Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Tạo một dự án trên SourceForge

Creating a project on SourceForge
By Sander van der Waal, Published: 02 February 2010, Reviewed: 17 February 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/02/2012
Lời người dịch: Nếu bạn có ý định xây dựng một dự án phần mềm nguồn mở (PMNM) từ đầu mà không biết làm thế nào để công khai dự án thông qua việc đặt nó lên Internet, thì bài viết này sẽ chỉ cho bạn chi li từng việc phải làm để đặt dự án nguồn mở đó của bạn lên một trong những nơi có nhiều dự án nguồn mở được đặt chỗ nhất – SourceForge.net. Bạn sẽ có hàng loạt các dịch vụ trợ giúp cho các công việc liên quan tới quản lý và duy trì dự án của bạn theo đúng kiểu nguồn mở. Ví dụ, nó sẽ cho bạn lựa chọn sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản: “Sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản (bản dịch tiếng Việt) là cơ bản cho bất kỳ dự án nguồn mở nào, vì nó có nghĩa là tất cả những đóng góp mã nguồn cho dự án được tự động ghi lại. Điều này sẽ giúp người quản trị dự án quản lý các quyền sở hữu trí tuệ (bản dịch tiếng Việt) và cộng tác với những người đóng góp”, hoặc để bạn lựa chọn cấp phép nguồn mở cho dự án của bạn: “Bằng việc chấp nhận Các điều khoản Sử dụng của SourceForge (Terms of Use), bạn cũng đang chấp nhận rằng phần mềm mà bạn sẽ làm cho sẵn sàng sẽ được phân phối theo hoặc là một Giấy phép do OSI Phê chuẩn được chứng thực hoặc dạng giấy phép khác mà tuân thủ với Định nghĩa Nguồn mở của OSI. Điều này trao cho bạn một dải khổng lồ các giấy phép để chọn. Lựa chọn này đòi hỏi sự xem xét thận trọng, vì việc chọn một giấy phép (bản dịch tiếng Việt) là phức tạp và có thể có tác động đáng kể lên sự thành công của dự án của bạn”. Loạt bài này cũng sẽ đề cập tới trong một bài khác về một nơi đặt chỗ nổi tiếng khác, như SourceForge, là Google Code.
Trong các giai đoạn sớm của một dự án phần mềm nguồn mở (PMNM), có nhiều điều phải làm để đặt ra các nền tảng mạnh cho dự án. Một số quyết định quan trọng nhất có liên quan tới cách mà dự án đó sẽ được quản lý, bao gồm đặt chỗ cho hệ thống kiểm soát phiên bản ở đâu, làm thế nào để thiết lập các danh sách thư, và nhiều việc khác. Một website đặt chỗ của dự án có thể giúp bạn với nhiều quyết định đó bằng việc đưa ra chúng và các tính năng cơ bản khác, cũng như vài tính năng tiên tiến khác, mà sẽ giúp cho bạn quản lý được dự án của bạn một cách có hiệu quả. Nhiều website đặt chỗ đưa ra các dịch vụ của chúng một cách miễn phí cho các dự án nguồn mở được phát hành theo một giấy phép nguồn mở.
SourceForge là một trong những site đặt chỗ nổi tiếng nhất cho các dự án phát triển PMNM. Số người sử dụng có đăng ký của SourceForge đã vượt qua 2 triệu vào tháng 2/2009. Vào tháng 8/2010 đã có hơn 240.000 dự án phần mềm được đặt chỗ trên SourceForge, làm cho site đặt chỗ này trở thành một trong những bộ sưu tập lớn nhất các công cụ nguồn mở và các ứng dụng có sẵn trên trực tuyến.
