Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Quỹ Tài liệu sẽ được đặt ở Berlin


The Document Foundation to be established in Berlin
1 February 2012, 17:38
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/02/2012
Lời người dịch: Về mặt pháp lý, cho tới nay Quỹ Tài liệu (The Document Foundation) vẫn chưa là một quỹ từ gần một năm rưỡi nay, kể từ khi rẽ nhánh khỏi OpenOffice.org. Nhưng nay thì điều này đã xảy ra, quỹ sẽ được thành lập theo pháp luật của Đức và được đặt tại Berlin. Florian Effenberger, người sẽ là CEO của quỹ mới này, được trích dẫn trong một thông cáo báo chí nói rằng: “Lần đầu tiên trong 12 năm, sự phát triển của bộ phần mềm văn phòng tự do cuối cùng hiện diện bên trong một thực thể không chỉ phù hợp tuyệt vời với các giá trị và ý tưởng của cộng đồng toàn cầu, mà còn có điều này rất y hệt cộng đồng dẫn dắt nó”.
Thực thể pháp có ý định trong tuyên ngôn của mình sở hữu những tài sản và tiến hành những công việc tài chính và pháp lý của Quỹ Tài liệu, sẽ được thành lập như một Quỹ của Đức tại Berlin. Nhà sáng lập của Quỹ này, sẽ giám sát sự phát triển của LibreOffice, sẽ là thực thể pháp lý tạm thời hiện hành, hội đoàn phi lợi nhuận Freies Office Deutschland e.V., trước đây là OpenOffice.org Deutschland e.V.
Florian Effenberger, người sẽ là CEO của quỹ mới này, được trích dẫn trong một thông cáo báo chí nói rằng: “Lần đầu tiên trong 12 năm, sự phát triển của bộ phần mềm văn phòng tự do cuối cùng hiện diện bên trong một thực thể không chỉ phù hợp tuyệt vời với các giá trị và ý tưởng của cộng đồng toàn cầu, mà còn có điều này rất y hệt cộng đồng dẫn dắt nó”.
Sự thành lập của quỹ mới đã được lên kế hoạch từ khi LibreOffice được rẽ nhánh từ OpenOffice.org gần 1 năm rưỡi trước. Quá trình này đã từng là phức tạp với nhu cầu tìm một bang của Đức có thiện chí hỗ trợ cho dạng thực thể pháp lý được yêu cầu này. Trong khi chờ đợi, một chiến dịch gây quỹ đã được tung ra dự kiến thu hút được hơn 50.000 euro chỉ trong 8 ngày.
Xem thêm:
The legal entity intended in its manifesto to own the assets and conduct the financial and legal affairs of the The Document Foundation, is to be established as a German Stiftung (foundation) in Berlin. The founder of the Stiftung, which will oversee the development of LibreOffice, will be the current interim legal entity, the non-profit association Freies Office Deutschland e.V., formerly OpenOffice.org Deutschland e.V.
Florian Effenberger, who will be the CEO of the new foundation, was quoted in a press release as saying that, "For the first time in 12 years, the development of the free office suite finally takes place within an entity that not only perfectly fits the values and ideals of the worldwide community, but also has this very same community driving it."
The establishment of a new foundation has been planned since LibreOffice was forked from OpenOffice.org nearly a year and a half ago. The process had been complicated by the need to find a German state willing to support the type of legal entity required. In the meantime, a fund raising campaign was launched that managed to attract more than €50,000 in just eight days.
See also:
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.