Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Linux khuyếch đại tốc độ buôn bán của Thị trường Chứng khoán

Linux boosts Stock Exchange trading speeds

28 October 2010, 10:25

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Linux-boosts-Stock-Exchange-trading-speeds-1126476.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/10/2010

Lời người dịch: Tốc độ giao dịch nhanh kỷ lục của Thị trường chứng khoán Luân Đôn trên hệ thống GNU/Linux là 126 micro giây. Các đối thủ cạnh tranh trước đây là BATS Europe và Chi-X chạy với 250 và 175 micro giây.

Như được thông báo bởi Computerworld UK, Thị trường chứng khoán Luân Đôn (LSE) đã công bố rằng hệ thống mới của mình dựa trên Linux sẽ đạt được kỷ lục thế giới về tốc độ giao dịch. Nếu những diễn tập được lên lịch chạy tốt và các khách hàng của LSE có khả năng tích hợp các hệ thống của họ thành công, thì thị trường này sẽ chuyển từ công nghệ hiện hàng Microsoft .NET sang hệ thống mới vào ngày 01/11. Những thử nghiệm gần đây tại LSE đã được cho là chạy rất trơn tru và mọi vấn đề được tìm thấy thường là với các hệ thống của các khách hàng.

Thời gian trung bình giao dịch được cho là lập kỷ lục 126 micro giây đã đạt được trên Nền tảng Giao dịch Ngọc Lam, nơi giao dịch nặc danh của LSE. Mạng nhỏ hơn này đã chuyển sang Linux từ 2 tuần trước.

Trong quá khứ tốc độ giao dịch và độ tin cậy từng có vấn đề đối với LSE, đưa ra sự tiềm ẩn giao dịch được mở rộng qua vài trăm micro giây và điều này đã kéo theo một vài chỉ trích. Với việc giao dịch được tự động hóa đang lên thì thời gian trả lời rất nhanh đang trở nên sống còn cho các thị trường. Trong khi những trao đổi truyền thống hơn và cũ hơn được cho là chậm ở mức 300 tới 400 micro giây, thì những đối thủ cạnh tranh của LSE là BATS Europe và Chi-X chạy với 250 và 175 micro giây.

As reported by Computerworld UK, the London Stock Exchange (LSE) has announced that its new Linux based system will achieve world record breaking trading speeds. If scheduled dress rehearsals go well and LSE's customers are able to integrate their systems successfully, the exchange is due to switch over from current Microsoft .NET technology to the new Linux system on the 1st of November. Recent tests at the LSE have reportedly gone very smoothly and any problems found are usually with customers systems.

The claimed record breaking average trading latency time of 126 microseconds was achieved on the Turquoise Trading Platform, the LSE's dark pool anonymous trading venue. This smaller network had already transitioned to Linux over two weeks ago.

In the past trading speed and reliability had been problematic for the LSE, often trading latency had extended past several hundred microseconds and this had attracted some criticism. With automated trading on the rise very fast response times are becoming crucial to the markets. While the older and more traditional exchanges are considered slow at 300 to 400 microseconds, LSE rivals BATS Europe and Chi-X run at 250 and 175 microseconds.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.