SourceForge đưa ra các dịch vụ đặt chỗ cơ bản mà bất kỳ dự án PMNM nào cũng cần, như các danh sách thư, một hệ thống kiểm soát phiên bản và một trình theo dõi các vấn đề. Nó làm cho quá trình khác dễ dàng bằng cách xúc tác cho một số các dịch vụ một cách mặc định. SourceForge cũng đưa ra nhiều dịch vụ khác, trải từ các phân tích web tới rà soát lại mã và thậm chí một dịch vụ cho việc rút ngắn URL - Một mảng khổng lồ có thể làm bối rối cho những người sử dụng mới. Chỉ dẫn này thảo luận một số dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất và có ý định giúp bạn làm quen với việc tạo ra một dự án trên SourceForge.
Tổng quan về các dịch vụ đặt chỗ
Một số dịch vụ đặt chỗ mà SourceForge đưa ra được cung cấp bằng các phương tiện được gọi là các ứng dụng đặt chỗ. Chúng được các uwgs dụng nguồn mở của các bên thứ 3 sử dụng rộng rãi mà các ứng dụng đó được SourceForge chào cho những người sử dụng của nó như một dịch vụ thông qua website của nó. Đối với bạn như một người sử dụng, có một vài lợi ích để sử dụng các ứng dụng được đặt chỗ đó. Đầu tiên, bạn sẽ có khả năng để sử dụng chức năng đầy đủ của một ứng dụng như vậy mà không tự phải quản lý một cài đặt cho nó. Điều này có nghĩa là những nâng cấp và cập nhật an ninh được sắp xếp một cách tự động. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng thông qua tài khoản SourceForge của bạn sao cho bạn không phải lo về việc quản lý các đăng nhập riêng rẽ cho từng ứng dụng. Các ưu điểm đó áp dụng đặc biệt khi bạn đang thiết lập một dự án theo đó tương lai dài hạn của nó là không chắc chắn. Ví dụ, khi các dự án đang được cấp vốn để chạy chỉ cho một năm và sự tồn tại vượt ra khỏi giai đoạn đó là còn chưa rõ, thì việc sử dụng các dịch vụ được đặt chỗ có nghĩa là bạn không phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các tổ chức mà tham gia trong dự án ban đầu. Điều này đưa ra cho bạn với nhiều sự lựa chọn hơn cho tính bền vững (bản dịch tiếng Việt) liên tục của dự án vượt ra khỏi việc cấp vốn ban đầu.
Bên dưới là một tổng quann của tất cả các ứng dụng của bên thứ 3 mà SourceForge đưa ra, được nhóm lại theo mục đích của chúng. Bạn có thể tự mình thấy nhiều thông tin hơn về SourceForge.
Chức năng
Ứng dụng
Blogging
WordPress
Theo dõi lỗi - Bug tracking
MantisBT, Trac
Hệ thống quản trị nội dung - CMS
phpWebSite
Diễn đàn - Forum
phpBB
Nhận biết truy cập site - Guestbook
AN Guestbook
Động não các ý tưởng
IdeaTorrent
Bộ sưu tập ảnh - Image gallery
Gallery
Microblogging
Laconica
Quản lý dự án - Project management
!dotProject
Khảo sát - Surveys
LimeSurvey
Quản lý tác vụ - Task management
TaskFreak!
Rút gọn URL - URL shortening
sfurl
Quản lý kiểm soát phiên bản
Subversion, Git, Bazaar, Mercurial
Phân tích Web - Web analytics
Piwik
Rà soát lại mã dựa trên web
Codestriker
Wiki
MediaWiki, Trac

Tất cả các ứng dụng đó có thể được kích hoạt trên website thông qua một thủ tục lựa chọn, làm cho chúng khá dễ dàng để sử dụng. SourceForge đưa ra nhiều dịch vụ hơn ngoài các ứng dụng được đặt chỗ đó.
Tạo dự án
Khá dễ dàng để tạo một dự án mới trên website SourceForge. Điều này được thực hiện bằng việc nháy vào khoản Tạo Dự án (Create Project) trên thực đơn. Khi bạn nháy vào nó, bạn sẽ được hỏi để đăng nhập. Bạn vì thế phải tạo một tài khoản với SourceForge trước. Như một sự lựa chọn, bạn có thể sử dụng một tài khoản OpenId.
