Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Hội thảo ‘Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số’Ngày 24/08/2019, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo ‘Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số’.
1 trong 5 bài tham luận được lựa chọn để trình bày tại hội thảo là: ‘Xây dựng khung năng lực CNTT-TT và năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho các giảng viên đáp ứng các yêu cầu của CMCN4 ở Việt Nam’.


Tự do tài về bài trình chiếu của tham luận tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.