Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Adobe chi tiết trình soạn thảo mã nguồn mở cho các lập trình viên web


Adobe details its open source code editor for web developers
26 June 2012, 12:48
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/06/2012
Lời người dịch: Cách đây không lâu, Adobe khai trương cổng các tiêu chuẩn web và nguồn mở. Còn bây giờ, “Adobe đã xuất bản các chi tiết về Brackets, trình soạn thảo mã nguồn mở cho phát triển web có sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Trình soạn thảo này từng được xây dựng trong cùng y hệt các công nghệ web đó và bây giờ sẵn sàng như là nguồn mở. Adobe đã làm cho mã nguồn của nó sẵn sàng theo giấy phép MIT và đang mời cộng đồng các lập trình viên tham gia vào”.
Adobe đã xuất bản các chi tiết về Brackets, trình soạn thảo mã nguồn mở cho phát triển web có sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Trình soạn thảo này từng được xây dựng trong cùng y hệt các công nghệ web đó và bây giờ sẵn sàng như là nguồn mở. Adobe đã làm cho mã nguồn của nó sẵn sàng theo giấy phép MIT và đang mời cộng đồng các lập trình viên tham gia vào.
Công ty này cũng đã trình bày Brackets tại một vài sự kiện và mã nguồn của trình soạn thảo này từng có sẵn sàng đôi lúc trong GitHub. Cho tới bây giờ, Adobe còn chưa tích cực quảng bá nó; tuy nhiên dự án này bây giờ đã đạt được một mức độ đủ chín để công ty tung ra Brackets công khai, dù sự phát triển của nó còn chưa hoàn chỉnh.
Brackets khá nhỏ (hơn 30MB) và bắt đầu tăng nhanh, và giao diện của nó từng giữ “đơn giản và hiệu quả”. Hiện hành, Brackets đưa ra việc soạn thảo trực tuyến “Soạn thảo Nhanh”, thiết lập các điểm ngắt và một kết nối sống tới Google Chrome. Với tính năng Xem trước Tệp Sống động (Live File Preview), các lập trình viên có thể thấy được những thay đổi trong thời gian thực đối với CSS khi họ gõ; hỗ trợ cho các trình duyệt khác sẽ được bổ sung sau này.
Trình soạn thảo này cũng bao gồm một API mở rộng cho phép các lập trình viên bổ sung chức năng. Các dự án sớm bao gồm việc tích hợp trợ giúp cho JSHint, CSSLint và kiểm tra hợp lệ của W3C. Một phiên bản trình duyệt của Brackets cũng đang được lên kế hoạch, sao cho các lập trình viên web khoogn phải từ bỏ môi trường làm việc truyền thống của họ.
Xem thêm:
Adobe has published details of Brackets, its new code editor for web development using HTML, CSS and JavaScript. The editor has been built on these same web technologies and is now available as open source. Adobe has made its code available under the MIT licence and is inviting the developer community to get involved.
The company has already shown Brackets at several events and the editor's code has been available on GitHub for some time. Until now, Adobe has not been actively promoting it; however the project has now reached a sufficient level of maturity for the company to publicly launch Brackets, though its development is not yet complete.
Brackets is relatively small (a little over 30MB) and starts up quickly, and its interface has been kept "simple yet productive". Currently, Brackets offers "Quick Edit" inline editing, breakpoint setting and a live connection to Google Chrome. With the Live File Preview, developers can see real-time changes to CSS as they type; support for other browsers will be added at a later date.
The editor also includes an Extension API allowing developers to add functionality. Early projects include integrating support for JSHint, CSSLint and W3C validation. A browser version of Brackets is also planned, so that web developers do not have to leave their traditional working environment.
See also:
(crve)
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.