Sau khi đăng nhập, nếu bạn đã sử dụng liên kết Tạo Dự án rồi, thì bạn sẽ được tái định tuyến tới một trang nơi mà bạn được yêu cầu cung cấp các chi tiết cơ bản về dự án mới của bạn. Màn hình đầu tiên được chỉ ra như hình chụp bên dưới.


Các trường sau phải được điền:
Tên (Name)
Tên của dự án có thể được chọn một cách tự do.
Định danh của dự án (Project identifier)
Ngoài việc chọn một tên, bạn cũng sẽ cần chọn một định danh cho dự án. Điều này phải là độc nhất trong SourceForge và sẽ được sử dụng để xác định URL của dự án, như những người nào sẽ phải gõ sau URL http://sourceforge.net/projects/. Chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng tên của dự án cho URL nếu có thể. Điều này sẽ làm gia tăng tính trực quan của dự án của bạn, vì các máy tìm kiếm như Google sẽ xếp hạng cao hơn cho các trang có chủ đề chính của trang web được xử lý theo đầu đề.
Mô tả (Description)
Hãy nghĩ về mô tả đơn giản, súc tích, giải thích những gì dự án của bạn làm trong 1-2 câu. Mọi người mà đi tới một website thường quyết định từ 2 câu đầu liệu họ có quan tâm tìm kiếm tiếp nữa hay không, nên điều quan trọng là những câu đó đưa ra được một mô tả rõ ràng và chính xác. Bạn có thể sau đó bổ sung một đoạn có chứa các chi tiết nhiều hơn về dự án.
Để chắc chắn rằng dự án của bạn sẽ được những người sử dụng mà tìm kiếm phần mềm mới sẽ tìm thấy, là hữu dụng để điền vào tất cả các chủng loại có liên quan tới dự án. SourceForge sử dụng Hệ thống Trove để phân loại các phần mềm. Có những chủng lợi chính tạo nên hệ thống đó là:
 • License 1 - Giấy phép
 • Intended Audience - Khán thính phòng dự kiến
 • Development Status - Tình trạng phát triển
 • Topic - Chủ đề
 • Programming Language - Ngôn ngữ lập trình
 • Operating System - Hệ điều hành
 • User Interface - Giao diện người sử dụng
 • Translations - Dịch
 • Database Environment - Môi trường cơ sở dữ liệu
Các thiết lập tính năng đặt chỗ
Sau khi bạn đã tạo ra dự án của bạn, SourceForge sẽ tự động kích hoạt cho một số các dịch vụ của họ cho bạn. Chúng và tất cả các dịch vụ khác có thể được quản lý từ khoản thực đơn Project Admin > Feature Settings (Người quản trị Dự án > Các thiết lập tính năng), như được chỉ ra ở Hình 2.
Chúng tôi khuyến cáo bạn đi qua danh sách này để kiểm tra xem liệu bạn sẽ sửa dụng tất cả các dịch vụ đó và để vô hiệu những dịch vụ nào mà bạn sẽ không sử dụng. Điều này sẽ làm cho trình bày dự án của bạn trên SourceForge sạch sẽ hơn, và những khách viếng thâm của bạn sẽ không bị các tính năng không được sử dụng làm cho quẫn trí.
Một số dịch vụ quan trọng nhất được kích hoạt một cách mặc định được thảo luận bên dưới.
