Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Thị phần máy tính bảng Android tăng trưởng nhanh hơn so với Apple


Tablet market share growing faster for Android than Apple
27 January 2012, 12:54
Bài được đưa lên Internet ngày: 27/01/2012
Lời người dịch: Tác giả cho rằng thị trường máy tính bảng nói chung trong quý 4/2011 tăng 150%, trong khi các máy tính bảng được bán ra thị trường của Apple tăng 111%, có thể là dấu hiệu cho thấy các máy tính bảng chạy OS Android tăng là cao hơn, cho dù thị phần của Apple vẫn là áp đảo.
Theo những số liệu mới nhất từ hãng nghiên cứu và tư vấn Strategy Analytics, trong quý 4 năm ngoái thị phần của các máy tính bảng Android đã tăng từ 29.0% lên 39.1%. Tuy nhiên, Apple vẫn có thị phần áp đảo về bán hàng các máy tính bảng, nằm trong khoảng 68%-58% so với cùng kỳ năm 2010; Tổng lượng bán máy tính bảng của Apple tăng 111%, từ 7.3 triệu chiếc lên 15.4 triệu chiếc. Tổng số các máy tính bảng được xuất xưởng trong Q4 2011 là 26.8 triệu USD, tăng 150% so với năm 2010. Những số liệu này không phản ánh cũng như nó có thể xem như dấu hiệu đầu tiên về thị trường máy tính bảng nói chung của Android; Strategy Analytics (Phân tích Chiến lược) bao gồm Nook của Barners and Noble và Kindle Fire phổ biến gần đây trong số các máy tính bảng Android. Theo một báo cáo trên blog Laptop Mag, tác giả của nghiên cứu Phân tích Chiến lược đã nói rằng Kindle Fire và Nook chiếm 40% các xuất xưởng máy tính bảng Android: khoảng 4.2 triệu trong tổng số 10.5 triệu chiếc trong quý 4 năm 2011. Sự suy giảm chi tiết của nhà sản xuất các hệ thống Android đã không được đưa ra.
Xem thêm:
According to the latest figures from research and consultancy firm Strategy Analytics, in the fourth quarter of last year the market share for Android tablets rose from 29.0% to 39.1%. However, Apple retained its dominant market share of tablet sales, falling from 68% to 58% compared to the same period in 2010; Apple's overall tablet sales rose by 111%, from 7.3 to 15.4 million units. The total number of tablets shipped during Q4 2011 is given as 26.8 million, an increase of 150% over 2010.
These figures do not reflect as well as it might seem at first sight on the general Android tablet market; Strategy Analytics includes the Barnes and Noble Nook and the recent and popular Kindle Fire among Android tablets. According to a report on the Laptop Mag blog, the author of the Strategy Analytics study has said that the Kindle Fire and Nook account for 40% of Android tablet shipments: approximately 4.2 million of a total 10.5 million in the fourth quarter of 2011. The detailed breakdown by manufacturer of Android systems has not yet been released.
See also:
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.