Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

'Các thành phố Đức đi theo tấm gương nguồn mở của Munich'


'German cities following Munich's open source example'
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 06, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2012
Lời người dịch: Thành phố Munich với dự án chuyển đổi LiMux nổi tiếng của mình sang phần mềm tự do nguồn mở vào tháng 12/2011 với 9.000 máy đã được chuyển hoàn toàn sang Linux, hơn 500 máy so với dự kiến. “Cập nhật của phòng CNTT đã được đăng tải trên một số lượng lớn các tạp chí thương mại về CNTT khắp EU và các quốc gia láng giềng. Và tuần này, tờ Thời báo Tài chính của Hà Lan (FTD) đã đăng tải các ưu điểm của việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở”.
Phòng CNTT của Munich cuối tháng 12 đã đưa lên một cập nhật về chuyển đổi của thành phố sang một hệ thống máy tính để bàn dựa hoàn toàn vào nguồn mở. Phòng đã viết rằng hôm 12/12 phòng đã chuyển được 9.000 máy qua Linux, hơn 500 máy so với dự kiến. Gần như tất cả các bản sao của các bộ phần mềm sở hữu độc quyền đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một ít ngoại lệ. Việc chuyển sang OpenOffice 3.2.1 đang thực hiện hơi lâu hơn trong một số phần của chính quyền thành phố, nơi mà các ứng dụng đặc thù phụ thuộc vào bộ phần mềm văn phòng sở hữu độc quyền này.
Cập nhật của phòng CNTT đã được đăng tải trên một số lượng lớn các tạp chí thương mại về CNTT khắp EU và các quốc gia láng giềng. Và tuần này, tờ Thời báo Tài chính của Hà Lan (FTD) đã đăng tải các ưu điểm của việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở.
Tiết kiệm chi phí thường được nhắc tới như là lý do chính cho việc chuyển sang dạng phần mềm này. “Các ưu thế về chi phí là lắm mưu mẹo”, FTD trích lời lãnh đạo CNTT Jutta Kreyss. Thành phố, ví dụ, thuê 7 lập trình viên, làm việc để tiết kiệm các chi phí giấy phép phần mềm sở hữu độc quyền.
Tờ báo trích lời Oliver Altehage, người đứng đầu dự án Limux của Munich, người giải thích ưu thế thực tế là trong tính mở của các ứng dụng. Thành phố có thể quyết định cho bản thân họ những gì họ cần, cải tiến để thực hiện và tự bản thân họ phát triển, dù là vì một ứng dụng tiêu chuẩn để quản lý các yêu cầu cho các giấy phép săn bắn, hay cho một hệ thống đăng ký dân sự phức tạp.
Giá trị gia tăng lớn nhất
Giá trị gia tăng lớn nhất có thể đạt được nếu tất cả các chính quyền thành phố chuyển sang các phần mềm tự do nguồn mở và làm việc cùng nhau trong sự phát triển, Altehage nói. Và điều đó giải thích vì sao thị trưởng Munich Christian Ude hồi tháng 12 đã viết một bức thư công khai giử cho Ủy ban châu Âu. Altehage viết: “Chúng tôi sẽ trả lại cho cộng đồng nhiều nhất có thể”.
Munich's IT department in late December posted an update on the city's migration to a complete open source-based desktop system. It wrote that on 12 December it had migrated 9,000 systems over to Linux, five hundred more than expected. Nearly all copies of a proprietary office suites are uninstalled, apart from a few exceptions. The move to OpenOffice 3.2.1 is taking a bit longer in some parts of the city administration, where specialised applications depend on this proprietary office suite.
The update by the IT department was covered by a great number of IT trade magazines across the EU and neighbouring countries. And this week, Financial Times Deutschland covered the advantages of the use of free and open source software.
The costs savings are often mentioned as the main argument for moving to this type of software. "The costs advantages are tricky", the FTD quotes IT manager Jutta Kreyss. The city for example employs seven developers, offset against the savings on proprietary licences.
The newspaper cites Oliver Altehage, head of Munich's Limux project, who explains the real advantage is in the openness of the applications. The city can decide for themselves what they need, which enhancements to make and what to develop themselves, whether for a standard application to manage requests for licences for hunting, or for the complex civil registration system.
Biggest added value
The biggest added value would be achieved if all municipal administrations moved to free and open source and worked together on the development, says Altehage. And that explains why Munich' mayor Christian Ude in December wrote a public letter to the EU Commission. Altehage: "We should give back to the community as much as possible."
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.