Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Người khổng lồ về truyền thông ra nhập OpenStack


Telecom giant joins OpenStack
AT&T là nhà vận hành Mỹ đầu tiên sẽ hỗ trợ tổ chức của kho phần mềm đám mây nguồn mở
AT&T is first US operator to support open source cloud stack organisation
By Nancy Gohring | IDG News Service | Published 10:00, 10 January 12
Bài được đưa lên Internet ngày: 10/01/2012
Lời người dịch: AT&T đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ đầu tiên tham gia vào OpenStack, tổ chức đã phát triển một kho phần mềm đám mây nguồn mở. “OpenStack ban đầu từng được Rackspace và NASA phát triển. Nó đang được các nhà cung cấp các dịch vụ đám mây công cộng sử dụng như Intermap và AT&T và mới chỉ bắt đầu được các nhà cung cấp sử dụng để đưa ra các sản phẩm cho các doanh nghiệp có thể sử dụng để xây dựng các đám mây riêng trong nội bộ”.
AT&T đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ đầu tiên tham gia vào OpenStack, tổ chức đã phát triển một kho phần mềm đám mây nguồn mở.
Có một nhà vận chuyển lớn như AT&T hỗ trợ cho OpenStack sẽ giúp đưa dự án tiến triển, Jim Curry, người đứng đầu kho phần mềm tại OpenStack, nói. Ông đã nói hôm thứ 2 tại Hội nghị Thượng đỉnh các Lập trình viên của AT&T tại CES ở Las Vegas.
AT&T năm ngoái đã bắt đầu nói về việc chào các dịch vụ mới của đám mây cho các doanh nghiệp. Bổ sung thêm vào việc đưa ra sự hỗ trợ của mình cho OpenStack, hôm thứ 2 nhà vận hành này cũng đã đưa ra các dịch vụ mới về đám mây nhằm vào các lập trình viên di động. Kiến trúc Đám mây, mà sẽ trở nên sẵn sàng trong “những tuần tới”, sẽ cho phép các lập trình viên thiết lập các cài đặt triển khai tính toán công cộng và riêng trên các tài nguyên tính toán chuyên dụng hoặc được chia sẻ. Các lập trình viên sẽ có khả năng mở rộng phạm vi các ứng dụng một cách nhanh chóng và sắp xếp các dịch vụ mới thông qua một cổng dịch vụ trực tuyến.
Họ sẽ có khả năng chi trả cho việc sử dụng tính toán theo giờ hoặc theo tháng, John Donovan, giám đốc công nghệ của AT&T, nói.
OpenStack ban đầu từng được Rackspace và NASA phát triển. Nó đang được các nhà cung cấp các dịch vụ đám mây công cộng sử dụng như Intermap và AT&T và mới chỉ bắt đầu được các nhà cung cấp sử dụng để đưa ra các sản phẩm cho các doanh nghiệp có thể sử dụng để xây dựng các đám mây riêng trong nội bộ.
Các nhà vận hành như AT&T là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây về bản chất tự nhiên vì họ đã vận hành các trung tâm dữ liệu và có những mối quan hệ gần gũi với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho tới nay, họ vẫn còn khá chậm trong việc nhảy vào thị trường các dịch vụ đám mây.
AT&T became the first US telecom service provider to join OpenStack, the organisation that has developed an open-source cloud software stack.
Having a major carrier like AT&T backing OpenStack will help drive the project forward, Jim Curry, chief stacker at OpenStack, said. He spoke on Monday at the AT&T Developers Summit at CES in Las Vegas.
AT&T last year began talking about offering new cloud services for enterprises. In addition to throwing its support behind OpenStack, on Monday the operator also launched new cloud services geared toward mobile developers. Cloud Architect, which will become available in the "coming weeks," will allow developers to set up public and private compute instances on dedicated or shared computing resources. Developers will be able to scale apps quickly and order up new services via an online service portal.
They will be able to pay for the compute use hourly or monthly, said John Donovan, chief technology officer for AT&T.
OpenStack was initially developed by Rackspace and NASA. It is being used by providers of public cloud services like Internap and AT&T and is just starting to be used by vendors offering products enterprises can use to build internal private clouds.
Operators like AT&T are natural cloud service providers since they already operate data centers and have close relationships with enterprises. So far, however, they've been relatively slow to enter the cloud services market.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.