Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER)
Bài trình bày lần đầu tiên về chủ đề tài nguyên giáo dục mở (OER) tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội ngày 24/09/2015

Bạn có thể tải về tệp slide tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.