Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

RIM tránh sự cấm BlackBerry tại Ấn Độ

RIM averts BlackBerry ban in India

3 November 2010, 12:14

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/RIM-averts-BlackBerry-ban-in-India-1129442.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 03/11/2010

Lời người dịch: Để tránh một lệnh cấm, hãng RIM, hãng đứng đằng sau điện thoại cầm tay BlackBerry, đã phải tạm thời cho phép các cơ quan của Chính phủ Ấn Độ nghe lén trong các giao thông của dịch vụ BBM để tránh bị cấm hoạt động hoàn toàn vì có liên quan tới việc mã hóa thông tin trong BlackBerry và Chính phủ Ấn Độ mong muốn có giải pháp vĩnh viễn vào cuối tháng 01/2011.

Văn phòng báo chí của Chính phủ Ấn Độ đang báo cáo rằng RIM (Research In Motion), một công ty của Canada đứng đằng sau BlackBerry, đã cung cấp cho chính phủ với một giải pháp tạm thời để cho phép các cơ quan chính phủ Ấn Độ nghe lén trong giao thông của Dịch vụ Thông điệp của BlackBerry (BBM). Chính phủ Ấn Độ mong đợi nhận được một giải pháp vĩnh viễn vào cuối tháng 01/2011. Bằng cách làm như vậy RIM đã tránh được nguy cơ bị cấm trong tất cả các dịch vụ của BlackBerry tại Ấn Độ.

Tin này tới chỉ 2 tuần sau khi đã được phát hiện rằng Tiểu Vương Quốc Ả rập cũng đã nghiên cứu một thỏa thuận với RIM, dù không nhắc đặc biệt nào được thực hiện đối với BBM trong trường hợp đó. Các báo cáo gợi ý rằng cả các quốc gia này ít được quan tâm về mã hóa mạnh được sử dụng trong Dịch vụ Doanh nghiệp BlackBerry, mà nó được sử dụng một cách chủ yếu bởi các doanh nghiệp. RIM đã luôn duy trì một cách đáng tin cậy rằng hãng không truy cập tới các dữ liệu này.

BBM là một dịch vụ như là thông điệp văn bản mà nó trao đổi các thông điệp giữa các thiết bị BlackBerry thông qua hạ tầng của BlackBerry. Giống như các ứng dụng thông điệp tức thì khác, nó cũng chỉ ra tính sẵn sàng các thông điệp liên hệ. Đối nghịch với các thông điệp văn bản, những người vận hành điện thoại di động không quản lý các máy chủ BBM, mà làm cho dịch vụ này khó khăn hơn cho các chính phủ để theo dõi. Tuy nhiên, các thông điệp của BBM giữa BlackBerry sẽ không được bảo vệ khi chúng được mã hóa có sử dụng một khóa được biết. RIM cũng có khả năng hỗ trợ các chính phủ quốc gia trong lĩnh vực này bằng việc cung cấp sự truy cập tới giao thông các dữ liệu địa phương.

The Indian government press office is reporting that Research In Motion (RIM), the Canadian company behind the BlackBerry, has provided the government with an interim solution to enable Indian government agencies to eavesdrop on BlackBerry Messenger Service (BBM) traffic. The Indian government expects to receive a permanent solution by the end of January, 2011. By doing so RIM has averted the threat of a ban on all BlackBerry services in India.

The news comes only two weeks after it was revealed that the United Arab Emirates had also reached an agreement with RIM, though no specific mention was made of BBM in that case. The reports suggest that both countries are less concerned about the strong encryption used by the BlackBerry Enterprise Service, which is predominantly used by businesses. RIM has always credibly maintained that it has no access to this data.

BBM is an text message-like service which exchanges messages between BlackBerry devices via BlackBerry infrastructure. Like other instant messaging applications, it also shows the availability of messaging contacts. In contrast to text messages, mobile phone operators do not host BBM servers, which makes the service more difficult for governments to monitor. However, BBM messages between BlackBerrys are not protected as they are encrypted using a known key. RIM is able to assist national governments in this area by providing access to local data traffic.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.