Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Nghiên cứu: Anh, Mỹ mạnh nhất về 'Sức mạnh Không gian mạng'


Study: U.K., U.S. wield most 'Cyber Power'
By Josh Smith, National Journal 01/13/2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2012
Lời người dịch: Theo nghiên cứu của hãng Booz Allen Hamilton về chỉ số sức mạnh không gian mạng, thì “Tổng thể, 5 quốc gia hàng đầu về sức mạnh KGM, như được đo đếm theo chỉ số này, là Anh, Mỹ, Úc, Đức và Canada - minh họa rằng các quốc gia phát triển ở Phương Tây đang dẫn đầu con đường trong kỷ nguyên số”, trong số 20 quốc gia được khảo sát. Xem chỉ số đó ở đây.
Anh và Mỹ dẫn dẵn các quốc gia đang phát triển khác trong khả năng của họ để chống chọi với các cuộc tấn công không gian mạng (KGM) và phát triển các nền kinh tế số mạnh, theo một nghiên cứu mới của Booz Allen Hamilton và Đơn vị Tình báo Kinh tế.
Anh đứng đầu phần còn lại của nhóm 20 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, trong “Chỉ số Sức mạnh KGM”. Liên minh châu Âu EU, được xem là thành viên thứ 20 của G20, không có trong danh sách này.
Chỉ số, đặt Mỹ ở vị trí số 2, xếp hạng các quốc gi về các khung pháp lý và điều chỉnh; các vấn đề kinh tế xã hội; hạ tầng công nghệ; và nền công nghiệp.
Tổng thể, 5 quốc gia hàng đầu về sức mạnh KGM, như được đo đếm theo chỉ số này, là Anh, Mỹ, Úc, Đức và Canada - minh họa rằng các quốc gia phát triển ở Phương Tây đang dẫn đầu con đường trong kỷ nguyên số”, các công ty nói trong một tuyên bố.
Các nền kinh tế chính khác như Nga, Argentina, Indonesia và Ả rập Xê út, không có các kế hoạch về an ninh KGM, cũng không phải là các quốc gia đang phát triển chúng, nghiên cứu nhận thấy.
Chỉ số Sức mạnh KGM xác định các quốc gia hiểu những gì nó tiến hành thực hiện trong kỷ nguyên số... và những quốc gia không thực hiện”, Phó chủ tịch Mike McConnell của Booz Allen nói trong một tuyên bố.
Trong khi nghiên cứu đã kết luận rằng Mỹ “có ngữ cảnh kinh tế và xã hội ủng hộ nhất cho việc thúc đẩy sức mạnh KGM”, thì các quốc gia mạnh khác như Trung Quốc lại thể hiện các mức độ sức mạnh khá khiêm tốn trong các vấn đề về KGM.
The United Kingdom and United States lead other developing countries in their ability to withstand cyberattacks and develop strong digital economies, according to a new study by Booz Allen Hamilton and the Economist Intelligence Unit.
The U.K. tops the rest of the Group of 20 nations, including the U.S., in the "Cyber Power Index." The European Union, considered the 20th member of the G20, was not included.
The index, which put the U.S. in the No. 2 spot, rates the countries on their legal and regulatory frameworks; economic and social issues; technology infrastructure; and industry.
"Overall, the top five countries exhibiting cyber power, as measured by the index--the U.K.; the U.S.; Australia; Germany; and Canada--illustrate that developed Western countries are leading the way into the digital era," the companies said in a statement.
Other major economies such as Russia, Argentina, Indonesia, and Saudi Arabia, do not have cybersecurity plans, nor do they seem to be developing them, the study found.
"The Cyber Power Index identifies those countries that understand what it takes to operate in a digital era...and those that don't," Booz Allen Vice Chairman Mike McConnell said in a statement.
While the study concluded that the U.S. "has the most supportive economic and social context for fostering cyber power," other powerful countries like China exhibit relatively modest levels of strength in cyber issues.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.