Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì tiền lệ mạnh thông qua hệ thống tòa án - chủ nhân Lavabit nói


I’m going to continue fighting for a strong precedent via the court system – Lavabit owner
22 August 2013, 10:59
Bài được đưa lên Internet ngày: 22/08/2013
“Tôi sẽ tiếp tục đứng trong hộp xà phòng của tôi và hét to tới mức tôi có thể cho tới khi nào mọi người nghe thấy”.
I’m going to keep standing on my soapbox and shouting as loudly as I can for as long as people will listen".
Ладар Левисон Лавабит
© Screenshot: YouTube
Lời người dịch: Ladar Levison, chủ của dịch vụ thư điện tử có mã hóa mà Edward Snowden từng sử dụng và bây giờ đã đóng cửa nói với đài RT: “Tôi sẽ tiếp tục đứng trên chiếc hộp xà phòng của tôi và hét to tới mức tôi có thể cho tới khi nào mọi người nghe thấy. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là khi tôi đóng cửa dịch vụ mà không ai để ý thấy, không ai quan tâm tới và hy vọng lớn nhất của tôi là nó có thể dẫn tới một vài sự thay đổi tích cực. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì một tiền lệ mạnh thông qua hệ thống tòa án và tôi sẽ tiếp tục vận động hành lang Quốc hội vì sự thay đổi trong các luật”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Ladar Levison, chủ của dịch vụ thư điện tử có mã hóa mà Edward Snowden từng sử dụng và bây giờ đã đóng cửa, đã nói cho đài RT rằng ông sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh trực tuyến tự do khỏi sự giám sát của chính phủ, hy vọng với sự thành công ở các tòa án hoặc chuyển công ty của ông ra nước ngoài.
Ông đã bất ngờ đóng cửa công ty của mình, Lavabit LLC, vào hôm 08/08/2013 để tránh bị ép phải giao nộp các thông tin và giao tiếp truyền thông cá nhân của các khách hàng.
Tôi sẽ tiếp tục đứng trên chiếc hộp xà phòng của tôi và hét to tới mức tôi có thể cho tới khi nào mọi người nghe thấy. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là khi tôi đóng cửa dịch vụ mà không ai để ý thấy, không ai quan tâm tới và hy vọng lớn nhất của tôi là nó có thể dẫn tới một vài sự thay đổi tích cực. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì một tiền lệ mạnh thông qua hệ thống tòa án và tôi sẽ tiếp tục vận động hành lang Quốc hội vì sự thay đổi trong các luật”, ông nói.
Levison đã nhận được lệnh của tòa án bí mật liên bang rằng ông bị cấm về mặt pháp lý nói ra các chi tiết, dù các chuyên gia tin tưởng lệnh đó sẽ là một lệnh của tòa án có dấu triện hoặc bức thư của an ninh quốc gia yêu cầu ông hợp tác với một cuộc điều tra có liên quan tới Snowden.
Ông sợ một tương lai ảm đạm cho các dịch vụ dữ liệu an ninh như Lavabit khi sự giám sát và sự mạnh tay của chính phủ Mỹ đối với các công ty sẽ tiếp tục.
Levison nói ông hy vọng trường hợp của ông có thể giúp thiết lập một tiền lệ pháp lý như vậy. Trong khi chờ đợi, ông đang vui thú với khả năng chuyển dịch vụ của ông ra nước ngoài, dù ông còn chưa tin vào một sự sắp xếp như vậy có thể đạt được an ninh cho các khách hàng của ông tự do khỏi việc gián điệp của Mỹ.
Như một người Mỹ, nếu tôi tiếp tục vận hành dịch vụ thậm chí nếu nó về mặt vật lý nằm ở một quốc gia khác, thì tôi có thể vẫn bị yêu cầu thỏa hiệp về an ninh của hệ thống đó và tôi có thể bị đặt vào vị thế theo nghĩa đen nơi mà tôi bị ép phải chọn giữa việc vi phạm các luật của quốc gia theo đó dịch vụ được đặt chỗ hoặc vi phạm các luật của Mỹ”, ông nói.
Levison nói vào tuần trước ông tin tưởng ông có thể đối mặt với những tội danh từ chối tuân thủ với lệnh bí mật.
Ông nói ông nghĩ công chúng Mỹ có quyền biết những gì chính phủ đang làm và cách mà chính phủ đang thu thập thông tin về các công dân của nước Mỹ.
Ladar Levison, the owner of the now-shuttered encrypted email service used by Edward Snowden told RT that he will continue to defend online security free of government surveillance, hopefully with success in courts or a possible move of his company overseas.
He abruptly shut down his company, Lavabit LLC, on August 8 to avoid being forced to hand over customers’ personal information and communications.
I’m going to keep standing on my soapbox and shouting as loudly as I can for as long as people will listen. My biggest fear when I shut down the service was that nobody would notice, nobody would care and my biggest hope was that when I shut down the service it
would lead to some positive change. I’m going to continue fighting for a strong precedent via the court system and I’m going to continue to lobby Congress for change in the laws,” he said.
Levison was issued a secret federal court order that he is legally barred from detailing, though experts believe the order to be a sealed subpoena or national security letter which demands he cooperate with an investigation related to Snowden.
He fears a bleak future for secure-data services like Lavabit should US government surveillance and strong-arming of American companies continue.
Levison said he hopes his case can help set such a legal precedent. In the meantime, he is entertaining the possibility of moving his service overseas, though he is not yet confident such an arrangement could achieve security for his customers free of US spying.
As an American, if I were to continue running the service even if it was physically based in another country, I could still be required to compromise the security of that system and I could literally be put in a position where I’m forced to choose between breaking the laws of the country in which the service is hosted or breaking the laws of the United States,” he said.
Levison said last week he believes he could face criminal charges for refusing to comply with the secret order.
He said he thinks the American public has a right to know what the government’s doing and how it’s collecting information on its own citizens.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.