Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chính thức: Nhà Trắng Yêu Nguồn Mở


Official: The White House Loves Open Source
By Glyn Moody, Published 10:47, 06 February 12
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/02/2012
Lời người dịch: Trên Blog này đã đề cập tới kiến nghị của Nhà Trắng hồi tháng 09 và 10/2011 “Chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế Dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm”. Nay là câu trả lời của Nhà Trắng là: Chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế Dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm. Trích đoạn: “Theo hoạt động hiện hành của Văn phòng Bằng sáng chế, thì các bằng sáng chế đã trở thành một cách để bóp nghẹt đổi mới sáng tạo và cản trở sự cạnh tranh hơn là việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các thị trường cạnh tranh. Chúng đã trở thành một công cụ chống độc quyền được các công ty lớn sử dụng để chống lại các công ty nhỏ. Để trả lại sự lành mạnh cho nền công nghiệp phần mềm - một trong số ít nền công nghiệp vẫn còn mạnh tại Mỹ - Văn phòng Bằng sáng chế sẽ dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm để tránh tất cả các bằng sáng chế phần mềm được phát hành trước đó.”. Chiến thắng thuộc về Phần mềm Nguồn Mở, một điều rõ như ban ngày ngay tại nước Mỹ ngày hôm nay. Không rõ tại Việt Nam, có ai còn có mong muốn, vào lúc này, đấu tranh để có được hệ thống bằng sáng chế phần mềm tại Việt Nam khi mà các bằng sáng chế phần mềm đó đã bị dừng cấp chính thức tại Mỹ nhỉ???
Gần đây, Nhà Trắng đã áp dụng một hệ thống mà chúng ta những người Anh đã và đang sử dụng đôi lúc tới nay: những kiến nghị trực tuyến. Ý tưởng cơ bản là y hệt:
Bạn có thể sử dụng nền tảng này trên website của Nhà Trắng để tạo và ký các kiến nghị kêu gọi chính phủ liên bang hành động về một loạt các vấn đề. Đối với mỗi vấn đề được đưa vào trong Chúng ta là Nhân dân, bạn có thể kiến nghị Chính quyền giải quyết một vấn đề, ủng hộ hoặc chống lại, hoặc nếu khác đi thì thay đổi hoặc tiếp tục chính sách hoặc các hành động của chính phủ liên bang. Như được giải thích bên dưới, nếu một kiến nghị đáp ứng được mục tiêu của các chữ ký bên trong một khoảng thời gian được chỉ định, thì Nhà Trắng sẽ trả lời cho kiến nghị đó theo một thời gian hạn định.
Ngưỡng cho một câu trả lời là thực sự thấp hợp lý - hiện là 25.000 chữ ký trong 30 ngày. Điều đó có nghĩa là tất cả các dạng quan tâm - và hơi ngạc nhiên - những kiến nghị đã nhận được một câu trả lời từ Nhà Trắng.
Đây là một trong số đó:
Chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế Dừng Phát hành các Bằng sáng chế Phần mềm
Diễn giải ban đầu về phần mềm của Văn phòng Bằng sáng chế như là ngôn ngữ và vì thế có khả năng trao bằng sáng chế là gần giống nhiều với thực tế và năng suất hơn cho đổi mới sáng tạo hơn so với thực tiễn hiện này về phát hành các bằng sáng chế phần mềm với sự không hiểu các bằng sáng chế đang được phát hành.
Theo hoạt động hiện hành của Văn phòng Bằng sáng chế, thì các bằng sáng chế đã trở thành một cách để bóp nghẹt đổi mới sáng tạo và cản trở sự cạnh tranh hơn là việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các thị trường cạnh tranh. Chúng đã trở thành một công cụ chống độc quyền được các công ty lớn sử dụng để chống lại các công ty nhỏ.
