Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

EU: Giúp các cơ quan nhà nước mua sắm ICT dựa vào các tiêu chuẩn


EU - Survey: helping public authorities procure ICT based on standards
Submitted by Joinup SEMIC EDITOR on January 05, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2012
Lời người dịch: Ủy ban châu Âu, theo Chương trình Nghị sự Số (Hành động số 23), là chiến lược của châu Âu làm thịnh vượng nền kinh tế số tới năm 2020, đang có cuộc khảo sát trực tuyến để thu thập các quan điểm về các chỉ dẫn phác thảo hiện hành giúp các cơ quan nhà nước mua sắm các hàng hóa và dịch vụ CNTT-TT dựa vào các tiêu chuẩn. Khảo sát này sẽ được mở cho tới 14/02.
Ủy ban châu Âu đã tung ra một khảo sát trực tuyến để thu thập các quan điểm về các chỉ dẫn phác thảo hiện hành giúp các cơ quan nhà nước mua sắm các hàng hóa và dịch vụ CNTT-TT dựa vào các tiêu chuẩn. Khảo sát này sẽ được mở cho tới 14/02.
Khảo sát này được tiến hành trong ngữ cảnh của Chương trình Nghị sự Số (Hành động số 23). Chương trình Nghị sự Số là chiến lược của châu Âu làm thịnh vượng nền kinh tế số tới năm 2020. Nó phác họa các chính sách và các hành động để tối đa hóa những lợi ích của CNTT-TT cho tất cả. Hành động số 23 là một trong vài hành động có liên quan tới tính tương hợp và các tiêu chuẩn, và nhằm vào việc cung cấp chỉ dẫn về tiêu chuẩn hóa và mua sắm công về CNTT-TT.
Các chỉ dẫn phác thảo hiện hành nhấn mạnh các chủ đề để giúp các cơ quan nhà nước cách sử dụng tốt nhất các tiêu chuẩn sẵn có khi mua sắm phần cứng, phần mềm và các dịch vụ CNTT từ các nhà cung cấp bên ngoài. Sự tư vấn được minh họa với các thực tiễn tốt nhất được thấy ở khắp châu Âu.
The European Commission has launched an online survey to gather views on the current draft guidelines helping public authorities to procure ICT (Information and Communications Technology) goods and services based on standards. The survey will be open until 14 February.
This survey is conducted in the context of the Digital Agenda (Action 23). The Digital Agenda is Europe's strategy for a flourishing digital economy by 2020. It outlines policies and actions to maximise the benefits of ICT for all. Action 23 is one of the several actions related to interoperability and standards, and aims at providing guidance on ICT standardisation and public procurement.
The current draft guidelines address topics to help public authorities how to make the best use of available standards when commissioning hardware, software and IT services from external suppliers. The advice is illustrated with best practices found all over Europe.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.