Các danh sách thư (Mailing lists)
Trong các dự án PMNM, thường có vài nhóm những người tham gia đóng góp. Ví dụ, có thể sẽ có một hoặc nhiều nhóm những người sử dụng (tiềm năng) phần mềm cũng như các lập trình viên đang xây dựng và duy trì phần mềm đó. Khi bạn đang thiết lập các danh sách thư mới, sự cám dỗ để thiết lập một danh sách riêng rẽ cho từng nhóm những người tham gia đóng góp, tuy nhiên, trong một dự án mới thường có ý nghĩa để có tất cả những người tham gia đóng góp nằm trong cùng danh sách vì giao thông sẽ là thấp khi bắt đầu. Bạn có thể tạo và quản lý các danh sách thư từ trang Các thiết lập Tính năng (Feature Settings). Trên trang này, lựa chọn Các danh sách Thư (Mailing Lists) được kích hoạt một cách mặc định. Bằng việc nháy vào liên kết Quản lý (Manage), bạn có thể quản lý được các danh sách thư.
SourceForge sử dụng công cụ quản lý danh sách thư phổ biến Mailman cho mục đích này. Tất cả các danh sách thư bạn tạo ra trong dự án của bạn sẽ là ở trong các dạng sau:
-@lists.sourceforge.net
Tên danh sách thư phải ít nhất có 4 ký tự, trừ phi nó là teenn của cvs, git hoặc svn. Các ví dụ sau là các tên phổ biến cho các danh sách thư mà được thiết lập để gửi đi các cập nhật tự động từ các hệ thống kiểm soát phiên bản CVS, Git và Subversion, một cách tương ứng.
Trình theo dõi vấn đề (Issue tracket)
4 hệ thống theo dõi sẽ tự động được kích hoạt khi bạn đăng ký dự án của bạn. Đó là:
 • Các lỗi: Hệ thống theo dõi các lổi
 • Hỗ trợ các yêu cầu: Hệ thống theo dõi hỗ trợ kỹ thuật
 • Các bản vá: Hệ thống theo dõi các bản vá
 • Các yêu cầu tính năng: Hệ thống theo dõi các yêu cầu tính năng
Tất cả các danh sách đó được thấy công khai và sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể sửa các quyền ưu tiên cho từng danh sách thông qua liên kết Manage (Quản lý) trong thực đơn các thiết lập tính năng (Feature Settings). Ví dụ, bạn có thể vào địa chỉ thư điện tử của bạn hoặc địa chỉ của một danh sách thư theo đó để gửi thử trong một đệ trình vấn đề mới. Bạn cũng có thể chỉ định các thiết lập khác, như liệu bạn có muốn cho phép đưa lên các bài không cần có đăng nhập hay không (được kích hoạt mặc định) và số ngày theo đó những người được chỉ định được mong đợi sẽ có phản ứng trước khi một vấn đề trở nên quá hạn. Thiết lập cuối này đặc biệt quan trọng cho các mục đích báo cáo. Có một loạt các báo cáo khác nhau mà bạn có thể thiết lập hoặc sử dụng với các thiết lập mặc định.
Kiểm soát phiên bản (Version control)
Sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản (bản dịch tiếng Việt) là cơ bản cho bất kỳ dự án nguồn mở nào, vì nó có nghĩa là tất cả những đóng góp mã nguồn cho dự án được tự động ghi lại. Điều này sẽ giúp người quản trị dự án quản lý các quyền sở hữu trí tuệ (bản dịch tiếng Việt) và cộng tác với những người đóng góp.
Sau khi bạn đã tạo ra một dự án trên SourceForge, một kho Subversion được làm cho sẵn sàng một cách tự động cho bạn. Đây là nơi mà tất cả các đóng góp mã nguồn sẽ được ghi lại. Bổ sung thêm, hệ thống kiểm soát phiên bản có thể được sử dụng cho tất cả các tệp khác, như tài liệu và nội dung website. Bạn có thể sau đó kích hoạt các thư thông báo bằng việc tạo ra cái gọi là một cái móc từ trang quản lý của Subversion (Project Admin > Feature settings > Subversion > Manage). Trên trang này, có một số các móc mà bạn có thể sử dụng mà không có bất kỳ sự thiết lập cấu hình nào. 2 trong số đó là cho việc gửi thư điện tử khi một đệ trình (commit) mới được thực hiện. Nếu bạn chọn một trong những móc đó và nháy bổ sung (add), thì bạn sẽ được yêu cầu điền vào một địa chỉ thư điện tử trong trang tiếp theo, theo đó bạn có thể sử dụng địa chỉ của một danh sách thư mà những người đóng góp có thể đăng ký tới, như, myproject-svn@lists.SourceForge.net.
