Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Eric Schmidt của Google nói việc gián điệp của chính phủ là 'bản chất tự nhiên của xã hội chúng ta'


Google's Eric Schmidt says government spying is 'the nature of our society'
Chủ tịch điều hành của người khổng lồ công nghệ kêu gọi sự minh bạch lớn hơn nhưng từ chối 'truyền phán quyết' về các hoạt động gián điệp
Tech giant's executive chairman calls for greater transparency but declines to 'pass judgment' on spying operations
Amanda Holpuch in New York
theguardian.com, Friday 13 September 2013 17.54 BST
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/09/2013
Eric Schmidt
Eric Schmidt nói 'đã và đang có việc gián điệp nhiều năm, từng có sự giám sát nhiều năm'. Ảnh: Rebecca Naden/Reuters
Eric Schmidt said 'there's been spying for years, there's been surveillance for years'. Photograph: Rebecca Naden/Reuters
Lời người dịch: Eric Schmidt, chủ tịch điều hành của Google, nói: “Sự nguy hiểm thực sự [từ] sự công khai hóa tất cả điều này là việc các quốc gia khác sẽ bắt đầu đặt ra sự mã hóa rất nghiêm trọng - chúng ta sử dụng khái niệm 'sự phân chia đất nước thành nhiều vùng thù địch lẫn nhau – balkanization' nói chung - cơ bản để chia tách Internet và rằng Internet sẽ là đặc thù quốc gia hơn nhiều... Điều đó có thể là một điều rất tồi tệ, nó thực sự có thể phá vỡ cách mà Internet làm việc, và tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi lo lắng. Đã và đang có việc gián điệp nhiều năm, đã có sự giám sát nhiều năm, và cứ như thế, tôi sẽ không truyền phán quyết về điều đó, đó là bản chất tự nhiên của xã hội chúng ta”. Có thông tin cho rằng, Brazil đang muốn xây dựng một hệ thống mạng riêng cho Brazil. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Eric Schmidt, chủ tịch điều hành của Google, đã nhắc lại lời kêu gọi của giới công nghiệp công nghệ về sự minh bạch lớn hơn từ chính phủ Mỹ đối với sự giám sát hôm thứ sáu, nhưng đã từ chối “truyền phán quyết” về các hoạt động gián điệp của Mỹ.
Nói ở New York, tại một sự kiện được Quỹ nước Mỹ Mới tổ chức, Schmidt nói đã tới lúc cho một cuộc tranh luận công khai về bản chất tự nhiên của các hoạt động giám sát được Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) triển khai. Nhưng ông cũng nói rằng việc gián điệp từng là thực tế của cuộc sống hiện đại.
“Đã và đang có việc gián điệp nhiều năm, đã từng có sự giám sát nhiều năm, và cứ thế, tôi sẽ không truyền phán quyết về điều đó, đó là bản chất tự nhiên của xã hội chúng ta”, ông nói.
Với các công ty công nghệ chủ chốt khác, Google đã và đang ép chính phủ Mỹ mở hơn về các lệnh giám sát được Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài đưa ra, nó cũng được biết tới như là tòa án FISA. Ông đã chỉ ra rằng Google đã đệ trình các tóm tắt pháp lý để ép tòa án FISA mở các thông tin hơn nữa.
Schmidt nói các bình luận của ông đã dựa vào giả thiết rằng các tài liệu được người thổi còi Edward Snowden tiết lộ là “khá chính xác”. Trong số các tiết lộ từ các tài liệu đó từng có việc NSA vận hành một chương trình gọi là PRISM, mà các tài liệu nội bộ của cơ quan đó được nói đã đưa ra “sự truy cập trực tiếp” tới các máy chủ của các hãng công nghệ lớn bao gồm cả Google. Schmidt đã lặp đi lặp lại sự phản đối của hãng về đặc tính này.
Nhưng ông nói từng là hợp pháp để có một cuộc tranh luận về cách mà NSA đã triển khai sự giám sát của nó. Ông nói: “Tất cả chúng ta phải tự nhìn vào bản thân chúng ta và nói: 'Liệu đây có là những gì chúng ta muốn hay không?'”
