Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Microsoft thành lập công ty con nguồn mở vào thứ sáu ngày 13


Microsoft forms open source subsidiary on Friday the 13th
by Rob Zwetsloot,
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/04/2012
Lời người dịch: Cách đây vài hôm, trên Blog đã có bài Microsoft và Nguồn mở, một bài viết của một cựu lập trình viên từng 14 năm làm việc trong Microsoft, trong đó ông mong đợi Microsoft có những đơn vị con thực sự làm việc theo mô hình phát triển nguồn mở. Bài viết này nói lên sự thật đó. Ngày 13/04/2012, có lẽ sẽ là ngày lịch sử của Microsoft, khi hãng hàng đầu trong thế giới nguồn đóng đã tạo ra một công ty con với cái tên Công nghệ mở Microsoft (Microsoft Open Technologies), Inc mà mục đích của nó là để làm việc với các dự án nguồn mở. Giám đốc điều hành của Microsoft Jean Paoli đã nói về cách mà công ty mới này sẽ giúp cho công nghệ của Microsoft làm việc tốt hơn với mọi thứ khác. “Chúng tôi tin tưởng rằng công ty con này sẽ cung cấp một cách mới của việc tham gia với các cộng đồng nguồn mở theo một cách thức được xác định rõ ràng hơn”, ông bổ sung. “Paoli sẽ là chủ tịch của công ty mới này, với mục đích sự làm việc bên ngoài môi trường thông thường của Microsoft sẽ cho phép công ty con này làm việc nhanh hơn nhiều trong và với các công nghệ nguồn mở. Công việc này sau đó sẽ chui ngược vào Microsoft”. Trong quá khứ, việc tưởng tượng Microsoft thực sự đi với nguồn mở được ví như “con lợn biết bay”. Câu nói của Gandhi đã trở thành hiện thực chăng? “Đầu tiên họ bỏ qua bạn, rồi họ cười vào bạn, sau đó họ đấu tranh với bạn, rồi bạn chiến thắng”.
Công nghệ mở Microsoft (Microsoft Open Technologies), Inc, một công ty con mới gây ngạc nhiên từ đám người ở Redmond, đã được tạo ra để làm việc với các dự án nguồn mở.
Trong một động thái có thể gây sốc, lúng túng, hoặc sự thay đổi không xúc động gì trong cộng đồng nguồn mở, Microsoft đã công bố hôm nay rằng họ đang mở một công ty con gọi là Công nghệ mở Microsoft. Công ty mới này sẽ tập trung vào các dự án nguồn mở, những sáng kiến về tính tương hợp, cũng như làm việc với các nhóm tiêu chuẩn nguồn mở.
Nói với GeekWire, Giám đốc điều hành của Microsoft Jean Paoli đã nói về cách mà công ty mới này sẽ giúp cho công nghệ của Microsoft làm việc tốt hơn với mọi thứ khác. “Chúng tôi tin tưởng rằng công ty con này sẽ cung cấp một cách mới của việc tham gia với các cộng đồng nguồn mở theo một cách thức được xác định rõ ràng hơn”, ông bổ sung.
Paoli sẽ là chủ tịch của công ty mới này, với mục đích sự làm việc bên ngoài môi trường thông thường của Microsoft sẽ cho phép công ty con này làm việc nhanh hơn nhiều trong và với các công nghệ nguồn mở. Công việc này sau đó sẽ chui ngược vào Microsoft.
Như chúng ta gần đây đã nói, khảo sát những người đóng góp cho Quỹ Linux đã móc Microsoft trong top 20 các doanh nghiệp đóng góp cho nhân Linux. Sự chú ý tiếp tục của Microsoft tới Linux và nguồn mở là chỉ số rõ ràng rằng họ không thể bị bỏ qua trong thị trường ngày hôm nay.
Vào thời điểm viết bài này, tất cả các đỉnh xoay tròn của chúng tôi đều đã đổ, và chúng tôi đã với tới các trình kiểm soát không lưu cho bất kỳ báo cáo nào về kẻ tham ăn tục uống trong không khí.
Microsoft Open Technologies, Inc, a surprising new subsidiary from the folk at Redmond, has been created to work on open source projects.
In a move that may cause shock, confusion, or no emotional change in the open source community, Microsoft has announced that today they’re opening a subsidiary called Microsoft Open Technologies. The new company will focus on open source projects, interoperability initiatives, as well as working with open source standards groups.
Speaking with GeekWire, Microsoft Executive Jean Paoli talked about how the new company will help Microsoft technology work better with everything else. “We believe that the subsidiary will provide a new way of engaging with open-source communities in a more clearly defined manner”, he added.
Paoli will be the president of the new company, with the aim being that working outside of normal Microsoft environment will allow the subsidiary to work much faster on and with open source technologies. This work will then funnel back into Microsoft.
As we recently reported, the Linux Foundations contributor survey pegged Microsoft in the top 20 businesses contributing to the Linux Kernel. Microsoft’s continued attention to Linux and open source is a clear indicator that they cannot be ignored in today’s marketplace.
At the time of writing, all our spinning tops have fallen over, and we’ve reached out to air traffic controllers for any reports on airborne swine.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.