Để trả lại sự lành mạnh cho nền công nghiệp phần mềm - một trong số ít nền công nghiệp vẫn còn mạnh tại Mỹ - Văn phòng Bằng sáng chế sẽ dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm để tránh tất cả các bằng sáng chế phần mềm được phát hành trước đó.
Recently, the White House has adopted a scheme that we Brits have been using for some time now: online petitions. The basic idea is the same:
You may use this platform on the White House website to create and sign petitions that call for the federal government to take action on a range of issues. For each topic included in We the People, you can petition the Administration to address a problem, support or oppose a proposal, or otherwise change or continue federal government policy or actions. As explained below, if a petition meets the signature goal within the designated period, the White House will respond to that petition in a timely fashion.
The threshold for a reply is actually reasonable low - currently 25,000 signatures within 30 days. That's meant all kinds of interesting - and vaguely surprising - petitions have received an answer from the White House.
Here's one of them:
Direct the Patent Office to Cease Issuing Software Patents
The patent office's original interpretation of software as language and therefor patentable is much closer to reality and more productive for innovation than it's current practice of issuing software patents with no understanding of the patents being issued.
Under the patent office's current activity, patents have been come a way to stifle innovation and prevent competition rather than supporting innovation and competitive markets. They've become a tool of antitrust employed by large companies against small ones.
To return sanity to the software industry - one of the few industries still going strong in America - direct the patent office to cease issuing software patents and to void all previously issued software patents.
Thậm chí ngay cả điều đó không đạt được 25.000 ngưỡng chữ ký (cập nhật: ngưỡng khi đó là 5.000 chữ ký), thì Nhà Trắng vẫn đưa ra một câu trả lời, đáng giá trong bản thân nó. Đây là sự đột phá chính của lý lẽ của nó:
Luật Phát minh sáng chế Mỹ trực tiếp đề cập tới những chủng loại nhất định các bằng sáng chế, như bằng sáng chế có liên quan tới các chiến lược thuế, nhưng nó đã không thay đổi luật đó đối với tính có khả năng được cấp bằng sáng chế của những sáng tạo liên quan tới phần mềm. Có nhiều việc chúng tôi có thể làm thông qua luật mới để cải thiện chất lượng bằng sáng chế và để đảm bảo rằng chỉ những sáng chế thực sự sẽ được trao sự bảo vệ bằng sáng chế. Nhưng điều quan trọng để lưu ý rằng nhánh thực thi này không thiết lập các đường giới hạn của những gì có khả năng được trao bằng sáng chế tất cả tự thân nó. Quốc hội đã thiết lập những chủng loại rộng lớn của những sáng kiến mà hợp pháp cho sự bảo vệ bằng sáng chế. Các tòa án, bao gồm cả Tòa án Tối cao Mỹ, đã giải thích tình trạng này để đưa vào một số những sáng chế có liên quan tới phần mềm.
Điều đó về cơ bản đang cố gắng để loại bỏ sự đổ lỗi lên Quốc hội và các tòa án. Nhưng sự không trả lời gây thất vọng đó đang kéo theo thứ gì đó đánh chú ý: bài ca chiến thắng của phần mềm nguồn mở:
Chúng tôi hiểu rằng mối quan ngại về những nảy sinh của các bằng sáng chế phần mềm, một phần, từ những lo ngại rằng những bằng sáng chế quá rộng trong những sáng chế dựa vào phần mềm có thể bóp nghẹt cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở rất đổi mới và sáng tạo. Như một Chính quyền, chúng tôi nhận thức được giá trị khổng lồ của đổi mới sáng tạo của nguồn mở và dựa vào đó nó sẽ hoàn thành những nhiệm vụ chủ chốt. Ví dụ, Kế hoạch Hành động Quốc gia Chính phủ Mở của Mỹ gần đây đã công bố rằng mã nguồn cho Chúng tôi là Nhân dân và Data.gov có thể sẽ được mở nguồn cho toàn bộ thế giới. Các cơ quan Liên bang cũng đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua năng lượng nguồn mở. Ví dụ, Bộ Quốc phòng đã phát hành chỉ dẫn rõ ràng về sử dụng phần mềm nguồn mở trong Bộ. Và Bộ Y tế và các Dịch vụ Con người đã trở thành dẫn đầu trong chính sách mở nguồn, dựa vào các tiêu chuẩn để trang bị cho những đổi mới sáng tạo trong chất lượng chăm sóc y tế và cho phép nghiên cứu trong sự phân phối chăm sóc có hiệu quả. Sự tăng trưởng khổng lồ của các cộng đồng nguồn mở và dữ liệu mở qua các năm, cho việc phân phối cả các dịch vụ thương mại và không thương mại, chỉ ra rằng đổi mới sáng tạo có thể thịnh vượng trong cả các môi trường phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở.
