Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Quỹ Linux: Đóng góp cho các dự án nguồn mở như thế nào


Linux Foundation: How to contribute to open source projects
26 January 2012, 19:25
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/01/2012
Lời người dịch: Quỹ Linux vừa xuất bản tài liệu nhan đề: (1) “Ngược lên dòng trên: Tăng cường cho sự phát triển nguồn mở”. Đây là tài liệu thứ 3 trong loạt tài liệu về sự phát triển của Linux và phần mềm nguồn mở. Hai tài liệu còn lại gồm: (2) “Hiểu biết về mô hình phát triển nguồn mở” và (3) “Thiết lập chiến lược phần mềm nguồn mở”. Bạn có thể tải về các bản dịch sang tiếng Việt bằng cách nháy vào các đường liên kết ở trên. Những tài liệu này cho bạn những thông tin hết sức cơ bản và quý báu khi làm việc với các phần mềm và cộng đồng nguồn mở. Nhiều vấn đề khúc mắc từng được nêu và thảo luận trên diễn đàn ICT-VN có thể được giải quyết tận gốc từ những thông tin chỉ dẫn trong các tài liệu trên.
Quỹ Linux đã xuất bản một tài liệu nhan đề “Ngược lên dòng trên: Tăng cường cho sự phát triển nguồn mở”. Trong tài liệu PDF 10 trang này, 2 tác giả giải thích, trong số những thứ khác, vì sao đây là mối quan tâm nhất của mỗi người có liên can khi những cải tiến trong nội bộ cho phần mềm nguồn mở sẽ được đệ trình trở ngược lại cho các tác giả gốc ban đầu của phần mềm đó (ngược lên dòng trên) để đưa vào trong phiên bản tiếp sau. Tài liệu này có thể truy cập được sau khi đăng ký, cũng đề cập tới cách tốt nhất để tham gia vào qui trình này.
Quỹ Linux cũng đã công bố rằng 4Linux, Erlang Solutions và The Linux Professional Institute (LPI) đã tham gia như những thành viên mới. Dựa vào Brazil, 4Linux chuyên tâm trong Linux và phần mềm nguồn mở. Erlang Solutions tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ dựa vào ngôn ngữ lập trình Erlang. Viện Linux Chuyên nghiệp là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các bài thi không phụ thuộc vào nhà cung cấp về chứng chỉ chuyên nghiệp cho các quản trị viên hệ thống Linux các lập trình viên. LPI đã được thành lập vào năm 1999 và nổi tiếng về thường xuyên tổ chức các cuộc thi lấy chứng chỉ tại các hội chợ triển lãm và các sự kiện nguồn mở.
The Linux Foundation has published a paper titled "Upstreaming: Strengthening Open Source Development ". In the ten-page PDF document, the two authors explain, among other things, why it is in the best interest of everyone involved that in-house improvements to open source software be submitted back to the original authors of that software (upstream) for inclusion in the next version. The document, which can be accessed after registering, also touches on how best to go about this process.
The Linux Foundation has also announced that 4Linux, Erlang Solutions and the Linux Professional Institute (LPI) have joined as new members. Based in Brazil, 4Linux specialises in Linux and open source software. Erlang Solutions focuses on products and services based on the Erlang programming language. The Linux Professional Institute is a non-profit organisation providing vendor-independent exams for professional certification for Linux system administrators and programmers. The LPI was established in 1999 and is known for often running certification examinations at trade fairs and open source events.
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.