Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

Những người truyền bá nguồn mở khoá sừng của Nascom

Open source evangelists lock horns with Nasscom

By Swati Prasad, ZDNet Asia

Wednesday, July 29, 2009 03:25 PM

Ấn Độ – Những người đề xướng của khu vực phần mềm nguồn mở và sở hữu độc quyền đã choảng nhau về một đề xuất cho sự hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn cho các dự án chính phủ điện tử của quốc gia này.

INDIA--Proponents of the open source and proprietary software sectors have clashed over a proposal to support multiple standards for the country's e-government projects.

Theo: http://www.zdnetasia.com/news/software/0,39044164,62056441,00.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/07/2009

Lời người dịch: Nhiều tiêu chuẩn trong một lĩnh vực mới hay. Đó chỉ là thứ nguỵ biện mà người Trung Quốc từng nói là “Ngôn hoang đường, Việc hoang đường”. Dân Việt Nam chắc ai cũng thấm đòn thế nào là nhiều tiêu chuẩn bộ mã tiếng Việt nó rối loạn và bất tiện tới mức nào.

Năm ngoái, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ (MCIT) đã đưa ra một chính sách phác thảo, bắt buộc sử dụng các tiêu chuẩn có sẵn một cách tự do trong phát triển các dự án chính phủ điện tử của quốc gia này – dự tính có giá trị hơn 4 tỷ USD.

Chính sách phác thảo này đã được thiết lập để chỉ dẫn cho việc mua sắm các phần mềm và phần cứng về IT trong khắp các cơ quan của chính phủ và đảm bảo tính tương hợp giữa các hệ thống IT phân tán. Nó hướng tới việc áp dụng các tiêu chuẩn tự do về phí bản quyền cho các dự án chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, Nasscom và Hiệp hội về công nghệ thông tin của các nhà sản xuất (MAIT) đã viết cho chính phủ đầu tháng này với những gợi ý rằng chính sách này phải hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn để đảm bảo tính tương hợp ở giá thành bằng 0. Nasscom là một cơ quan thương mại đối với nền công nghiệp IT-BPO của Ấn Độ, trong khi MAIT là một cơ quan của ngành công nghiệp đại diện cho các khu vực nghiên cứu phát triển, đào tạo về IT, phần cứng của quốc gia này.

Một quan chức của Nasscom được trính dẫn trong một báo cáo báo chí, nói: “Việc làm cho mọi thứ tự do với bằng sáng chế có thể sẽ không là một đề nghị thương mại như có thể không có các tiêu chuẩn sẵn có tốt vậy. Mặt khác, việc áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất có thể bóp lại quốc gia này về áp dụng một tiêu chuẩn cũ, nếu một tiêu chuẩn mới và tiêu chuẩn tốt hơn nổi lên trong tương lai”.

Cơ quan thương mại này ủng hộ việc đưa vào các tiêu chuẩn theo các điều khoản của RAND (Chấp nhận được và Không phân biệt đối xử), và cũng sử dụng nhiều tiêu chuẩn trong cùng một lĩnh vực.

Last year, the Indian Ministry of Information and Communication Technology (MCIT) released a draft policy, mandating the adoption of freely available standards in the deployment of the country's e-government projects--estimated to be valued at over US$4 billion.

The draft policy was established to guide the procurement of IT software and hardware across government departments and ensure interoperability among disparate IT systems. It aims to adopt single royalty-free standards for awarding e-government projects.

However, Nasscom and Manufacturers' Association for Information Technology (MAIT) wrote to the government earlier this month with suggestions that the policy should support multiple standards to ensure interoperability at zero cost. Nasscom is the trade body for India's IT-BPO industry, while MAIT is an industry body representing the country's hardware, IT training and R&D sectors.

A Nasscom official was quoted in a newspaper report, saying: "Making everything patent-free may not be a commercial proposition as there might not be good standards available. On the other hand, adopting a single standard may constrict the country to adopt an old standard, if a new and better standard emerges in future."

The trade body supports the inclusion of standards under Reasonable and Non Discriminatory (RAND) terms, and also the usage of multiple standards in the same domain.

Nhiều tiêu chuẩn là làm lợi cho sở hữu độc quyền

Đề xuất của Nasscom – MAIT đã làm phật ý cộng đồng nguồn mở của Ấn Độ.

Fosscomm, một nghiệp đoàn các tổ chức khích lệ sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) tại Ấn Độ, đã khởi động một chiến dịch tìm kiếm sự đảm bảo rằng chính phủ không pha loãng chính sách bằng việc cho phép nhiều tiêu chuẩn sở hữu độc quyền.

“Trong khi một tiêu chuẩn duy nhất có thể loại bỏ những ngáng trở đầu vào và khuyến khích đổi mới sáng tạo của các công ty bản địa nhỏ, thì nhiều tiêu chuẩn có lẽ chỉ có lợi cho Microsoft và các công ty dịch vụ phần mềm chính của Ấn Độ mà họ kiếm tiền bằng việc phục vụ nó”, một nguồn công nghiệp từ công ty nguồn mở, người đã từ chối nêu tên, nói. “Đó là lý do vì sao các công ty lớn của Ấn Độ về IT như Infosys, Wipro và TCS, không đi ra chỗ mở đối diện với các khuyến cáo của Nasscom -MAIT”.

