Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Chỉ dẫn cơ bản về tài nguyên giáo dục mở (OER) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu do UNESCO và Khối thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2015. Là cuốn sách mà nếu bạn muốn tìm hiểu về tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resources) thì bạn nhất định phải đọc nó.

Chỉ dẫn này gồm 3 phần. Phần đầu - tóm tắt các vấn đề chính - được trình bày ở dạng một tập hợp 'Các câu hỏi thường gặp'. Mục đích của nó là để cung cấp cho các độc giả sự giới thiệu nhanh và thân thiện với người sử dụng về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Education Resources) và vài vấn đề chính để nghĩ khi khai thác cách sử dụng OER có hiệu quả nhất.
Phần 2 là phân tích toàn diện hơn các vấn đề đó, được trình bày ở dạng tài liệu nghiên cứu truyền thống. Đối với những ai đã có quan tâm sâu trong OER, thì phần này sẽ hỗ trợ để làm cho trường hợp về OER là đáng kể hơn.
Phần 3 là tập hợp các phụ lục, gồm thông tin chi tiết hơn về các lĩnh vực đặc thù thích hợp với OER. Chúng nhằm vào những người đang tìm kiếm thông tin đáng kể về các lĩnh vực quan tâm đặc biệt.


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 129 trang này tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.