Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Nguồn mở: nhiều ưu điểm hơn ngoài giá

Open Source: many advantages beyond price

Posted on Wednesday, August 5, 2009 by Erlik

Theo: http://www.tech-no-media.com/2009/08/open-source-many-advantages-beyond.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/08/2009

Lời người dịch: Ưu thế của phần mềm nguồn mở so với nguồn đóng không phải chỉ là vấn đề giá thành, mà còn những ưu thế khác cũng rất quan trọng. Ví dụ như: không bị khoá trói vào một nhà cung cấp nào đó hay có sự minh bạch về an ninh: “Bạn có biết liệu Windows có an ninh hay không? Bạn có biết liệu nó có bất kỳ cửa hậu nào hay không? Không, bạn không biết, chỉ Microsoft mới biết được điều đó. Với phần mềm nguồn đóng bạn không có cách nào biết liệu phần mềm đó đã có được kiểm nghiệm một cách đúng mức cho những lỗ hổng về an ninh hay nếu mã nguồn không mong muốn đã được bổ sung thêm vào phần mềm hay không. Với nguồn mở mọi thứ đều minh bạch: bạn biết chính xác những gì bạn đang chạy và bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy những chỗ dễ bị tổn thương về an ninh”.

Khi mọi người nghĩ về việc áp dụng một giải pháp nguồn mở, yếu tố đầu tiên nghĩ tới là về giá thành: nó thường rẻ hơn các giải pháp thay thế sở hữu độc quyền. Những gì nhiều người không nghĩa tới là việc có rất nhiều những ưu thế khác của nguồn mở mà có thể còn quan trọng hơn nhiều so với yếu tố giá thành. Hãy xem một số ít trong số đó:

Không bị ép tới sự kết thúc cuộc sống

Một trong những ưu thế không nhận thấy của nguồn mở là việc không có sự kết thúc cuộc sống thực sự nào cho bất kỳ dự án nào. Nếu một trình điều khiển được tung ra như một nguồn mở và một phần của nhân Linux mà phần cứng của bạn sẽ có thể làm việc ngay khi bạn quan tâm sử dụng mẩu thiết bị đó. Trong thế giới sở hữu độc quyền thường đối với nhà sản xuất phần cứng không đưa ra một trình điều khiển tử tế để chạy những phần cứng cũ trên các hệ điều hành mới để hướng tới việc bán hàng các mẫu mã mới hơn. Khi Windows Vista được đưa ra thì Creative Labs đã tung ra một trình điều khiển cho Vista mà đã không hỗ trợ tất cả các tính năng hiện có trong trình điều khiển của XP cho các phần cứng cũ hơn của hãng, vì thế người sử dụng đã bị ép phải mua các mẫu mã mới hơn chỉ để có trên Vista những tính năng y như vậy như các phần cứng cũ của chúng trên XP. Điều này có thể không xảy ra nếu các trình điều khiển là nguồn mở, vì nhiều lập trình viên có thể đã có khả năng đưa trình điều khiển của XP sang Vista hoặc sửa đổi trình điều khiển của Vista để hỗ trợ tất cả các tính năng của các phần cứng cũ. Điều y như vậy là đúng cho các phần mềm: ngay cả nếu công ty mà xâty dựng các phần mềm cho bạn không còn bao giờ hỗ trợ nó nữa thì miễn là một lập trình viên có thiện chí duy trì nó cho bạn sẽ là tốt lành, và nếu bạn thực sự cần phần mềm đó thì không có gì ngăn cản bạn dấu diếm lập trình viên đó.

When people think about adopting an Open Source solution, the first factor that comes to mind is the price: it is usually cheaper than proprietary alternatives. What a lot of people fail to consider is that there are a lot of other advantages to Open Source that can be much more important than the price factor. Let's have a look at a few of them:

No forced end of life

One of the most overlooked advantage of Open Source is that there is no real end of life for any project. If a driver is released as Open Source and part of the Linux kernel your hardware will probably work out of the box for as long as you care to use that piece of equipment. In the proprietary world it is common for hardware manufacturers not to release a decent driver to run older hardware on newer operating systems to drive sales of newer models. When Windows Vista was released Creative Labs released a Vista driver that did not support all the features present in the XP driver for its older hardware, thus consumer were forced to buy the newer models just to have on Vista the same features as their old hardware on XP. This could not have happened if the drivers were Open Source, as any developer would have been able to port the XP driver to Vista or to modify the Vista driver to support all of the old hardware features. The same is true for software: even if the company that built your software does not support it anymore as long as a developer is willing to maintain it you are good, and if you really need that software nothing prevents you to hire that developer.

