Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Mở sách giáo khoa ra - Các cơ hội mới cho các thư viện và nhà xuất bản? - bản dịch sang tiếng Việt
Là tác phẩm của tác giả Nancy L. Maron của ITHAKA S + R xuất bản năm 2014, nói về xu thế dịch chuyển sang các dạng sách giáo khoa mở và khả năng mang lại các cơ hội mới, đặc biệt cho các thư viện của các trường đại học, điều có tác động chắc chắn tới các nhà xuất bản chuyên nghiệp và/hoặc các nhà in tại các trường đại học.
Kết luận của cuốn sách nêu: “Chỉ một điều chắc chắn là những gì chúng ta nghĩ về các cuốn sách giáo khoa ngày nay có lẽ không giống với thứ y hệt đó 10 hoặc thậm chí 5 năm từ nay trở đi”.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 17 trang này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.