Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Cơ quan thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ mở nguồn các ứng dụng Web của mình

Defense Info Agency Open-Sources Its Web Apps

Làm việc với Viện Phần mềm Nguồn mở, Cơ quan Công nghệ thông tin quân đội Mỹ hy vọng sẽ tạo ra một mô hình cho việc mở nguồn các phần mềm khác được chính phủ phát triển.

Working with the Open Source Software Institute, the U.S. military's IT agency hopes to create a model for open sourcing other government-developed software.

By J. Nicholas Hoover

InformationWeek

August 21, 2009 02:02 PM

Theo: http://www.informationweek.com/news/government/enterprise-apps/showArticle.jhtml?articleID=219401044

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/08/2009

Lời người dịch: Có thể trong tư duy của nhiều “chuyên gia công nghệ thông tin” Việt Nam không có khái niệm mở nguồn một ứng dụng nào đó mà mình phát triển, bởi cái tư duy “đóng còn chẳng ăn ai” nó là thứ ăn sâu bắt rễ với họ rồi. Còn ở đây là chuyện Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ mở nguồn các ứng dụng Web của mình.

Cơ quan Hệ thống thông tin Quốc phòng (DISA) đang làm cho bộ các ứng dụng về quản lý và tiến trình được phát triển nội bộ của mình sẵn sàng cho các cơ quan khác của chính phủ như là các phần mềm nguồn mở.

Hệ thống Thông tin Quản trị Nội dung Nguồn mở (OSCMIS) cấu tạo từ fhown 50 ứng dụng Web, bao gồm cả việc quản lý nhân sự, tiến trình tự động hóa, quản lý đào tạo, thẻ cân đối điểm, và quản lý công việc từ xa.

DISA, cơ quan cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (IT) cho Bộ Quốc phòng, đã quyết định chia sẻ các ứng dụng của mình sau khi các cơ quan khác đã bày tỏ sự quan tâm đối với chúng. Dick Nelson, giám đốc hỗ trợ hệ thống nhân sự tại ban lãnh đạo về nhân sự, cá nhân và an ninh, nói. “Các cơ quan liên bang đã nhận thấy rằng các ứng dụng mà chúng tôi có có thể có ích lợi rộng lớn hơn”, ông nói. Mối quan tâm cũng đang tới từ các thành phố của các bang.

DISA đã làm việc với Viện Phần mềm Nguồn mở (OSSI) phi lợi nhuận, mà nó khuyến khích sử dụng nguồn mở trong chính phủ và giới hàn lâm. OSSI đã trao bản quyền cho kho phần mềm và cấp phép cho nó ngược lại cho DISA, làm cho nó sẵn sàng với giá thành bằng không (0) đối với các cơ quan chính phủ theo Giấy phép nguồn mở 3.0 (GPLv3). “Nó đã được trả tiền vì những người trả thuế đã trả tiền cho chúng ta để xây dựng nó”, Nelson nói.

OSSI đã muốn tạo ra một qui trình mà có thể được lặp đi lặp lại với các ứng dụng khác mà chính phủ xây dựng. “Cơ hội là lớn hơn sản phẩm”, giám đốc điều hành John Weatherby nói. “Một trong những điều chủ chốt là thiết lập nên một hệ thống, một qui trình mà nó có thể được nhân bản bởi các cơ quan khác của chính phủ”.

DISA và OSSI cũng đã xem xét để tạo ra một “môi trường” nơi mà các lập trình viên phần mềm có thể xây dựng và chia sẻ mã nguồn cho OSCMIS. DISA đã và đang làm việc về OSCMIS từ hơn chục năm nay. Rộng mở về phạm vi, dự án này vẫn là tương đối eo hẹp về nhân lực, với một đội khoảng một tá nhân viên.

Tiến lên phía trước, DISA muốn khuyến khích sử dụng và đào tọa trong Adobe Cold Fusion, mà nó được sử dụng để xây dựng OSCMIS, để gia tăng kho tài năng các lập trình viên của OSCMIS. “Chúng tôi còn muốn bắt đầu với những đứa trẻ trong trường trung học để làm cho chúng quan tâm tới sự phát triển phần mềm như một sự nghiệp”, Nelson nói.

The Defense Information Systems Agency is making its internally developed suite of administrative and workflow applications available to other government agencies as open source software.

The Open Source Content Management Information System (OSCMIS) comprises more than 50 Web applications, including workforce management, automated workflow, learning management, balanced scorecard, and telework management.

DISA, which provide IT services to the Department of Defense, made the decision to share its applications after other agencies expressed interest in them, said Dick Nelson, chief of personnel systems support at DISA's manpower, personnel and security directorate. "Federal agencies discovered that the applications we have could be of benefit more widely," he said. Interest is coming from states and counties, as well.

DISA worked with the non-profit Open Source Software Institute, which promotes the use of open source in government and academia. OSSI copyrighted the software stack and licensed it back to DISA, making it available at no cost to government agencies under the Open Software License 3.0. "It's already paid for because the taxpayer paid for us to build it," Nelson said.

OSSI wanted to create a process that could be repeated with other government-built applications. "The opportunity was more than the product," executive director John Weatherby said. "One of the key things was to set up a system, a process that can be replicated by other government agencies."

DISA and OSSI were also looking to create an "arena" where software developers could build and share code for OSCMIS. DISA's been working on OSCMIS for more than a decade. Wide in scope, the project remains relatively narrow in manpower, with a team of about a dozen employees.

Going forward, DISA wants to encourage use of and training in Adobe (NSDQ: ADBE) Cold Fusion, which it used to build OSCMIS, to increase the talent pool of OSCMIS developers. "We would even like to start with kids in high school to get them interested in software development as a career," Nelson said.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.