Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Bán điện thoại Android tăng 1.309%

Android phone sales up 1,309%

Steve Jobs in rear view mirror

By Rik Myslewski in San FranciscoGet more from this author

Posted in Mobile, 1st November 2010 18:00 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2010/11/01/canalys_smartphone_stats/

Bài được đưa lên Internet ngày: 01/11/2010

Lời người dịch: Trong thị trường toàn cầu, các điện thoại cầm tay dựa trên Android tăng 1.309% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chỉ đứng ở vị trí số 2 với 25%, Nokia số 1 với 33%, iPhone của Apple với 17% đứng thứ 3 rồi BlackBerries của RIM ổn định ở mức 15%, đứng thứ 4. Tại Mỹ, Android đứng số 1 với 43.6%, số 2 là iPhone với 26.2%, và RIM số 3 với 24.2%. Còn Microsoft ư? Chỉ là 3%, và được nằm trong nhóm với “Những thứ khác”.

Đây là một năm tốt đối với điện thoại thông minh dựa trên Android: bán hàng toàn cầu của họ vượt 1,309%, năm theo năm, theo hãng nghiên cứu Canalys.

“Với Samsung, HTC, Motorola, và Sony Ericsson tất cả đều đưa ra những con số lớn các thiết bị Android, và với những nỗ lực tập trung từ nhiều nhà cung cấp khác, như LG, Huawei và Acer, với số lượng hứa hẹn, thì nền tảng này tiếp tục thu được xung lượng trong các thị trường trên thế giới”, nhà phân tích của Canalys là Pete Cunningham đã nói trong một báo cáo được đưa ra hôm thứ hai.

Tất nhiên, sự tăng trưởng năm theo năm kiểu mất trí này có nghĩa là các con số năm ngoái đã là thứ gì đó còm nhom - và chúng đã là như vậy. Trong quý III năm ngoái, Canalys cho biết, bán hàng toàn thế giới của điện thoại Android từng là 1.4 triệu. Cùng quý năm nay, chúng đã tăng lên 20 triệu.

Báo cáo của Canalys cũng lưu ý rằng Nokia vẫn dẫn đầu thế giới trong thị phần điện thoại thông minh với 33%. Các điện thoại của Android khoảng 25% bán hàng toàn thế giới, theo sau là iPhone của Apple với 17% và BlackBerries của RIM ổn định ở mức 15%.

Tuy nhiên, tại Mỹ, Nokia bị loại bỏ tới cơ chế thành viên ở vị trí thứ 5 lớp “Những thứ khác”, nơi mà nó chia sẻ 3% thị phần với, vâng, những kẻ khác. Bán hàng điện thoại thông minh của Mỹ, theo Canalys, đã bị áp đảo bởi các thiết bị của Android, mà được tính tới 43.6% thị trường trong quý III năm nay.

It's been a good year for Android-based smartphones: their worldwide sales are up 1,309 per cent, year-on-year, according to research outfit Canalys.

"With Samsung, HTC, Motorola, and Sony Ericsson all delivering large numbers of Android devices, and with focused efforts from many other vendors, such as LG, Huawei and Acer, yielding promising volumes, the platform continues to gather momentum in markets around the world," Canalys analyst Pete Cunningham said in a report released on Monday.

Of course, such insane year-on-year growth means that last year's figures had to be somewhat meager — and they were. In the third quarter of 2009, Canalys reports, worldwide Android-phone sales were 1.4 million. In the same quarter this year, they had grown to over 20 million.

The Canalys report also notes that Nokia still holds the worldwide lead in smartphone market share at 33 per cent. Android phones come in at about a quarter of worldwide sales, followed by Apple's iPhone at 17 per cent and RIM's stable of BlackBerries at 15 per cent.

In the US, however, Nokia is relegated to membership in the fifth-place class of "Others", where it shares 3 per cent of the market with, well, others. US smartphone sales, according to Canalys, were dominated by Android devices, which accounted for 43.6 per cent of the market in the third quarter of this year.

Đằng sau các điện thoại Android là iPhone với 26.2%, và RIM với 24.2%. Còn Microsoft ư? Chỉ là 3%, gắn nó với “Những thứ khác”.

Nhưng Canalys còn chưa tính Microsoft là nằm ngoài, không với sự mờ nhạt của Windows Phone 7. “Windows Phone 7 đang đi thẳng xuống đường mới được nhắc lại và đưa ra một kinh nghiệm lớn của người sử dụng được cải thiện mà sẽ gây ngạc nhiên một cách thú vị nhiều người khi họ sử dụng nó”, nhà phân tích Chris Jones của Canalys, nói. Nhưng Jones không phải là không lo lắng. “Thách thức lớn sẽ là đối với các nhà cung cấp thiết bị cầm tay để phân biệt các thiết bị của họ đủ, biết rằng những hạn chế mà Microsoft đã đặt lên việc tùy biến giao diện người sử dụng, và việc đòi hỏi những yêu cầu phần cứng tối thiểu, sẽ nhốt các thiết bị vào đầu cao hơn của thị trường”.

Behind the Android phones come the iPhone at 26.2 per cent, and RIM at 24.2 per cent. Microsoft? A mere 3 per cent, tying it with "Others."

But Canalys isn't counting Microsoft out just yet, not with Windows Phone 7 looming. "Windows Phone 7 is streets ahead of earlier iterations and provides a vastly improved user experience that will pleasantly surprise many people when they come to use it," said Canalys analyst Chris Jones.

But Jones is not without concerns. "The big challenge will be for handset vendors to differentiate their devices sufficiently given the restrictions Microsoft has placed on customizing the user interface, and its relatively demanding minimum hardware requirements, which will confine devices to the higher end of the market." ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.