Gurumurthy Kasinathan, giám đốc và là thành viên sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận IT for Change (Công nghệ thông tin để thay đổi), đã nói với ZDNet Asia trong một cuộc phỏng vấn điện thoại: “Để bảo vệ chủ quyền số của Ấn Độ, chúng ta phải đảm bảo các dữ liệu quốc gia được lưu trữ trong các định dạng mà chúng là mở và tự do khỏi tất cả các phiền toái như chi phí bản quyền, kiện cáo về bằng sáng chế, và vân vân”.

Fosscomm nói trong một tuyên bố về chỉ thị này: “Hai tính năng trọng tâm của chính sách phác thảo là – các tiêu chuẩn duy nhất và tự do với phí bản quyền. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng có nhiều áp lực từ [các bên] có quan tâm có quyền lợi bất di bất dịch để pha loãng các khía cạnh chính này của chính sách, bằng việc lén lút trong việc cung cấp cho 'nhiều tiêu chuẩn' như cũng là những khả năng của việc cho phép các dòng doanh số từ một số tiêu chuẩn 'sở hữu độc quyền'”.

Kasinathan nói không chắc chính phủ sẽ chấp thuận các gợi ý của Nasscom-MAIT, lưu ý rằng chính phủ Ấn Độ năm ngoái đã từ chối vụ thầu định dạng OOXML của Microsoft.

Multiple standards favor proprietary

The Nasscom-MAIT proposal has miffed India's open source community.

Fosscomm, a consortium of organizations promoting the use of free and open source software (FOSS) in India, has launched a campaign seeking to ensure the government does not dilute the policy by allowing multiple and proprietary standards.

The industry group said multiple standards would introduce duplicity and reduce seamless interoperability between competing products.

"Whereas a single open standard would remove entry barriers and encourage innovation by small local firms, multiple standards would favor Microsoft and Indian software services majors that make money by servicing it," said an industry source from an OSS company, who declined to be named. "That's the reason why big Indian IT companies, like Infosys, Wipro and TCS, are not coming out in the open to oppose the Nasscom-MAIT recommendations."

Gurumurthy Kasinathan, director and founding member of non-profit organization IT for Change, told ZDNet Asia in a phone interview: "In order to protect India's digital sovereignty, we must ensure national data is stored in formats that are open and free of all encumbrances like royalties, patent claims, and so on."

Fosscomm said in a statement on the directive: "Two central features of the draft policy are--single and royalty-free standards. However, we understand that there is a lot of pressure from vested interested [parties] to dilute these key aspects of the policy, by sneaking in provisions for 'multiple standards' as also possibilities of allowing revenue streams from some 'proprietary' standards."

Kasinathan said it is unlikely the government will accept Nasscom-MAIT's suggestions, noting that the Indian government last year rejected Microsoft's Office Open XML format bid.

OSS tiến bộ

Trong khi chờ đợi, phong trào nguồn mở đang tiến bộ ở khắp Ấn Độ, với sự áp dụng ngày một gia tăng trong truyền thông, ngân hàng và các khu vực chính phủ.

Lo ngại với các vấn đề về cấp phép gắn với phần mềm sở hữu độc quyền, Electrotek International có trụ sở ở Chennai đã chuyển sang hệ điều hành Linux và FOSS cho các máy đầu cuối văn phòng của nó hầu như một năm trước. Hãng này cung cấp các thiết bị nghiên cứu phát triển trong địa vật lý và hải dương học.

“Tôi nghĩ chúng tôi phải bỏ qua 6 tuần để học Linux những khi chúng tôi đã bắt đầu sử dụng nó, chúng tôi thấy nó rất thân thiện với người sử dụng và chúng tôi đã không cần nhiều việc đào tạo”, CEO của Electrotek P. Sivasubramanian nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Theo Asheesh Raina, nhà phân tích nghiên cứu chính của Gartner, việc áp dụng nguồn mở tại Ấn Độ đã “gia tăng nhanh chóng cả về phạm vi”, được dẫn dắt bởi một số yếu tố như giá thành và nền tảng chín muồi. “Với suy thoái kinh tế, các nhà cung cấp dịch vụ IT chịu áp lực ngày một tăng để giảm giá thành”, Raina đã nói cho ZDNet Asia trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, bổ sung ràng các doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể bằng việc chuyển sang nguồn mở.