Dù Subversion được kích hoạt một cách mặc định, bạn không nhất thiết phải sử dụng nó. Bạn có thể chonnj sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản khác bằng việc đơn giản kiểm tra hộp trong thẻ Các tính năng Có sẵn (Available Features) trong thực đơn Các thiết lập Tính năng (Feature Settings). Các hệ thống kiểm soát phiên bản lựa chọn có sẵn là:
 • Bazaar
 • CVS
 • Git
 • Mercurial
Quản trị các công cụ đó có thể khác nhau, nhưng có một trang trợ giúp toàn diện cho từng hệ thống khi bạn nháy vào tên của công cụ đó.
Nếu bạn đã sẵn sàng sử dụng Subversion đã đặt được nó vào một máy chủ riêng rẽ, thì bạn có thể cung cấp một liên kết tới máy chủ đó từ trang quản trị của Subversion. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt truy cập nặc danh, sao cho mỗi người có thể kiểm tra đầu ra mã nguồn một cách dễ dàng và không cần đăng ký. Điều này sẽ hạ thấp đi ngưỡng đầu vào cho sự tham gia trong dự án của bạn.
Wiki
Cũng có sẵn rồi từ các thiết lập tính năng là các lựa chọn MediaWikiTrac, chúng có thể cả 2 được sử dụng như các hệ thống wiki. Sau khi bạn đã kích hoạt MediaWiki, bạn có thể đi tới thẻ tab các tính năng được kích hoạt (Enabled features) để quản lý sự cài đặt Wiki mới của bạn. Trong trang quản lý wiki chính, có một danh sách toàn bộ các lựa chọn, một trong số đó là các Quyền ưu tiên (Preferences). Khi bạn nháy vào đường liên kết này, bạn sẽ đi tới trang các quyền ưu tiên đó. Trên trang này, bạn phải khẳng định địa chỉ thư điện tử của bạn trước, bằng việc tuân theo các chỉ dẫn. Sau đó, bạn có thể soạn sửa được các quyền ưu tiên thư điện tử của bạn. Mặc định bạn sẽ nhận được một thư điện tử khi một tỏng các trang trong danh sách theo dõi (watchlist) của bạn được soạn sửa. Nếu bạn muốn nhận một thư điện tử trong từng soạn sửa chỉ khi khởi tạo ban đầu, thì bạn có thể chỉ định điều này trong các thiết lập của danh sách theo dõi.
Cấp phép
Bằng việc chấp nhận Các điều khoản Sử dụng của SourceForge (Terms of Use), bạn cũng đang chấp nhận rằng phần mềm mà bạn sẽ làm cho sẵn sàng sẽ được phân phối theo hoặc là một Giấy phép do OSI Phê chuẩn được chứng thực hoặc dạng giấy phép khác mà tuân thủ với Định nghĩa Nguồn mở của OSI. Điều này trao cho bạn một dải khổng lồ các giấy phép để chọn. Lựa chọn này đòi hỏi sự xem xét thận trọng, vì việc chọn một giấy phép (bản dịch tiếng Việt) là phức tạp và có thể có tác động đáng kể lên sự thành công của dự án của bạn.
