Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Tập huấn ‘Các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở’ ở Đại học Thăng Long, ngày 1


Quang cảnh lớp tập huấn


Trong 2 ngày 21-22/09/2017, tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn với các nội dung như sau:
Các nội dung tập huấn, ngày 1:
 1. Giới thiệu qua các khái niệm về khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở, dữ liệu mở liên kết, tài nguyên giáo dục mở (OER).
 2. Giới thiệu một vài kho OER sẵn có trên thế giới, có thể sử dụng được ngay.
 3. Giới thiệu Hệ thống giấy phép của OER, bao gồm giấy phép của phần mềm tự do nguồn mở và các nội dung mở.
 4. Thực hành sử dụng các công cụ cấp phép CC để cấp phép và hướng dẫn ghi công cho nội dung sẽ là OER trong một vài kịch bản.
 5. Chia sẻ OER cá nhân của bạn trên Internet như thế nào? Cách tiếp cận:
  1. Cách tạo ra OER cá nhân với các dạng dữ liệu khác nhau như (1) Văn bản; (2) Hình ảnh; (3) Video; (4) Audio, … Cụ thể:
   • Lấy Blog làm trung tâm, với các ứng dụng nên biết khác, ví dụ như:
   • Lưu trữ ảnh trên Google Photo
   • Lưu trữ video trên YouTube và/hoặc Vimeo
   • Lưu trữ slide trên Slide Share
   • Lưu trữ tệp trên Dropbox và/hoặc Mega
   • Lưu trữ tài liệu văn phòng trên Google Drive
 6. Xây dựng tài liệu OER cho Blog rồi kết nối với các dạng nội dung khác thông qua các đường siêu liên kết tới các kho nội dung như được nêu ở trên.
 7. Chia sẻ tài liệu OER trên Internet
  1. Sử dụng thư điện tử, ví dụ Gmail, để chia sẻ OER của bạn
  2. Sử dụng Facebook để chia sẻ OER của bạn
  3. Sử dụng Twitter để chia sẻ OER của bạn
 8. Thực hành chia sẻ OER cá nhân trên Internet qua ví dụ 16 bước.
  1. Làm việc với các ứng dụng web như được nêu ở điểm 5a ở trên để tạo ra OER
  2. Làm việc với công cụ CC để cấp phép và hướng dẫn ghi công cho OER
  3. Làm việc với các ứng dụng web như được nêu ở điểm 5c trên để chia sẻ OER
 9. Tài liệu phục vụ cho các nội dung nêu trên:
  1. Một số bài viết hướng dẫn sử dụng trên wikiHow.vn ở các mục khác nhau của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Giấy phép Creative Commons
Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế .

Xem thêm: https://twitter.com/nghiafoss/status/910818786449616896

Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.