Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Shuttleworth: Năm sau 5% PC toàn thế giới sẽ xuất xưởng có cài sẵn Ubuntu Linux


Shuttleworth: Next year 5 percent of the world's PCs will ship with Ubuntu pre-installed #Linux
By Sean Michael Kerner | July 19, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 19/07/2012
Lời người dịch: Shuttleworth, người sáng lập ra hãng Canonical và hệ điều hành GNU/Linux Ubuntu nói: “Năm sau, 5% PC trên thế giới sẽ xuất xưởng có cài đặt sẵn Ubuntu”, nhiều nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc và các máy tính mới tinh của Dell. Chúng ta hãy chờ xem.
Từ hồ sơ 'Đẹp hơn của Apple':
Trở lại năm 2008, tôi dự OSCON khi Mark Shuttleworth đặt ra mục tiêu táo bạo làm cho máy tính để bàn Linux đẹp hơn của Apple.
Hôm nay, 4 năm sau, Shuttleworth đã quay lại OSCON để công bố chiến thắng.
Theo quan điểm của ông thì máy tính để bàn Ubuntu bây giờ tốt hơn Apple. Theo quan điểm của ông cũng dễ dàng hơn cho những người sử dụng Apple chuyển sang Ubuntu.
Ông đã lưu ý rằng nỗ lực máy tính để bàn Unity của Ubuntu là một quá trình không phổ biến một cách sâu sắc, nhưng đây là một quá trình đã cho kết quả.
Shuttleworth đã trình bày những biến đổi ứng dụng một cách dễ dàng và ông đã trình bày HUD sắp tới trong phiên bản Ubuntu 12.10 vào cuối năm nay.
Sự thành công cũng đang chuyển thành tuyên bố mới nhấn mạnh từ Shuttleworth:
“Năm sau, 5% PC trên thế giới sẽ xuất xưởng có cài đặt sẵn Ubuntu”, Shuttleworth nói.
Đó là con số dựa vào các thị trường đang nổi lên, như Trung Quốc và Ấn Độ cũng như những máy tính cá nhân mới tinh từ Dell.
Shuttleworth luôn là một nói lớn, với những ý tưởng lớn và công bằng mà nói, Ubuntu đã tiến bộ trong 4 năm qua. Unity (dù thích hay không) là một môi trường đồ họa máy để bàn rất khác so với chúng ta đã có 4 năm về trước. Ubuntu TV và Ubuntu for Android sẽ mang Ubuntu (và Linux) tới nhiều yếu tố mẫu hơn so với trước kia.
Với Windows 8 sắp ra, người sử dụng có khả năng tìm kiếm được những lựa chọn thay thế (đáng kể) nên điều này có thể sẽ tốt … (chờ đợi nó) là Năm của máy tính để bàn Linux chăng?
From the 'More Beautiful than Apple' files:
Back in 2008, I was at OSCON when Mark Shuttleworth set out the audacious goal to make the Linux desktop more beautiful than Apple.
Today, four years later, Shuttleworth returned to the OSCON stage to claim victory.
In his view Ubuntu's desktop is now better than Apple. In his view it's also easy for existing Apple users to move to Ubuntu as well.
That said he noted that Ubuntu's Unity desktop effort was a deeply unpopular process, but it is one that has delivered results.
Shuttleworth demonstrated easy applications transitions and he showed off the upcoming HUD (Heads Up Display) coming in the Ubuntu 12.10 release later this year.
The success is also translating into a bold new claim from Shuttleworth:
"Next year, 5 percent of the world's PCs will ship with Ubuntu pre-installed," Shuttleworth said.
That's a number based on emerging markets, like India and China as well as brand news PCs from Dell.
Shuttleworth has always been a big talker, with big ideas and to be fair, Ubuntu has progressed over the last four years. Unity (love it or hate it) is a very different desktop than we had four years ago. Ubuntu TV and Ubuntu for Android will bring Ubuntu (and Linux) to more form factors then ever before too.
With Windows 8 coming, users are likely to be looking for alternatives (potentially) so this could well be....(wait for it...) the Year of the Linux Desktop?
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.