Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Sự thất bại của bằng sáng chế Eolas, một chiến thắng rỗng tuếch


Eolas Patent Failure A Hollow Victory
Quỉ lùn bằng sáng chế phần mềm nguy hiểm nhất có thể sẽ thua, nhưng cho tới khi các bằng sáng chế phần mềm là không thể thì xã hội đã không thắng
Software's most dangerous patent troll may have lost, but until software patents are impossible society has not won.
Published 09:15, 10 February 12
Bài được đưa lên Internet ngày: 10/02/2012
Lời người dịch: Đây là ý kiến của Simon Phipps, cựu lãnh đạo của Sun Microsystems và hiện nay là Giám đốc của tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở OSI, khi nói về các bằng sáng chế phần mềm: “Trong một thị trường đang đi xuống, cách tốt nhất để làm tiền dường như sẽ là sử dụng luật để ăn cắp tiền từ các nhà sáng chế. Những người duy nhất thực sự thắng là các luật sư”. Không nhẽ thế giới này còn nhiều người chỉ muốn theo bọn ăn cắp để tống tiền bất kỳ ai sáng tạo trong phần mềm, bất kể họ là ai đến thế? Mà đã là luật thì được nhà nước bảo trợ!!!
Không nghi ngờ đây là sự vui sướng gấp đôi để thấy bồi thẩm đoàn Đông Texas quyết định rằng bằng sáng chế phần mềm nực cười Eolas đã và đang sử dụng để rung chìm nền công nghiệp phần m mềm thập kỷ vừa qua là vô hiệu. Vì thế có 2 điều mừng.
 • Điều mừng thứ nhất là thậm chí bồi thẩm đoàn Đông Texas - được yêu mến của những quỉ lùn bằng sáng chế về nơi du lịch của thế giới - đã quyết định tất cả những gì của chúng ta đã và đang nói trong 1 thập kỷ là đúng và rằng có tính nghệ thuật đáng kể.
 • Thứ 2, vui to, được lặp lại với đặc tính ngược về Ngài Tim Berners-Lee, là vì mối đe dọa nguy hiểm này cho đổi mới sáng tạo và Internet có thể được gửi đi tới cái vòng tròn của địa ngục mà nó xứng đáng.
Nhưng không có niềm vui thứ 3 vì, vẫn như thế, đây là một chiến thắng rỗng tuếch. Bất chấp thực tế mỗi kỹ sư có năng lực về kỹ thuật trên Internet (bao gồm các những bạn tôi ở Sun mà đã làm việc trong trình duyệt web HotJava và cũng đã theo đuổi) có thể thấy yêu sách của các bằng sáng chế từng chỉ có mã bề ngoài, Eolas đã từng vẫn có khả năng để trải qua hơn 1 thập kỷ làm hàng đống tiền đơn giản bằng việc dọa mọi người với sự kiện tụng đắt giá khổng lồ.
Microsoft - không phải người lạ đối với bản thân những rung lắc bằng sáng chế - muốn giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại Eolas và vẫn còn bị ép dàn xếp với họ, và các công ty khác nhau như Oracle (người bỏ trận mà Sun đã duy trì chống lại Eolas), Playboy và Office Depot tất cả đều đã quyết định sẽ là tốt hơn để trả tiền chho Denegeld hơn là đứng lên và đấu tranh. Thậm chí với một bằng sáng chế vô hiệu lực, Eolas đã thắng lớn.
There's no doubt it's a double delight to see an East Texas jury decide that the ridiculous software patent Eolas has been using to shake down the software industry for the last decade is invalid. So two cheers.
 • The first cheer is that even an East Texas jury - beloved of the world's venue-tourist patent trolls - decided what all of us have been saying for a decade is true and that there's substantial prior art.
 • The second, loud cheer, repeated with characteristic reserve by Sir Tim Berners-Lee, is because this pernicious threat to innovation and the Internet has probably been dispatched to the circle of hell it deserves.
But no third cheer because, all the same, it's a hollow victory. Despite the fact every technically-competent engineer on the Internet (including my colleagues at Sun who worked on the HotJava browser and were also pursued) could see the patent claim was specious, Eolas has still been able to spend more than a decade making huge sums of money simply by threatening people with enormously expensive litigation.
Microsoft - no stranger to patent shakedowns itself - managed to win a case against Eolas and was still forced to settle with them, and companies as diverse as Oracle (who quit the fight Sun had sustained against Eolas), Playboy and Office Depot have all decided it would be better to pay the Danegeld than to stand and fight. Even with an invalid patent, Eolas won big.
Thất bại chỉ một chi phí của doanh nghiệp
Điều đó có thể vì không ai trong số các nạn nhân sẽ được đền bù, bất chấp sự bất công rõ ràng. Eolas sẽ không bị trừng phạt; thất bại này sẽ chỉ là phần chi phí làm kinh doanh. Đây là một ảo tưởng lớn vì sao các bằng sáng chế phần mềm là một vấn đề, như cản trở đối với đổi mới sáng tạo, tạo công ăn việc làm và sự lành mạnh và hàng hóa cuối cùng của xã hội với chúng các bằng sáng chế được cho là đã được tạo ra.
