Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Sửa thị trường sách giáo khoa bị đổ vỡ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của tác giả Ethan Senack, Quỹ Giáo dục PIRG & Student PIRG Mỹ xuất bản năm 2014. Cuốn sách có tên đầy đủ là: 'Sửa thị trường sách giáo khoa bị đổ vỡ - Sinh viên phản ứng thế nào đối với sách giáo khoa giá thành cao và đòi hỏi các lựa chọn thay thế', nói về những phản ứng của sinh viên đối với giá thành cao quá mức của các sách giáo khoa đại học được các giáo sư ấn định mà sinh phải mua cho việc học tập của họ ở trường đại học ở nước Mỹ; cũng như các giải pháp để vượt qua được tình trạng khó khăn đó, mà tốt nhất là tiến tới sử dụng các sách giáo khoa mở, vừa có khả năng truy cập tự do qua Internet, vừa có khả năng in ra giấy được. Đây chính là cách thức tốt nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các sinh viên đại học, vừa giữ lại được quyền ấn định các tài liệu học tập cần thiết mà các giáo sư thực hiện cho các sinh viên của mình.


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 24 trang này tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.