Cạnh tranh thực sự thay vì sự khoá trói

Một trong những cách dễ dàng nhất cho mọi công ty phần mềm để kiếm tiền dài hạn là phần mềm 'khoá trói'. Ý tưởng là để bản cho bạn một mẩu phần mềm mà không nói cho bạn sự làm việc bên trong của nó hoặc cách chuyển các tệp mà nó sản sinh ra sang các định dạng khác. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp ban đầu sẽ là duy nhất mà có thể bán cho bạn những bản nâng cấp hoặc duy trì trên mẩu phần mềm đó vì anh ta và chỉ anh ta mới biết được cách nó đã được xây dựng. Điều độc chiếm đó thường đưa tới giá thành cao vì nhà cung cấp phần mềm này thực chất không có sự cạnh tranh đối với khách hàng của bạn. Trong trường hợp của nguồn mở thì thứ làm việc bên trong phần mềm của bạn và các tệp mà nó sản sinh ra đều được biết tới, nghĩa là vài công ty có thể đưa ra sự hỗ trợ và duy trì cho nó, cũng như phát triển và bán các giải pháp thay thế tương thích được. Điều này tạo ra sự cạnh tranh thực sự, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo và làm giảm giá thành cho người tiêu dùng.

Minh bạch về an ninh

Bạn có biết liệu Windows có an ninh hay không? Bạn có biết liệu nó có bất kỳ cửa hậu nào hay không? Không, bạn không biết, chỉ Microsoft mới biết được điều đó. Với phần mềm nguồn đóng bạn không có cách nào biết liệu phần mềm đó đã có được kiểm nghiệm một cách đúng mức cho những lỗ hổng về an ninh hay nếu mã nguồn không mong muốn đã được bổ sung thêm vào phần mềm hay không. Với nguồn mở mọi thứ đều minh bạch: bạn biết chính xác những gì bạn đang chạy và bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy những chỗ dễ bị tổn thương về an ninh.

True competition rather than lock in

One of the easiest way for any software company to make long term money is software 'lock in'. The idea is to sell you a piece of software without telling you its inner workings or how to convert the files it produces to other formats. This means that the original vendor is the only one that can sell you upgrades or maintenance on that piece of software since he is the only one that know how it was built. That exclusivity often comes at a premium price since the software vendor has virtually no competition for your custom. In the case of Open Source the inner working of your software and the files it produces are known, meaning that several companies can offer support and maintenance for it, as well as develop and sell compatible alternatives. This creates real competition, encourages innovation and brings prices down for the consumer.

Security transparency

Do you know if Windows is secure? Do you know if it has any back-doors? No you don't, only Microsoft knows that. With closed source software you have no way to know if the software was properly tested for security holes or if unwanted code has been added to the software. With Open Source everything is transparent: you know exactly what you are running and anybody can easily look for security vulnerabilities.

Quyền rẽ nhánh

Bạn phải nói gì về đường hướng mà Windows đã chnoj trong những năm gần đây? Không, nếu bạn không thích những gì Microsoft đã làm với Vista và Windows 7 là quá tệ, nó là thế hoặc chẳng là gì. Với phần mềm nguồn mở bạn có thể rẽ nhánh. Điều này có nghĩa là nếu bạn không thích đường hướng mà một mẩu phần mềm đang theo đuổi thì bạn luôn có thể tạo ra phiên bản riêng của bạn và đẩy nó theo đường hướng mà bạn thích. Tất nhiên điều này đi cùng với một số vấn đề: nó gây ga sự phân mảnh và làm giảm các nguồn lực mà có thể được đầu tư vào từng phân nhánh, nhưng thường việc rẽ nhánh thực sự là không cần thiết. Khi các lập trình viên hoặc những người duy trì một dự án phần mềm nguồn mở nhận thực được rằng một phần đáng kể những người sử dụng của họ không hạnh phúc với những gì họ đang làm và sẵn sàng để rẽ nhánh thì họ đôi khi thay đổi các kế hoạch của họ để làm cho mọi người được hạnh phúc. Đối khi các bản rẽ nhánh cũng nhập vào nhau sau một thời gian, hoặc đôi khi bản rẽ nhánh ít phổ biến hơn sẽ chết. Điều này có nghĩa là người sử dụng thực sự có được sự kiểm soát nhiều hơn về đường hướng mà trong đó phần mềm nguồn mở mà họ sử dụng tiến hoá hơn là với các phần mềm nguồn đóng.

Đây là một số những ưu thế của nguồn mở. Điều này giải thích vì sao tôi luôn chuộng hơn việc mua các phần cứng mà đối với chúng có một trình điều khiển nguồn mở, hoặc ứng dụng mà nó là nguồn mở. Đây không chỉ là vấn đề giá cả.

The right to fork

What do you have to say about the direction that Windows has taken in the recent years? Not , much! If you do not like what Microsoft did with Vista and Windows 7 too bad, it's that or nothing. With Open Source software you can Fork. This means that if you do not like the direction that a piece of software is taking you can always create your own version and push it in the direction you like. Of course this comes with some problems: it causes fragmentation and reduces the resources that can be invested in each fork, but often forking is actually not necessary. When the developers or maintainers of an Open Source software project realize that a significant part of their users are unhappy with what they are doing and are ready to fork they sometimes change their plans to make everyone happy. Sometimes forks also merge after some time, or sometimes the less popular fork dies. This means that users actually have much more control on the direction in which the Open Source software they use evolves than with closed source software.

These are only some of the advantages of Open Source. This is why I would always prefer to purchase hardware for which there is an Open Source driver, or application that are Open Source. It is not only a question of price!

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.