Những lựa chọn và rào cản đối với SourceForge
Dù SourceForge ép các dự án mà nó đặt chỗ sẽ phải phát hành theo một giấy phép nguồn mở, thì bản thân SourceForge do một công ty tư nhân GeekNet sở hữu. Phần mềm đứng đằng sau SourceForge ban đầu cũng là nguồn mở, nhưng người tiền nhiệm của GeekNet, VA Linux, đã quyết định phát triển các thành phần mới của phần mềm SourceForge theo một giấy phép nguồn đóng từ năm 2001 trở về trước. Quyết định này đã nhắc một số dự án chuyển khỏi SourceForge và cũng cả những lò mới nơi mà được phát triển từ các rẽ nhánh của phần mềm SourceForge, ví dụ như dự án GForge. Các sáng kiến khác đã được những người từng thấy rằng một website đặt chỗ cho PMNM nên chạy hoàn toàn trên các phần mềm tự do nguồn mở, nổi bật nhất là Savannah, bắt đầu. Sau này, các website khác cho việc đặt chỗ dự án đã bắt đầu trở nên phổ biến hơn như Google Code. Lý do khác vì sao mọi người chọn không sử dụng SourceForge là sự hiện diện của quảng cáo trên website của mình. Một số người cảm thấy rằng nói chung các quảng cáo chung là không phù hợp với bản chất tự nhiên của PMNM, nhưng đối với những người khác thì họ không chấp nhận vì một số quảng cáo khuyến khích phần mềm không nguồn mở.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, SourceForge cũng là một website đặt chỗ cho các dự án giàu tính năng mà đưa ra được một dải rộng lớn các dịch vụ cho các dự án PMNM, dù chúng là mới cho nguồn mở hay có kinh nghiệm hơn. Đối với những người mới cần phải quyết định những tính năng nào sẽ sử dụng, nó cung cấp một thiết lập mặc định có nhiều lựa chọn phù hợp được kích hoạt. Đối với những người yêu cầu nhiều hơn so với chỉ những thứ cơ bản, SourceForge cũng đưa ra một dải rộng lớn các dịch vụ tiên tiến hơn.
Điều quan trọng mà chúng ta hiểu rằng xây dựng nó và chúng sẽ tới là phổ biến trong các dự án nguồn mở khi nó như là trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Việc đặt dự án nguồn mở của bạn lên SourceForge sẽ không tạo ra việc bạn thu hút những đóng góp, có nhiều hơn nhiều so với việc thiết lập một vài công cụ để trợ giúp cho sự cộng tác. Bạn cũng cần phải tạo ra một văn hóa cộng tác (bản dịch tiếng Việt) để cho bạn có được nhiều nhất từ sự phát triển của PMNM.
In the early stages of an open source software project, there is much to do in order to lay strong foundations for the project. Some of the most important decisions relate to how that project will be managed, including where to host the version control system, how to set up the mailing lists, and so on. A project hosting website can help you with many of these decisions by providing these and other basic features, as well as several more advanced features, that will help you to manage your project efficiently. Many hosting websites offer their services free of charge to software projects that are released under an open source licence.
SourceForge is one of the best-known hosting sites for free and open source software development projects. The number of registered users of SourceForge passed the 2 million mark in February 2009. In August 2010 there were more than 240,000 software projects hosted on SourceForge, making this hosting site one of the largest collection of open source tools and applications available online.
SourceForge offers the basic hosting services that any open source software project needs, such as mailing lists, a version control system and an issue tracker. It makes the process fairly easy by enabling some of its services by default. SourceForge also provides many other services, ranging from web analytics to code review and even a service for URL shortening - an enormous array that can be confusing to new users. This guide discusses some of the most commonly used services and is intended to help you to get started with creating a project on SourceForge.
Hosting services overview
Some of the hosting services SourceForge offers are provided by means of so-called hosted applications. These are widely used third-party open source applications which SourceForge offers to its users as a service via its website. For you as a user, there are a couple of benefits to using these hosted applications. Firstly, you will be able to use the full functionality of such an application without having to manage an installation of it yourself. This means that upgrades and security updates are arranged automatically. Also, you can use all of the applications via your SourceForge account, so you don’t have to worry about managing separate logins for every application. These advantages apply in particular when you are setting up a project for which its longer term future is uncertain. For example, when projects are being funded to run for only a year and existence beyond that period is unclear, using hosted services means that you are not dependent upon continued support from that organisations that participate in the initial project. This provides you with more options for the ongoing sustainability of the project beyond the initial funding.
