Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Google trao cho Oracle hóa đơn 4 triệu USD vì vụ kiện bằng sáng chế


Google hands Oracle $4m bill for patent case
by Shaun Nichols, 07 Jul 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 07/07/2012
Lời người dịch: 4 triệu USD không là gì đối với một hãng như Oracle. Tuy nhiên, cách mà Google đòi Oracle trả cho Google mọi chi phí có liên quan tới các vụ kiện về bằng sáng chế và bản quyền vừa qua thực sự như muối xát vào chỗ bị thương của Oracle. “Nhiều trong số chi phí, khoảng 2.9 triệu USD, được ghi cho những gì mà các luật sư của Google đã mô tả như “ví dụ minh họa và các chi phí sao chụp bất kỳ tư liệu nào nơi mà những bản sao chụp cần phải có để sử dụng trong vụ kiện”. 986.978 USD khác đã được yêu cầu vì những gì Google đã trả cho một chuyên gia được tòa án chỉ định, và một hóa đơn 143.341 USD đã được đưa ra cho chi phí sao chép và dịch thuật. Oracle đã không trả lời ngay lập tức cho một yêu cầu bình luận”.
Google đã yêu cầu Oracle trả 4 triệu USD giá trị các chi phí pháp lý có liên quan tới 2 tranh chấp bằng sáng chế gần đây của 2 hãng.
Trong một đệ trình tòa án được Wired đưa tin, người khổng lồ tìm kiếm đang yêu cầu rằng Oracle bồi thường cho hãng vì những chi phí bao gồm cả các phí in ấn và sao chép, bồi thường cho những cuộc hẹn gặp các chuyên gia và các phí đệ trình vì cả các trích đoạn được in và bằng điện tử trong quá trình vụ kiện.
Nhiều trong số chi phí, khoảng 2.9 triệu USD, được ghi cho những gì mà các luật sư của Google đã mô tả như “ví dụ minh họa và các chi phí sao chụp bất kỳ tư liệu nào nơi mà những bản sao chụp cần phải có để sử dụng trong vụ kiện”.
986.978 USD khác đã được yêu cầu vì những gì Google đã trả cho một chuyên gia được tòa án chỉ định, và một hóa đơn 143.341 USD đã được đưa ra cho chi phí sao chép và dịch thuật.
Oracle đã không trả lời ngay lập tức cho một yêu cầu bình luận.
Trong khi hóa đơn 4 triệu USD có thể không đặt ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào về tài chính cho Oracle, thì việc đệ trình tới như xát muối vào vết thương của hãng sau khi dự định của hãng thất bại để thắng những thiệt hại từ Google vì vi phạm bản quyền và bằng sáng chế.
Đầu năm nay, Google đã tuyên bố chiến thắng trong vụ kiện sau khi một bồi thẩm đoàn đã thấy hãng không tin cậy trong hầu hết các yêu sách vi phạm bản quyền và từ chối tất cả 8 cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Oracle.
Vụ kiện của Oracle sau đó đã được làm thành một cú đánh chết người khi thẩm phán điều hành vụ kiện đã kết luận rằng các giao diện lập trình ứng dụng API có liên quan tới vụ kiện bản quyền thực sự không thể trao bản quyền được, lật nhào những gì mà chiến thắng pháp lý một phần mà Oracle đã thắng trong thực tế.
Google has asked Oracle to pay for $4m worth of legal costs related to the two firms' recent patent dispute.
In a court filing originally posted by Wired, the search giant is asking that Oracle recoup it for costs including printing and copy fees, compensation for expert appointments and filing fees for both printed and electronic excerpts over the course of the case.
Much of the cost, some $2.9m, was attributed to what Google attorneys described as "exemplification and the costs of making copies of any materials where the copies are necessarily obtained for use in the case."
Another $986,978 was demanded for what Google paid a court-appointed expert, and a $143,341 bill was given for the cost of transcripts.
Oracle did not immediately respond to a request for comment.
While the $4m bill would not pose any significant financial damage to Oracle, the filing comes as salt in the wound to the company following its failed attempt to win damages from Google for copyright and patent infringement.
Earlier this year, Google claimed victory in the case after a jury found the company not liable on most of the copyright infringement claims and denied all eight of Oracle's patent infringement charges.
Oracle's case was later dealt a fatal blow when the judge presiding over the case concluded that the APIs related to the copyright case could bot actually be copyrighted, overturning what partial legal victory Oracle had in fact won.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.