Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ ở trường Đại học Tiền Giang


Quang cảnh lớp thực hành khai thác OER tại Đại học Tiền Giang, 26-27/08/2019
  • Chào mừng hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do: (1) Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C); (2) Hội Tin học Việt Nam (VAIP) cùng với 2 đơn vị trực thuộc là Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) và Câu lạc bộ các Khoa - Viện - Trường CNTT-TT (FISU); và (3) Hội Thư viện Việt Nam (VLA) sẽ đồng chủ trì và tổ chức vào ngày 04/10/2019 tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội,
  • Chào mừng Hội nghị Toàn thể của UNESCO sẽ diễn ra vào ngày 12/11/2019 tại Paris, Pháp, nơi các quốc gia thành viên sẽ bàn bạc và biểu quyết để thông qua khuyến cáo chính thức của UNESCO ủng hộ cho sự đầu tư toàn cầu vào 5 lĩnh vực hỗ trợ OER: (1) xây dựng năng lực, (2) phát triển chính sách hỗ trợ, (3) đảm bảo truy cập bình đẳng và có sự tham gia tới OER chất lượng, (4) các mô hình bền vững cho OER, và (5) hợp tác quốc tế.
Trong các ngày mồng 26 và 27/8/2019, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Đại học Tiền Giang tổ chức khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 24 học viên là các cán bộ giảng viên, cán bộ thư viện, các trưởng - phó khoa - bộ môn của nhà trường.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.