Below is an overview of all the third-party applications that SourceForge offers, grouped according to their purpose. You can find more information on SourceForge itself.
Function
Application
Blogging
WordPress
Bug tracking
MantisBT, Trac
CMS
phpWebSite
Forum
phpBB
Guestbook
AN Guestbook
Idea brainstorming
IdeaTorrent
Image gallery
Gallery
Microblogging
Laconica
Project management
!dotProject
Surveys
LimeSurvey
Task management
TaskFreak!
URL shortening
sfurl
Version control management
Subversion, Git, Bazaar, Mercurial
Web analytics
Piwik
Web-based Code review
Codestriker
Wiki
MediaWiki, Trac
All of these applications can be activated on the website via an opt-in procedure, making them fairly easy to use. SourceForge offers many more services besides these hosted applications.
In the next few sections we will focus on the most commonly used services, explaining how to get started on SourceForge by creating a project and setting up some basic services.
Creating the project
It is quite easy to create a new project on the SourceForge website. This is done by clicking on the menu item Create Project. When you click on it, you will be asked to log in. You therefore have to create an account with SourceForge first. Alternatively, you can use an OpenId account.
After login, if you have used the Create Project link, you will be redirected to a page where you are required to provide the basic details of your new project. This first screen is shown in the screenshot below.
The following fields have to be filled in:
Name
The name of the project can be chosen freely.
Project identifier
Besides choosing a name, you will also need to choose a project identifier. This has to be unique within SourceForge and will be used to determine the URL of the project, i.e. what people will have to type after the URL http://sourceforge.net/projects/. We advise you to use the name of the project for the URL if possible. This will increase the visibility of your project, because search engines such as Google give higher ranking to pages that have the main topic of the webpage processed in the title.
Description
Think of a simple, concise description that explains what your project does in one or two sentences. People that go to a website usually decide from the first two sentences whether they are interested in finding out more, so it is important that these sentences provide a clear and accurate description. You can then add a paragraph containing more details about the project.

 • License 1
 • Intended Audience
 • Development Status
 • Topic
 • Programming Language
 • Operating System
 • User Interface
 • Translations
 • Database Environment
Hosted features settings
After you have created your project, SourceForge automatically enables a couple of their services for you. These and all the other services can be managed from the menu item Project Admin > Feature Settings, as shown in Figure 2.
We advise you to go through this list to check whether you will be using all of these services and to disable those that you will not be using. This will make the layout of your project on SourceForge cleaner, and your visitors will not be distracted by features that are not in use.
Some of the most important services that are enabled by default are discussed below.
Mailing lists
In open source software projects, there are usually several groups of stakeholders. For example, there will probably be one or more groups of (prospective) users of the software as well as developers building and maintaining the software. When you are setting up new mailing lists, the temptation is to set up a separate list for each stakeholder group, however, in a new project is usually makes sense to have all stakeholders in the same list since traffic will be low to begin with.
You can create and manage mailing lists from the Feature Settings page. On this page, the option Mailing Lists is enabled by default. By clicking the Manage link, you can manage the mailing lists. SourceForge uses the popular mailing list manager tool Mailman for this purpose. All the mailing lists you create within your project will be of the following form:
-@lists.sourceforge.net
The name of the mailing list must be at least four characters long, unless it is named cvs, git or svn. These latter examples are common names for the mailing lists that are set up to send automatic updates from the version control systems CVS, Git and Subversion, respectively.
Issue tracker
Four tracking systems will automatically be enabled when you register your project. These are:
 • Bugs: bug tracking system
 • Support requests: technical support tracking system
 • Patches: patch tracking system
 • Feature requests: feature request tracking system
All of these lists are publicly visible and ready to use. You can edit the preferences for each list via the Manage link in the Feature settings menu. For instance, you can enter your email address or that of a mailing list to which to send mail on a new issue submission. You can also specify other settings, such as whether you want to allow non-logged-in postings (enabled by default) and the number of days within which assignees are expected to react before an issue becomes overdue. This last setting is particularly useful for reporting purposes. There is a variety of reports that you can configure or use with the default settings.
