Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Cuộc thi về OSS của Hàn quốc mở cửa cho các lập trình viên trên thế giới

Korean OSS Contest Opens Doors to Worldwide Developers

Friday, 21 August 2009 13:14 Brian Proffitt

Theo: http://linux.com/news/featured-blogs/168-brian-proffitt/38551-korean-oss-contest-opens-doors-to-worldwide-developers

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/08/2009

Lời người dịch: Lại một cuộc thi nữa về nguồn mở. Lần này sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối năm nay. Thời hạn chót để các thí sinh đăng ký tham gia là vào ngày 30/08/2009. Thời hạn chót để đề xuất dự án là vào ngày 23/10/2009. Người thắng cuộc sẽ có giải thưởng và xuất tham dự Diễn đàn Thúc đẩy Nguồn mở Đông Bắc Á vào năm 2010. Hy vọng cũng sẽ có các thí sinh Việt Nam tham dự.

Thời hạn chót đang nhanh chóng tới gần đối với các lập trình viên tham gia cuộc thi Thách thức Phần mềm Nguồn mở 2009, được dẫn dắt bởi Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc.

Cho tới 30/08, các thí sinh và mọi lập trình viên khác mà muốn tham gia, có thể đăng kỹ cho Thách thức này, mà nó hướng tới việc trao cho các đối thủ cạnh tranh quốc tế một cơ hội để đóng góp cho các dự án từ khắp nơi trên thế giới, tăng cường sự trao đổi thông tin và sự phát triển của một mạng toàn cầu các lập trình viên nguồn mở.

Chủ đề của cuộc thi lần này là sự phát triển phần mềm dạng tự do, nên một loạt rộng lớn các lập trình viên quốc tế có thể tham gia. Các dự án được hoàn tất sẽ phải dựa vào những nền tảng nguồn mở, và sẽ được cấp phép với một giấy phép nguồn mở. Sau thời hạn chót 30/08, các lập trình viên sẽ có tới ngày 23/10/2009 để đề xuất công việc của họ.

Trong khi cuộc thi này được dẫn dắt bởi MKE, thì nó được tổ chức bởi Cơ quan Thúc đẩy Công nghiệp Phần mềm Hàn quốc (KIPA, một thành viên của tổ chức Linux Foundation), Hiệp hội Phần mềm Nguồn mở Hàn quốc (KOSSA), và Diễn đàn Khuyến khích OSS Hàn quốc (KOPF). Sự kiện này được tài trợ bởi vài tổ chức khác, bao gồm Samsung, Black Duck, và Linux Foundation.

The deadline is fast approaching for open source developers to participate in Open Source Software Challenge 2009 contest, hosted by the Ministry of Knowledge Economy of South Korea.

Until August 30, students and any other developer who wants to participate, can register for the Challenge, which is aimed at giving international competitors a chance to contribute to projects from around the world, fostering information exchange and the growth of a network of worldwide open source developers.

The theme of the contest is freestyle software development, so a wide variety of international developers can participate. Completed projects should be based on open source platforms, and be licensed with an open source license. After the Aug. 30 deadline, developers will have until October 23, 2009 to submit their work.

While the contest is hosted by the MKE, it is organized by the Korea Software Industry Promotion Agency (KIPA, a Linux Foundation member), the Korea Open Source Software Association (KOSSA), and the Korea OSS Promotion Forum (KOPF). The event is sponsored by several other organizations, including Samsung, Black Duck, and the Linux Foundation.

Những người tham dự quốc tế có thể tham gia vào bất kỳ dạng dự án phần mềm nguồn mở nào, y như các lập trình viên bản địa Hàn quốc. Tuy nhiên, Thách thức cũng đã chỉ định các chủng loại cho các lập trình viên bản địa. Chủng loại bổ sung thêm “dạng tự do” cho các lập trình viên bản địa và quốc tế là mới đối với Thách thức năm nay.

Cuộc thi này là không phải không có giải thưởng. Giải thưởng lớn cho các chủng loại tự do và được chỉ định trong Bộ phận Bản địa là 5 triệu KRW, khoảng 3800 USD. Phần thưởng với số tiền y hệt như vậy cũng sẽ được trao cho người thắng cuộc của Bộ phận Quốc tế của cuộc thi. Tất cả những người giành giải thưởng của Bộ phận Quốc tế sẽ nhận được tiền vé máy bay và ăn ở khách sạn cho 1 người từ mỗi đội giành phần thưởng để tham dự lễ trọng thể trao giải thưởng này vào ngày 05/11/2009 tại địa điểm sẽ được thông báo sau.

Người giành Giải thưởng Lớn sẽ có tư cách để tham gia Diễn đàn Thúc đẩy Nguồn mở Đông Bắc Á vào năm 2010. Để có thêm thông tin hoặc đăng ký cho cuộc thi, hãy thăm website Thách thức.

International participants can enter any sort of open source projects, as can Korean domestic developers. However, the Challenge has assigned categories for domestic developers as well. The additional of the "freestyle" category for domestic and international developers is new to the Challenge this year.

The contest is not without prizes. The Grand Prize for free and assigned categories in the Domestic Division is 5 million KRW, approximately US$3800. The same cash award will be available to the winner of the International Division of the contest as well. All International Division prize winners will receive flight and hotel accomodations for one person from each prize-winning team to attend the awards ceremony on November 5, 2009, at a to-be-announced venue.

Grand prize winners will be eligible to attend the Northeast Asia OSS Promotion Forum in 2010.

For more information, or to register for the contest, visit the Challenge web site.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.