Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Các hệ thống KGM và vũ trụ là ưu tiên kỹ thuật hàng đầu của Quốc phòng


Cyber and space systems top Defense tech priorities
By Bob Brewin 01/26/2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/01/2012
Lời người dịch: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pannetta: Quân sự cần “nhảy cóc để đánh thắng kẻ địch” trong bất kỳ miền nào, bao gồm cả vũ trụ và không gian mạng. “Tài liệu về ưu tiên hành đầu “Các ưu tiên và lựa chọn ngân sách Quốc phòng” được Lầu 5 góc xuất bản “nhấn mạnh tầm quan trọng gia tăng của các tác chiến không gian mạng. Kết quả là, không gian mạng là một trong ít lĩnh vực trong đó chúng ta thực sự đã gia tăng những đầu tư của chúng ta, bao gồm trong cả các khả năng tấn công và phòng thủ”.... Nextgov đã nói trong tháng 03/2011 rằng ngân sách cho an ninh không gian mạng của Lầu 5 góc cuối cùng là khó hạ xuống được, dù các quan chức đã chốt chi ngân sách năm 2012 ở 3.2 tỷ USD”.
Bất chấp các kế hoạch cắt giảm 487 tỷ USD từ ngân sách của mình trong 1 thập kỷ tới, Lầu 5 góc vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào các hệ thống mà sẽ cho phép Mỹ duy trì một ưu thế công nghệ, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã nói cho các phóng viên hôm thứ năm.
Ngân sách quốc phòng năm 2013 sẽ được đưa ra vào tháng sau, sẽ bao gồm những khoản đầu tư gia tăng trong công nghệ không gian mạng và các hệ thống vũ trụ, Panetta nói, phụ họa theo các bình luận mà ông đã thực hiện khi Lầu 5 góc đã đưa ra một chiến lược mới vào đầu tháng này.
Hôm nay Panetta nói Quân sự cần “nhảy cóc để đánh thắng kẻ địch” trong bất kỳ miền nào, bao gồm cả vũ trụ và không gian mạng. Ông đã bổ sung thêm rằng các lãnh đạo Quân sự cần sử dụng tốt hơn các hệ thống thông tin như một phần của một quá trình cắt giảm 60 tỷ USD từ tổng các chi phí.
Tài liệu về ưu tiên hành đầu “Các ưu tiên và lựa chọn ngân sách Quốc phòng” được Lầu 5 góc xuất bản “nhấn mạnh tầm quan trọng gia tăng của các tác chiến không gian mạng. Kết quả là, không gian mạng là một trong ít lĩnh vực trong đó chúng ta thực sự đã gia tăng những đầu tư của chúng ta, bao gồm trong cả các khả năng tấn công và phòng thủ”.
Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã từ chối chỉ định các chi tiết đầu tư chi tiết hơn cho tới khi Tổng thống đưa ra ngân sách đó vào ngày 13/02. Nextgov đã nói trong tháng 03/2011 rằng ngân sách cho an ninh không gian mạng của Lầu 5 góc cuối cùng là khó hạ xuống được, dù các quan chức đã chốt chi ngân sách năm 2012 ở 3.2 tỷ USD.
Despite plans to cut $487 billion from its budget over the next decade, the Pentagon will continue to make investments in systems that will allow the United States to maintain a technological edge, Defense Secretary Leon Panetta told reporters Thursday.
The 2013 Defense budget, which will be released next month, will include increased investments in cyber technology and space systems, Panetta said, echoing comments he made when the Pentagon released a new strategy earlier this month.
Today Panetta said Defense needs to "leap ahead to defeat the enemy" across many domains, including space and cyberspace. He added that Defense managers need to make better use of information technology systems as part of a process to cut $60 billion from the department's overhead costs.
The top-line "Defense Budget Priorities and Choices" paper released by the Pentagon "highlights the increasing importance of cyber operations. As a result, cyber is one of the few areas in which we actually increased our investments, including in both defensive and offensive capabilities."
Deputy Secretary of Defense Ashton Carter declined to specify detailed funding details until the President releases the budget Feb. 13. Nextgov reported in March 2011 that the Pentagon's cybersecurity budget is ultimately hard to pin down, although officials pegged 2012 funding at $3.2 billion.
Các hệ thống trong vũ trụ được ghi cho sự tăng ngân sách chưa được chỉ định trong năm 2013 bao gồm Hệ thống Định vị Toàn cầu GPS, Hệ thống Hồng ngoại Dựa vào Vũ trụ SBIRS và các chương trình vệ tinh Tần số Cực Cao Tiên tiến AEHF. Luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2012 đã đưa ra 514 triệu USD đầu tư cho GPS, 3.1 tỷ USD cho AEHF và 621.6 triệu USD cho SBIRS.
Lầu 5 góc cũng đặt ưu tiên vào và gia tăng đầu tư cho những nâng cấp cho Hệ thống Đánh giá Khuyết tật Tích hợp, một chương trình liên danh với Bộ Cựu chiến binh để tăng tốc việc cho thôi việc trong quân sự. Các cựu chiến binh đã chỉ trích hệ thống này là chậm và không có phản ứng tại một cuộc điều trần tại Ủy ban Cựu chiến binh của Thượng viện vào tháng 07/2011.
Ngân sách năm 2013 cũng đòi hỏi đưa vào sự hủy bỏ chương trình máy bay trinh thám không người lái Global Hawk của không quân, như Nextgov đã đưa tin hôm qua. Không quân muốn sử dụng Northrop Grumman Global Hawk như một lựa chọn thay thế không tốn tiền cho máy bay U2 có người lái, nhưng Carter nói máy bay không người lái còn đắt giá hơn cả máy bay có người lái U2-s. Không quân sẽ vận hành một phi đội 21 chiếc Global Hawks một khi máy bay trong dây chuyền sản xuất được xuất xưởng.
Lầu 5 góc cũng đã hủy bỏ một dự án khác của Northrop Grumman, Hệ thống Vệ tinh Thời tiết Quân sự vì “sớm hơn nhu cầu”.
Space systems slated for an unspecified budget boost in 2013 include the Global Positioning System, the Space-Based Infrared System and the Advanced Extremely High Frequency satellite programs. The 2012 National Defense Authorization Act provided $514 million in funding for GPS, $3.1 billion for AEHF and $621.6 million for SBIRS.
The Pentagon also put a priority on and increased funding for upgrades to the Integrated Disability Evaluation System, a joint program with the Veterans Affairs Department to speed up military discharges. Veterans blasted the system as slow and unresponsive at a Senate Veterans Affairs Committee hearing in July 2011.
The 2013 budget request also includes cancellation of the Air Force Global Hawk unmanned surveillance aircraft program, as Nextgov reported yesterday. The Air Force wanted to use the Northrop Grumman Global Hawk as an inexpensive alternative to manned U-2 aircraft, but Carter said the unmanned aircraft ended up being more expensive than the manned U-2s. The Air Force will operate a fleet of 21 Global Hawks once aircraft in the production pipeline are delivered.
The Pentagon also canceled another Northrop Grumman project, the Defense Weather Satellite System as "premature to need."
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.