Version control
The use of a version control system is essential to any open source project, as it means that all source code contributions to the project are automatically recorded. This will help the project administrator to manage intellectual property rights (IPR) and collaborate with contributors.
After you have created a SourceForge project, a Subversion repository is automatically made available to you. This is where all source code contributions will be recorded. Additionally, the version control system can be used for all other files, such as documentation and website content. You can then enable notification emails by creating a so-called hook from the Subversion management page (Project Admin > Feature settings > Subversion > Manage). On this page, there are a number of hooks that you can use without any configuration. Two of these are for sending email when a new commit has been made. If you select one of these and click add, you will be asked to fill in an email address on the next page, for which you can use the address of a mailing list that contributors can subscribe to, e.g. myproject-svn@lists.SourceForge.net.
Although Subversion is enabled by default, you don’t necessarily have to use it. You can choose to use a different version control system by simply checking the box in the tab Available Features within the Feature Settings menu. These alternative version control systems are available:
 • Bazaar
 • CVS
 • Git
 • Mercurial
Administration of these tools may vary, but there is a comprehensive help page for each system when you click on the name of the tool.
If you are already using Subversion and have it hosted on a separate server, you can provide a link to that server from the Subversion management page. Make sure that you have enabled anonymous access, so that everybody can check out the source code easily and without registration. This will lower the threshold for participation in your project.
Wiki
Also readily available from Feature settings are the options MediaWiki and Trac, which can both be used as wiki systems. After you have enabled MediaWiki, you can go to the Enabled features tab to manage your new Wiki installation. On the main wiki management page, there is a whole list of options, one of which is Preferences. When you click on that link, you go to the preferences page. On this page, you have to confirm your email address first, by following the instructions. After that, you can edit your email preferences. By default you will receive an email when one of the pages in your watchlist is edited. If you wish to receive an email on every edit only initially, you can specify this in the watchlist settings.
Licensing
By accepting SourceForge’s Terms of Use, you are also accepting that the software that you will make available will be released under either a certified OSI-Approved License or another type of licence that complies with the OSI’s Open Source Definition. This gives you a huge range of licences to choose from. This choice requires a careful examination, as choosing a licence is complex and can have significant impact on the success or otherwise of your project.
Alternatives and barriers to SourceForge
Although SourceForge forces the projects that it hosts to be released under an open source licence, SourceForge itself is owned by the private company GeekNet. The software behind SourceForge was originally also open source, but the predecessor of GeekNet, VA Linux, decided to develop new components of the SourceForge software under a closed source licences from 2001 onwards. This decision prompted some projects to move away from SourceForge and also new forges where developed from forks of the SourceForge software, for example the GForge project. Other initiatives were started by people who found that a hosting website for open source software should run entirely on free and open source software, most notably Savannah. Later, other project hosting websites started to become more popular, such as Google Code. Another reason why people choose not to use SourceForge is the presence of advertising on its website. Some people feel that in general advertisements are incompatible with the nature of open source software, but for others they are not acceptable because some advertisements promote non-open source software.
All in all, however, SourceForge is a feature-rich project hosting website that offers a broad range of services for open source software projects, whether they are new to open source or more experienced. For novices needing to decide which features to use, it provides a default set-up that has many relevant options enabled. For those requiring more than just the basics, SourceForge also offers a wide range of more advanced services.
It is important that we understand that build it and they will come is as common in open source projects as it is in other areas of life. Putting your open source project on SourceForge will not result in you attracting contributions, there is much more to it than setting up some tools to aid collaboration. You also need to create a culture of collaboration in order for you to get the most from open source software development.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

2 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.