Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Trả lời chính thức của Nhà Trắng cho ... Bằng sáng chế phần mềm


OFFICIAL WHITE HOUSE RESPONSE TO
Chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế Dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm
Direct the Patent Office to Cease Issuing Software Patents
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các thị trường cạnh tranh thông qua các bằng sáng chế chất lượng
Promoting Innovation and Competitive Markets through Quality Patents
By Quentin Palfrey
Bài được đưa lên Internet ngày:
Lời người dịch: Đây là toàn văn câu trả lời của Nhà Trắng cho kiến nghị: Chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế Dừng phát hành các bằng sáng chế phần mềm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thăng to lớn cho phần mềm tự do nguồn mở một cách chính thức ngay trong lòng nước Mỹ. “Như một Chính quyền, chúng tôi nhận thức được giá trị khổng lồ của đổi mới sáng tạo của nguồn mở và dựa vào đó nó sẽ hoàn thành những nhiệm vụ chủ chốt. Ví dụ, Kế hoạch Hành động Quốc gia Chính phủ Mở của Mỹ gần đây đã công bố rằng mã nguồn cho Chúng tôi là Nhân dân và Data.gov có thể sẽ được mở nguồn cho toàn bộ thế giới. Các cơ quan Liên bang cũng đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua năng lượng nguồn mở. Ví dụ, Bộ Quốc phòng đã phát hành chỉ dẫn rõ ràng về sử dụng phần mềm nguồn mở trong Bộ. Và Bộ Y tế và các Dịch vụ Con người đã trở thành dẫn đầu trong chính sách mở nguồn, dựa vào các tiêu chuẩn để trang bị cho những đổi mới sáng tạo trong chất lượng chăm sóc y tế và cho phép nghiên cứu trong sự phân phối chăm sóc có hiệu quả. Sự tăng trưởng khổng lồ của các cộng đồng nguồn mở và dữ liệu mở qua các năm, cho việc phân phối cả các dịch vụ thương mại và không thương mại, chỉ ra rằng đổi mới sáng tạo có thể thịnh vượng trong cả các môi trường phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở”.
Cảm ơn bạn vì kiến nghị của bạn yêu cầu Chính quyền Obama chỉ thị cho Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) dừng cấp phát các bằng sáng chế phần mềm và để tránh những bsc phần mềm hiện hành. Chúng tôi cam kết đổi mới hệ thống bsc theo cách là đặt chất lượng các bsc lên trước và thúc đẩy các thị trường đổi mới sáng tạo và cạnh tranh.
Vào ngày 16/09/2011, Tổng thống Obama đã ký Luật Phát minh Sáng chế Mỹ, nó sẽ giúp các doanh nhân và các doanh nghiệp Mỹ có được những sáng chế của họ đưa vào thị trường sớm hơn sao cho chúng có thể biến những ý tưởng của họ thành các sản phẩm mới và công ăn việc làm mới. Luật Phát minh Sáng chế Mỹ đã được thông qua với quyền lãnh đạo mạng của Tổng thống Obama sau gần một thập kỷ nỗ lực cải cách các luật bsc đã lỗi thời của Quốc gia. Nó sẽ giúp các công ty và những nhà sáng chế tránh được những chậm trễ đắt giá và kiện tụng không cần thiết, và cho phép họ thay vào đó tập trung vào đổi mới sáng tạo và tạo công ăn việc làm. Quốc hội đã nhận thức được rằng nhiều hơn các nhu cầu phải được thực hiện để rà soát lại và loại bỏ những bsc quá rộng đã từng được phát hành trong quá khứ, và gần đây đã ban hanh qui định đưa ra những công cụ quan trọng để vô hiệu hóa những bsc quá rộng nhất định mà có thể cấm đoán đổi mới sáng tạo, bao gồm cả những bsc có liên quan tới phần mềm. Ví dụ, chương trình mới về rà soát lại sau khi trao trong thời kỳ chuyển tiếp quá độ sẽ giúp USPTO xem xét kỹ hơn vào các bsc phương pháp kinh doanh nhất định, bao gồm cả một số các bsc phần mềm. Các công cụ khác cho sự rà soát lại nhanh chóng và có hiệu quả về chi phí trong nội bộ đối với các bsc được trao cũng sẽ trở nên sẵn sàng trong ít hơn 1 năm theo luật mới.
