Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Chính phủ Nga sẽ đầu tư vào máy tính để bàn nguồn mở

Russian government to invest in open source desktop

by Gijs Hillenius — published on Oct 28, 2010

filed under: [T] Deployments and Migrations, [GL] Other European Countries, [GL] Rest of the World, [T] Policies and Announcements

Theo: http://www.osor.eu/news/russian-government-to-invest-in-open-source-desktop

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/10/2010

Lời người dịch: Nước Nga có kế hoạch chi 3.5 triệu euro để phát triển máy tính để bàn nguồn mở an ninh cho các cơ quan hành chính nhà nước, “Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã muốn nền hành chính nhà nước tại đất nước này chuyển sang nguồn mở vào năm 2010”, giúp chống lại sự khóa trói vào nhà cung cấp và cũng gia tăng an ninh các hệ thống IT.

Chính phủ Nga đang có kế hoạch đầu từ 150 triệu ruble (khoảng 3.5 triệu euro) để phát triển một máy tính để bàn nguồn mở an ninh cho các cơ quan hành chính nhà nước, một tờ báo doanh nghiệp của Nga đã nói hôm thứ tư và được khẳng định bởi cơ quan thông tin AFP.

Theo tin của Vedomosti, chính phủ muốn giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất đối với hệ điều hành sở hữu độc quyền và gia tăng an ninh cho các máy tính để bàn.

Máy tính để bàn mới sẽ dựa vào hệ điều hành nguồn mở Linux. Như một phần của kế hoạch chính phủ cũng sẽ bắt đầu các trung tâm hỗ trợ nguồn mở của liên bang.

AFP đã khẳng định động thái này, sau khi liên hệ với Phó thủ tướng Nga Ilia Ponomarev. “Quỷ dữ trong các chi tiết”, AFP trích lời Ponomarev. Theo ông, kế hoạch này sẽ được thảo luận vào tháng 12 trong một cuộc họp với phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov.

Vedomosti cũng trích lời 2 nhà cung cấp dịch vụ IT nguồn mở, những người đã giải thích rằng hệ điều hành máy tính để bàn quốc gia có thể giúp chống lại sự khóa trói vào nhà cung cấp và cũng gia tăng an ninh các hệ thống IT.

Cũng vì lý do tương tự, nước Nga vào tháng 9 của 2 năm trước đã bắt đầu phổ biến Linux cho tất cả các trường học trên khắp đất nước này.

Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia của Nga nhắc tới việc chuyển đổi sang Linux. Theo nhà cung cấp dịch vụ IT nguồn mở Armada, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã muốn nền hành chính nhà nước tại đất nước này chuyển sang nguồn mở vào năm 2010.

The Russian government is planning to invest 150 million rouble (about 3.5 million Euro) in developing an secure open source desktop for public administrations, a Russian business newspaper reported on Wednesday and confirmed by the AFP news agency.

According to the news item in Vedomosti, the government wants to reduce it's dependence on single vendor of a proprietary operating system and increase the security of its desktops.

The new desktop is to be based on the open source Linux operating system. As part of the plan the government is also to start federal open source support centres.

AFP confirmed the move, after contacting Russian deputy Ilia Ponomarev. "The devil is in the details", AFP quotes Ponomarev. According to him, the plans will be discussed in December in a meeting with the Russian vice-prime minister Sergei Ivanov.

Vedomosti also cites two open source IT service providers, who explained that the national desktop operating system would help fight vendor lock-in and also increase the security of IT systems.

For roughly the same reasons, Russia in September two years ago started disseminating Linux to all schools across the country.

It is not the first time that Russian politicians mention moving to Linux. According to open source IT service provider Armada, Russia's President Dmitry Medvedev wanted the public administration in the country to move to open source in 2010.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.