Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Máy tính cá nhân Linux 25 USD 'Raspberry Pi' sẽ được sản xuất đầu năm 2012


$25 Linux PC 'Raspberry Pi' to Go in Production Early Next Year
Sunday, December 25
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/12/2011

Lời người dịch: Máy tính Linux 25 USD kích thước như cái thẻ tín dụng được chờ đợi từ lâu Raspberry Pi sắp được sản xuất vào đầu năm 2012. “Raspberry Pi có thể cắm vào TV và một bàn phím. Nó có thể được sử dụng cho nhiều thứ mà các máy tính cá nhân để bàn của bạn làm được. như các bảng tính, xử lý văn bản và các trò chơi. Nó cũng chơi với video đội phân giải cao. Thiết bị này sẽ đi với một bộ vi xử lý ARM, một bộ hub USB, một đầu ra HDMI, một ổ cắm 3.5 mm có hỗ trợ Linux... Một số lượng lớn các tổ chức giáo dục khắp thế giới đã có mối quan tâm với thiết bị này nhưng sự sử dụng có thể là bất tận. Ví dụ Raspberry Pi có thể được sử dụng cho các thiết bị đặt biệt có thể giúp các trẻ em khuyết tật hoặc trong các viện bảo tàng hoặc trong các bệnh viện...”.
Máy tính Linux 25 USD kích thước như cái thẻ tín dụng được chờ đợi từ lâu Raspberry Pi sắp được sản xuất vào đầu năm 2012. Các thiết bị chạy bản beta hiện đang được kiểm thử. Nếu tất cả đều tốt, thì bạn sẽ có khả năng mua nó vào tháng 01.
Nếu bạn không biết, thì Raspberry Pi có thể cắm vào TV và một bàn phím. Nó có thể được sử dụng cho nhiều thứ mà các máy tính cá nhân để bàn của bạn làm được. như các bảng tính, xử lý văn bản và các trò chơi. Nó cũng chơi với video đội phân giải cao. Thiết bị này sẽ đi với một bộ vi xử lý ARM, một bộ hub USB, một đầu ra HDMI, một ổ cắm 3.5 mm có hỗ trợ Linux.
Debian, Fedora và ArchLinux sẽ được hỗ trợ từ ban đầu và nhiều phát tán hơn sẽ được bổ sung vào sau đó.
Những người đứng đằng sau Raspberry Pi muốn làm cho nó sẵn sàng trên khắp thế giới sao cho trẻ em có thể nắm được các kỹ năng lập trình sớm. Một số lượng lớn các tổ chức giáo dục khắp thế giới đã có mối quan tâm với thiết bị này nhưng sự sử dụng có thể là bất tận. Ví dụ Raspberry Pi có thể được sử dụng cho các thiết bị đặt biệt có thể giúp các trẻ em khuyết tật hoặc trong các viện bảo tàng hoặc trong các bệnh viện...
Raspberry Pi bây giờ chưa sẵn sàng để đặt hàng trước lúc này. Tuy nhiên, các đơn hàng sẽ được chấp nhận một khi thiết bị được sản xuất.
Much awaited credit card size $25 computer Raspberry Pi is about to go in production early next year. First run beta devices are currently being tested. If all goes well, you will be able to purchase it in January.
If you don't know, Raspberry Pi can plug into your TV and a keyboard. It can be used for many of the things your desktop PC does, like spreadsheets, word-processing and games. It also plays high-definition video. The device will come with an ARM processor, a USB hub, an HDMI out, a 3.5mm jack and will support Linux out of the box.
Debian, Fedora and ArchLinux will be supported from the start and more distributions will be added later on.
The people behind Raspberry Pi want to make it available all over the world so that kids can pick programming skills early. A large number of educational organizations all over the world have shown interest in it but the uses can be endless. For instance Raspberry Pi could be used to power specific devices that can help disabled kids or in museums or in hospitals etc.
Raspberry Pi is not available for pre-orders at the moment. However, orders will be accepted once the device goes into production.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.