Trong những ràng buộc nhất định, không có những hệ lụy cho một quỉ lùn bằng sáng chế thua trò đánh bạc mà họ định rung lắc các doanh nghiệp cho đổ. Họ có thể thu thập các bằng sáng chế về những ý tưởng hiển nhiên, chờ cho ai đó khác làm được một sản phẩm thành công và đưa chúng ra kinh doanh và sau đó - trong một sự huyên náo bảo vệ pháp lý mà có thể tạo ra hầu hết sự đố kỵ thành công kiểu mafia - tống tiền họ trong việc trả phần trăm như là tiền bảo vệ. Nếu những nạn nhân tự bảo vệ, thì họ đối mặt với sự kiện tụng lâu dài và tốn kém mà những tòa án nhất định nào đó (xem ở trên) có xu hướng để tìm trong sự có lợi cho người nắm giữ bằng sáng chế bất chấp bằng chứng.
Tệ hơn, họ có thể đối mặt những lệnh huấn thị sơ thẩm - các lệnh của tòa nói họ không thể tiếp tục xuất xưởng sản phẩm của họ cho tới khi vụ kiện được quyết định. Đây là lý do mà Sun Microsystems đã dàn xếp với Kodak với 92 triệu USD qua một bằng sáng chế nực cười mà chúng tôi đã biết là vô hiệu. Kodak đã thuyết phục được một bồi thẩm rằng một lệnh bắt dừng phân phối Java là điều hợp lý phải làm trong khi vụ kiện bằng sáng chế điên rồ đó đã kéo lê. Không ngạc nhiên các công ty mà biết họ có thể thắng tại tòa vẫn quyết định chống lại việc thậm chí cố cật lực như chúng ta đã làm.
Failure Just A Cost Of Business
That's because probably none of their victims will be compensated, despite the obvious injustice. Eolas won't be punished; this failure will just be part of their cost of doing business. This is a great illustration why software patents are such a problem, such an obstacle to innovation, job and wealth creation and to the ultimate good of society for which patents were supposedly created.
Within certain bounds, there are no consequences for a patent troll of losing the gamble they take in attempting to shake down businesses. They can gather patents on obvious ideas, wait for someone else to make a successful product and business out of them and then - in a legal protection racket that would make the most successful mafiosi jealous - blackmail them into paying a percentage as protection money. If the victims defend themselves, they face costly and lengthy litigation which certain courts (see above) tend to find in favour of the patent holder despite the evidence.
Worse, they may face preliminary injunctions - court orders saying they can't continue shipping their product until the case is decided. This was the reason Sun Microsystems settled with Kodak for $92 million over a similarly ridiculous patent we knew was invalid. Kodak managed to persuade a jury that an injunction to stop distribution of Java was a reasonable thing to do while the crazy patent case dragged on. No wonder companies who know they could win in court still decide against trying even as hard as we did.
Hollow Victory
Chiến thắng rỗng tuếch
Vì thế điều này là tốt nhưng là một chiến thắng rỗng tuếch
 • Eolas sống để chiến đấu một ngày khác và không phải trao cho Oracle hoặc Microsoft hoặc bất kỳ nạn nhân nào khác tiền hoàn trả.
 • Hệ thống bằng sáng chế vẫn không bị đụng chạm tới, chờ đợi sử dụng cho lần rung lắc tiếp sau của nhà ngụy biện độc quyền tiếp sau.
 • Luật vẫn tồn tại - trong nhiều quốc gia, bao gồm cả tại châu Âu - để tạo ra sự không chắc chắn và nghi ngờ về các bằng sáng chế phần mềm mà cho phép hành vi bất lương này tiếp tục. Bạn không phải chiến thắng trong tòa án; chỉ làm cho nạn nhân của bạn tin tưởng sẽ là rẻ hơn để dàn xếp.
 • Những kẻ độc quyền bằng sáng chế trên thế giới thậm chí hy vọng, thông qua ACTA và các luật, nó sẽ xui khiến được toàn cầu, làm cho cuộc chơi thậm chí còn nguy hiểm hơn và lợi nhuận hơn, trong khi yêu sách đó là về “sự tưởng thưởng cho đổi mới sáng tạo”.
Trong một thị trường đang đi xuống, cách tốt nhất để làm tiền dường như sẽ là sử dụng luật để ăn cắp tiền từ các nhà sáng chế. Những người duy nhất thực sự thắng là các luật sư.
So this is a fine but hollow victory.
 • Eolas lives to fight another day and doesn't have to give Oracle or Microsoft or any other victim their money back.
 • The patent system remains intact, awaiting use for the next shakedown by the next monopolistic sophist.
 • The law still exists - in many countries, including in Europe - to create uncertainty and doubt about software patents that allows this dishonest behaviour to continue.You don't have to win in court; just make your victim believe it would be cheaper to settle.
 • The world's patent monopolists even hope, through ACTA and the laws it will induce globally, to make the game even more dangerous and profitable, while claiming it's about "rewarding innovation".
In a down market, the best way to make money seems to be to use the law to steal it from real innovators. The only people who really win here are the lawyers.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.