Ấn Độ cũng đã nổi lên trong 6-7 năm qua, như một quốc gia với số lượng lớn nhất các kỹ sư có bằng của Red Hat. “Có hơn 15,000 kỹ sư có bằng chứng chỉ của Red Hat và khoảng 300 trung tâm đào tạo của Red Hat trong quốc gia này”, Venkatesh Hariharan, giám đốc các vấn đề doanh nghiệp của hãng, nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ông đã bổ sung rằng trong khi không có số lượng để chỉ ra sự gia tăng trong sử dụng OSS, thì có hơn 100 danh sách thư cho Linux và người sử dụng nguồn mở nơi mà họ có thể kết nối mạng, thảo luận và hợp tác trong các công nghệ nguồn mở mới nhất. Các công ty IT lớn cũng đã thiết lập các danh sách thư nội bộ về Linux cho các nhân viên, ông bổ sung.

Andreu Bartoli, giám đốc kênh toàn cầu cho OpenBravo, đã nói với ZDNet Asia trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Suy thoái kinh tế đã giúp một cách tuyệt đối cho chúng ta. Hôm nay, các công ty đang yêu cầu sự hợp lý cho việc cài đặt các ứng dụng ERP sở hữu độc quyền. Đây là một phong trào”. OpenBravo là một lập trình viên của ERP nguồn mở dựa trên web và điểm bán hàng phần mềm (POS).

OSS makes headway

Meanwhile, the open source movement is making headway across India, with rising adoption in telecom, banking and government sectors.

Concerned over licensing issues pertaining to proprietary software, Chennai-based Electrotek International switched to Linux operating system and FOSS for its office terminals almost a year ago. The company supplies R&D equipment in geophysics and oceanography.

"I thought we should set aside six weeks to learn Linux but as we began using it, we found it very user-friendly and we didn't need much training," Electrotek CEO P. Sivasubramanian said in a phone interview.

According to Asheesh Raina, Gartner's principal research analyst, open source adoption in India has "increased by leaps and bounds", driven by several factors such as cost and the maturing platform.

"With the recession, IT service providers are under increased pressure to reduce costs," Raina told ZDNet Asia in a phone interview, adding that enterprises can make substantial cost savings by switching to OSS.

India has also emerged over the last six to seven years, as the country with the largest number of Red Hat Certified Engineers. "There are over 15,000 Red Hat Certified Engineers and around 300 Red Hat training centers in the country," Venkatesh Hariharan, the company's corporate affairs director, said in a phone interview.

He added that while there are no numbers to indicate the increasing use of OSS, there are over 100 mailing lists for Linux and open source users where they can network, discuss and collaborate on the latest open source technologies. Large IT companies have also established internal Linux mailing lists for employees, he added.

Andreu Bartoli, global channel director for OpenBravo, told ZDNet Asia in a phone interview: "Recession has definitely helped us. Today, companies are questioning the rationale for installing proprietary ERP (enterprise resource planning) applications. It's a movement." OpenBravo is a developer of Web-based open source ERP and point of sale (POS) software.

Không còn chỉ để cho những người chuyên nghiệp về máy tính

George Karimundackal, CEO của Redstart Solutions, cũng lưu ý sự gia tăng nhận thức rằng các công cụ nguồn mở là “tốt theo những khía cạnh về chất lượng, tốc độ thực thi và giá cả”. Hãng có trụ sở ở Bengaluru xây dựng và triển khai các công cụ thương mại điện tử dựa trên nguồn mở. Karimundackal nói nhận thức rằng OSS chủ yếu là dành cho những người chuyên nghiệp máy tính, và không phải cho cộng đồng những người sử dụng dòng chính thống, đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Hariharan, sự áp dụng OSS là cao hơn đáng kể – và đặc biệt quan trọng đối với Red Hat – trong 3 lĩnh vực: chính phủ, ngân hàng và dịch vụ tài chính (BFSI), và truyền thông. Ông đã lưu ý rằng hơn 70 dự án chính phủ điện tử hiện chạy trên nguồn mở, trong khi các công ty dịch vụ tài chính như Life Insurance Corporation, New India Assurance, Axis Bank, Central Bank, IDBI và National Stock Exchange cũng đang sử dụng OSS.

Raina của Gartner bổ sung rằng các nhà cung cấp dịch vụ lớn như Capgemini, ITC Infotech, TCS và Infosys, ngày nay đã có các đội chuyên tâm mà chúng nhằm vào việc triển khai các công nghệ nguồn mở.

No longer just for geeks

George Karimundackal, CEO of Redstart Solutions, also noted growing awareness that open source tools are "good in terms of quality, performance and pricing". The Bengaluru-based company builds and implements e-commerce tools based on open source. Karimundackal said the perception that OSS is mainly for geeks, and not for the mainstream user community, is fast changing.

According to Hariharan, OSS adoption is significantly higher--and particularly important to Red Hat--in three sectors: government, banking and financial services (BFSI), and telecommunications.

He noted that over 70 e-government projects currently run on open source, while financial services companies such as Life Insurance Corporation, New India Assurance, Axis Bank, Central Bank, IDBI and the National Stock Exchange are also using OSS.

Gartner's Raina added that large service providers such as Capgemini, ITC Infotech, TCS and Infosys, today have dedicated teams that look into implementations of open source technologies.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.