Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

‘Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town - Kỷ niệm lần thứ 10 – 10 đường hướng đưa Giáo dục Mở tiến lên’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu nhân lễ kỷ niệm lần thứ 10 Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town, khi một nhóm các nhà hoạt động về giáo dục mở đã gặp nhau ở Cape Town vào tháng 03/2017, để phản ánh sự tiến bộ được cộng đồng thực hiện trong 10 năm qua, kỷ niệm những thành tựu, hiểu các thách thức, và truyền cảm hứng và đặt trọng tâm cho phong trào 10 năm tiếp sau. Năng lượng và sự nhiệt tình trong cuộc gặp mặt được những người tham gia và các nhà lãnh đạo cộng đồng truyền cảm hứng, cộng tác tạo ra tập hợp mới các khuyến cáo nhấn mạnh 10 đường hướng để đưa giáo dục mở tiến lên.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/skvnxnc64m82vz6/cpt10-booklet-Vi-04122018.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.