Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Hệ sinh thái nguồn mở ở Việt Nam - Open Source Ecosystem in Vietnam

Là bài trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Số Việt Nam 2018 (Vietnam Digital Economic Forum 2018) diễn ra tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01/11/2018 do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), cụ thể là nhóm Chuyên gia Kinh tế số Việt Nam (Vietnam Digital Economy – VDE) phối hợp cùng Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố (HIDS) dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM tổ chức.


Bạn có thể tự do tải về bài trình bày tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.