Những gì thú vị ở đây là nguồn mở đã không ở đâu được nhắc tới trong kiến nghị gốc ban đầu. Vì thế nó chỉ ra một nhận thức đáng khen về phần của người mà thực sự đã viết câu trả lời này - Quentin Palfrey, Cố vấn Cao cấp cho Giám đốc Công nghệ về Công ăn việc làm và Cạnh tranh tại Văn phòng Chính sách Khoa học & Công nghệ của Nhà Trắng - rằng nhiều sự quan tâm về bằng sáng chế phần mềm là hiệu quả tai hại mà chúng đặt lên phần mềm tự do.
Nên thậm chí nếu kiến nghị điện tử này thất bại sẽ làm cho Tổng thống Obama sẽ đồng ý thủ tiêu các bằng sáng chế phần mềm (thừa nhận một chút của một phát bắn dài), nó đã có tác động có lợi của việc gợi ra sự biểu quyết mạnh mẽ này có lợi cho nguồn mở từ một phía có uy tín rất cao.
Even though that failed to reach the 25,000 signature threshold, the White House has nonetheless offered a reply, which is noteworthy in itself. Here's the main thrust of its argument:
The America Invents Act directly addresses certain categories of patents, like patents involving tax strategies, but it did not change the law regarding the patentability of software-related inventions. There's a lot we can do through the new law to improve patent quality and to ensure that only true inventions are given patent protection. But it's important to note that the executive branch doesn't set the boundaries of what is patentable all by itself. Congress has set forth broad categories of inventions that are eligible for patent protection. The courts, including the U.S. Supreme Court, have interpreted the statute to include some software-related inventions.
That's basically trying to off-load blame on to Congress and the courts. But that disappointing non-answer is following by something remarkable: a paean to open source software:
We understand that the concern about software patents stems, in part, from concerns that overly broad patents on software-based inventions may stifle the very innovative and creative open source software development community. As an Administration, we recognize the tremendous value of open source innovation and rely on it to accomplish key missions. For example, the U.S. Open Government National Action Plan recently announced that the source code for We the People and Data.gov would be open sourced for the entire world. Federal agencies are likewise spurring innovation through open source energy. For example, the Department of Defense issued clarifying guidance on the use of open software at the Department. And, the Department of Health and Human Services has become a leader in standards-based, open sourced policy to power innovations in health care quality and enable research into efficient care delivery. The tremendous growth of the open source and open data communities over the years, for delivery of both commercial and non-commercial services, shows that innovation can flourish in both the proprietary and open source software environments.
What's interesting here is that open source was nowhere mentioned in the original petition. So it shows a commendable savviness on the part of the person who actually wrote the reply - Quentin Palfrey, Senior Advisor to CTO for Jobs and Competitiveness at the White House Office of Science & Technology Policy - that much of the concern about software patents is the deletorious effect they have on free software.
So even if the e-petition failed to get President Obama to agree to abolish software patents (admittedly a bit of a long shot), it did have the beneficial effect of eliciting this strong vote in favour of open source from a very high-profile site
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.