Thank you for your petition asking the Obama Administration to direct the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) to stop issuing software patents and to void existing software patents. We are committed to reforming the patent system in a way that puts patent quality first and promotes innovation and competitive markets.
On September 16, 2011, President Obama signed the America Invents Act, which will help American entrepreneurs and businesses get their inventions to the marketplace sooner so that they can turn their ideas into new products and new jobs. The America Invents Act was passed with President Obama's strong leadership after nearly a decade of effort to reform the Nation's outdated patent laws. It will help companies and inventors avoid costly delays and unnecessary litigation, and let them focus instead on innovation and job creation. Congress recognized that more needs to be done to review and weed out overly-broad patents that have been issued in the past, and the recently enacted legislation provides important tools to invalidate certain overly-broad patents that might inhibit innovation, including those involving software. For example, the new transitional post-grant review program will help the USPTO take a closer look at certain business method patents, including a number of software patents. Other tools for cost-effective and speedy in-house review of granted patents will also become available in less than a year under the new law.
Luật Phát minh Sáng chế Mỹ đề cập tới những chủng loại nhất định các bsc, như các bsc có liên quan tới chiến lược thuế, nhưng nó đã không thay đổi luật liên quan tới tính có khả năng cấp bsc của những đổi mới sáng tạo liên quan tới phần mềm. Có nhiều thứ chúng tôi có thể làm thông qua luật mới để thúc đẩy chất lượng các bsc và để đảm bảo rằng chỉ những sáng kiến thực sự sẽ được trao sự bảo vệ bsc. Nhưng điều quan trọng để lưu ý rằng nhánh thực thi này không thiết lập các đường giới hạn của những gì có khả năng được trao bằng sáng chế tất cả tự thân nó. Quốc hội đã thiết lập những chủng loại rộng lớn của những sáng kiến mà hợp pháp cho sự bảo vệ bằng sáng chế. Các tòa án, bao gồm cả Tòa án Tối cao Mỹ, đã giải thích tình trạng này để đưa vào một số những sáng chế có liên quan tới phần mềm. Thậm chí trước khi luật được thông qua, Chính quyền đã thực hiện những bước quan trọng khác để đảm bảo rằng chỉ những bsc chất lượng cao mới được phát hành, và rằng chúng tôi kiềm chế hoặc vô hiệu hóa các bsc quá rộng của phần mềm. Ví dụ, USPTO gần đây đã đưa ra chỉ dẫn cho những người chấm thi của mình rằng hãy thắt chặt những yêu cầu mà những nhà sáng chế mô tả, chỉ định đầy đủ và yêu sách rõ ràng cho những sáng chế của họ sao cho những bsc giả mạo sẽ không được phát hành. Chúng tôi cũng đã đưa ra chỉ dẫn mới cho những người chấm thi giúp đảm bảo rằng các bsc đề cập chỉ tới những sáng chế “mới” và “không hiển nhiên”.
The America Invents Act directly addresses certain categories of patents, like patents involving tax strategies, but it did not change the law regarding the patentability of software-related inventions. There's a lot we can do through the new law to improve patent quality and to ensure that only true inventions are given patent protection. But it's important to note that the executive branch doesn't set the boundaries of what is patentable all by itself. Congress has set forth broad categories of inventions that are eligible for patent protection. The courts, including the U.S. Supreme Court, have interpreted the statute to include some software-related inventions. Even before the legislation passed, the Administration took other important steps to ensure that only high-quality patents are issued, and that we curb or invalidate overly-broad software patents. For example, the USPTO recently issued guidance to its examiners that tighten up the requirements that inventors fully describe, specify, and distinctly claim their inventions so that vague patents are not issued. We've also issued new guidance to examiners to help ensure that patents cover only "new" and "non-obvious" inventions.
