Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Báo cáo: Chuyên gia về Stuxnet của Iran bị ám sát tại Tehran

Report: Iranian Stuxnet expert assassinated in Tehran

Aharon Etengoff | Mon 29th Nov 2010, 01:45 pm

Theo: http://www.tgdaily.com/security-features/52766-report-iranian-stuxnet-expert-assassinated-in-tehran

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/11/2010

Lời người dịch: Cuộc chiến tranh không gian mạng đang diễn ra. Chuyên gia về Stuxnet của Iran bị ám sát tại Tehran. “Theo DebkaFile, cái chết của Giáo sư Majid Shahriari được mong đợi ảnh hưởng đáng kể tới khả năng của Iran để làm sạch sâu phá hoại khỏi các mạng quân sự và nguyên tử của nước này”.

Một chuyên gia về an ninh của Iran định tính sổ với sâu Stuxnet phàm ăn đã được thông báo bị ám sát gần một phòng thí nghiệm bí mật hàng đầu tại Tehran.

Theo DebkaFile, cái chết của Giáo sư Majid Shahriari được mong đợi ảnh hưởng đáng kể tới khả năng của Iran để làm sạch sâu phá hoại khỏi các mạng quân sự và nguyên tử của nước này.

Mặc dù các chi tiết chính xác về cuộc ám sát vẫn còn chưa được rõ, dường như là Shahriari đã bị giết trong một vụ bắn khi đang đi xe mà cũng có thể có liên quan tới việc đặt chất nổ bởi những chiếc xe máy tốc độ cao hành động mà còn chưa được rõ.

An Iranian security specialist attempting to counter the voracious Stuxnet worm has reportedly been assassinated near a top-secret lab in Tehran.

According to DebkaFile, the death of Prof. Majid Shahriari is expected to significantly affect Iran's ability to purge the destructive worm from its military and nuclear networks.

Although exact details of the assassination remain unclear, it seems as if Shahriari was killed in a drive-by shooting that may have also involved the planting and detonation of explosives by unknown operatives on speeding motorcycles.

Cuộc tấn công hình như đã xảy ra trong một khu vực “an ninh” tại Tehran, nơi mà các phòng thí nghiệm bí mật hàng đầu đối với chương trình hạt nhân của Iran được đặt.

Vậy, ai đã thực hiện cuộc tấn công này?

Không ngạc nhiên, Tehran đang đổ lỗi cho các cơ quan tình báo của Mỹ và Mossad của Israel.

Tuy nhiên, các nguồn tình báo khác đồ rằng một nhóm vũ trang người Sunni tự xưng là Jundallah (Binh lính của Thánh Allah) - mà chống đối chế độ hiện hành ở Iran - có thể đã có trách nhiệm về hành động này.

Quả thực, tổ chức này đã nhằm vào một số các nhà khoa học hạt nhân và gần đây đã nhận trách nhiệm về sự bắt cóc một nhà nghiên cứu mà đã làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan.

The attack apparently occurred in a "secure" district of Tehran, where top-secret labs related to Iran's nuclear program are located.

So, who executed the attack?

Unsurprisingly, Tehran is blaming US intelligence agencies and the Israeli Mossad.

However, other intelligence sources suggest that a Sunni militant group known as Jundallah (Soldiers of Allah‎) - which opposes the current Iranian regime - may have been responsible for the operation.

Indeed, the organization has already targeted a number of nuclear scientists and recently claimed responsibility for the abduction of a researcher who worked at the Isfahan nuclear facility.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.