Schmidt, người từng ở Google từ năm 2000, từng nói với Anne-Marie Slaughter, chủ tịch của Quỹ nước Mỹ Mới, trong một cuộc thảo luận. Schmidt nói ông tin tưởng hầu hết những người Mỹ từng ủng hộ NSA làm việc để bảo vệ các công dân Mỹ, nhưng cũng ủng hộ những bảo vệ chống lại sự lạm dụng của chính phủ đối với các dữ liệu của họ. Ông cũng đã bày tỏ lo ngại rằng sự công khai hóa các tiết lộ xung quanh Snowden có thể dẫn tới việc Internet sẽ trở nên ít toàn cầu hơn, khi các quốc gia riêng rẽ đã có ý định ban hành những bảo vệ lớn hơn đối với các công dân của họ.
“Sự nguy hiểm thực sự [từ] sự công khai hóa tất cả điều này là việc các quốc gia khác sẽ bắt đầu đặt ra sự mã hóa rất nghiêm trọng - chúng ta sử dụng khái niệm 'sự phân chia đất nước thành nhiều vùng thù địch lẫn nhau – balkanization' nói chung - cơ bản để chia tách Internet và rằng Internet sẽ là đặc thù quốc gia hơn nhiều”, Schmidt nói. “Điều đó có thể là một điều rất tồi tệ, nó thực sự có thể phá vỡ cách mà Internet làm việc, và tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi lo lắng. Đã và đang có việc gián điệp nhiều năm, đã có sự giám sát nhiều năm, và cứ như thế, tôi sẽ không truyền phán quyết về điều đó, đó là bản chất tự nhiên của xã hội chúng ta”.
Schmidt cũng đã nói về sự đổi mới và tác động của các công nghệ mới lên xã hội Mỹ, việc xua tan những chỉ trích của các nhà quan sát như Evgeny Morozov, tác giả người Bạch Nga về Sự lừa gạt của Mạng, người nghi ngờ về những yêu cách mà Internet sẽ dẫn tới sự mất dân chủ lớn hơn.
“Ông ta là một nhà phê bình độc nhất theo đó ông ta chỉ là một người đưa ra các lý lẽ đó”, Schmidt nói, dù ông ta sau đó đã bổ sung thêm người sáng lập ra WikiLeaks, Julian Assange, vào danh sách.
Eric Schmidt, the executive chairman of Google, reiterated the tech industry's call for greater transparency from the US government over surveillance on Friday, but declined to "pass judgment" on American spying operations.
Speaking in New York, at an event hosted by the New America Foundation, Schmidt said it was time for a public debate about the nature of the surveillance activities carried out by the National Security Agency (NSA). But he also said that spying was a fact of modern life.
"There's been spying for years, there's been surveillance for years, and so forth, I'm not going to pass judgement on that, it's the nature of our society," he said.
With the other major technology companies, Google has been pressing the US government to be more open about the surveillance orders issued by the Foreign Intelligence Surveillance Court, which is also known as the Fisa court. He pointed out that Google has filed legal briefs to force the Fisa court to disclose more information.
Schmidt said his comments were based on the presumption that documents disclosed by the NSA whistleblower Edward Snowden were "roughly accurate". Among the revelations from those documents were that the NSA operates a program called Prism, which internal agency documents claimed offered "direct access" to the servers of big tech firms including Google. Schmidt repeated the company's denial of this characterisation.
But he said it was legitimate to have a debate about how the NSA carried out its surveillance. He said: "We all have to look at ourselves and say: 'Is this what we want?'"
Schmidt, who has been at Google since 2001, was speaking to Anne-Marie Slaughter, the president of the New America Foundation, in a discussion. Schmidt said he believed most Americans were in favor of the NSA working to protect US citizens, but were also in favor of protections against government misuse of their data. He also expressed concern that the publicity surrounding Snowden's disclosures would lead to the internet becoming less global, as individual countries attempted to enact greater protections for their citizens.
"The real danger [from] the publicity about all of this is that other countries will begin to put very serious encryption – we use the term 'balkanization' in general – to essentially split the internet and that the internet's going to be much more country specific," Schmidt said. "That would be a very bad thing, it would really break the way the internet works, and I think that's what I worry about. There's been spying for years, there's been surveillance for years, and so forth, I'm not going to pass judgment on that, it's the nature of our society."
Schmidt also spoke about innovation and the impact of new technologies on US society, dismissing criticisms by observers such as Evgeny Morozov, the Belarusian author of The Net Delusion, who are skeptical of claims that the internet will lead to greater democratization.
"He is a unique critic in that he is the only one making those arguments," Schmidt said, though he later added the Wikileaks founder, Julian Assange, to the list.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.