Khi chúng ta bắt đầu triển khai luật mới, chất lượng các bsc sẽ là ở đỉnh trong đầu chúng ta. Như Giám đốc Kappos gần đây đã giải thích, “Trong khi tốc độ là cơ bản cho một USPTO hoạt động tốt, thì chất lượng bsc là hàng đầu cho thành công của chúng ta, và chúng ta tất cả cam kết sâu sắc đảm bảo cho chất lượng các bsc”. Chúng ta sẽ xử trí một số câu hỏi quan trọng trong những tháng tới, và chúng ta mời bạn tới làm việc với chúng tôi để triển khai luật mới theo cách có hiệu quả nhất có thể. Để giúp tạo thuận lợi cho đối thoại đó, chúng tôi đã thiết lập một website triển khai công khai tại http://www.uspto.gov/aia_implementation, và chúng tôi mong muốn nghe được các bình luận của bạn bằng thư điện tử, thư qua bưu điện hoặc gặp mặt trong một số các sự kiện công khai mà sẽ được liệt kê trên site triển khai đó. Thông qua quá trình đó, bạn có thể giúp chúng tôi làm việc thông qua các câu hỏi quan trọng về làm thế nào để triển khai các khoản của luật mới, như rà soát lại các phần nội bộ, rà soát lại sau khi trao và các bsc về phương pháp kinh doanh được đề cập tới.
Chúng tôi hiểu rằng mối quan ngại về những nảy sinh của các bằng sáng chế phần mềm, một phần, từ những lo ngại rằng những bằng sáng chế quá rộng trong những sáng chế dựa vào phần mềm có thể bóp nghẹt cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở rất đổi mới và sáng tạo. Như một Chính quyền, chúng tôi nhận thức được giá trị khổng lồ của đổi mới sáng tạo của nguồn mở và dựa vào đó nó sẽ hoàn thành những nhiệm vụ chủ chốt. Ví dụ, Kế hoạch Hành động Quốc gia Chính phủ Mở của Mỹ gần đây đã công bố rằng mã nguồn cho Chúng tôi là Nhân dân và Data.gov có thể sẽ được mở nguồn cho toàn bộ thế giới. Các cơ quan Liên bang cũng đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua năng lượng nguồn mở. Ví dụ, Bộ Quốc phòng đã phát hành chỉ dẫn rõ ràng về sử dụng phần mềm nguồn mở trong Bộ. Và Bộ Y tế và các Dịch vụ Con người đã trở thành dẫn đầu trong chính sách mở nguồn, dựa vào các tiêu chuẩn để trang bị cho những đổi mới sáng tạo trong chất lượng chăm sóc y tế và cho phép nghiên cứu trong sự phân phối chăm sóc có hiệu quả. Sự tăng trưởng khổng lồ của các cộng đồng nguồn mở và dữ liệu mở qua các năm, cho việc phân phối cả các dịch vụ thương mại và không thương mại, chỉ ra rằng đổi mới sáng tạo có thể thịnh vượng trong cả các môi trường phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở.
As we begin to implement the new law, patent quality will be at the top of our minds. As Director Kappos recently explained, "[w]hile speed is essential to a well-functioning USPTO, patent quality is the sine qua non of our success, and we are all deeply committed to ensuring patent quality." We will tackle a number of important questions in the coming months, and we invite you to work with us to implement the new law in the most effective way possible. To help facilitate that dialogue, we have set up a public implementation website at http://www.uspto.gov/aia_implementation, and we'd love to hear your comments by email, postal mail or in person at a number of public events that are listed on the implementation site. Through that process, you can help us work through important questions on how to implement provisions of the new law, like inter partes review, post grant review, and covered business method patents.
We understand that the concern about software patents stems, in part, from concerns that overly broad patents on software-based inventions may stifle the very innovative and creative open source software development community. As an Administration, we recognize the tremendous value of open source innovation and rely on it to accomplish key missions. For example, the U.S. Open Government National Action Plan recently announced that the source code for We the People andData.gov would be open sourced for the entire world. Federal agencies are likewise spurring innovation through open source energy. For example, the Department of Defense issued clarifying guidance on the use of open software at the Department. And, the Department of Health and Human Services has become a leader in standards-based, open sourced policy to power innovations in health care quality and enable research into efficient care delivery. The tremendous growth of the open source and open data communities over the years, for delivery of both commercial and non-commercial services, shows that innovation can flourish in both the proprietary and open source software environments.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.