Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Deutsche Telekom theo dẫn dắt của Vodafone với báo cáo minh bạch: Mở ra các chiến dịch giám sát

Deutsche Telekom Follows Vodafone's Lead With Transparency Report: Disclosing Surveillance Operations
from the a-trend dept
by Mike Masnick, Fri, Jun 6th 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/06/2014
Lời người dịch: Theo Vodafone, Deutsche Telekom cũng đưa ra “báo cáo minh bạch” chính xác hơn nhiều về việc “nhiều chính phủ có sự truy cập trực tiếp để nghe trong các cuộc gọi” điện thoại, bao gồm cả ở Mỹ. “Dù là cách nào, là dễ chịu để thấy một sự đột phá trong tính minh bạch khi nói về sự giám sát của chính phủ”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Sáng nay chúng tôi đã viết về quyết định của Vodafone phát hành một “báo cáo minh bạch” chính xác hơn nhiều mà thực sự tiết lộ rằng nhiều chính phủ có sự truy cập trực tiếp để nghe trong các cuộc gọi của Vodafone. Dường như là bây giờ điều đó đã truyền cảm hứng cho Deutsche Telekom phát hành các báo cáo tương tự về sự trợ giúp giám sát của nó khắp toàn cầu, bao gồm cả Mỹ.
Một người phát ngôn cho Deutsche Telekom, hãng có 140 triệu khách hàng khắp thế giới, đã nói: “Deutsche Telekom ban đầu đã tập trung vào Đức khi nói về sự tiết lộ các yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi hiện đang kiểm tra liệu và ở mức độ nào các công ty của quốc gia chúng ta có thể tiết lộ thông tin. Chúng tôi có ý định xuất bản thứ gì đó tương tự như Vodafone”.
Tất nhiên, “việc kiểm tra” đó gợi ý rằng trong khi nó có thể muốn tiết lộ tương tự như những gì Vodafone đã làm, thì nó cũng sẽ bị giới hạn theo cách mà nó có thể tiết lộ về nước Mỹ, nơi mà các công ty thường được đặt dưới các lệnh bịt miệng khắt khe (và hầu hết chắc chắn vi hiến). Như báo cáo nêu, ở châu Âu, điều này để cho Orange như là hãng duy nhất trong số 3 nhà vận hành di động còn chưa đồng ý tiết lộ sự minh bạch như vậy về sự giám sát - và nó có thể đặt công ty đó vào điểm kẹt, vì hình như nó có “các liên kết sâu” với tình báo Pháp.
Dù là cách nào, là dễ chịu để thấy một sự đột phá trong tính minh bạch khi nói về sự giám sát của chính phủ.
This morning we wrote about Vodafone's decision to release a much more accurate "transparency report" that actually revealed that many governments have direct access to listen in on Vodafone calls. It appears that has now inspired Deutsche Telekom to release similar reports about its surveillance help around the globe, including in the US.
A spokeswoman for Deutsche Telekom, which has 140 million customers worldwide, said: "Deutsche Telekom has initially focused on Germany when it comes to disclosure of government requests. We are currently checking if and to what extent our national companies can disclose information. We intend to publish something similar to Vodafone."
Of course, that "checking" suggests that while it may want to reveal similar to what Vodafone did, it will be limited in how much it can reveal in the US, where companies are often placed under strict (and almost certainly unconstitutional) gag orders. As the report notes, in Europe, this leaves Orange as the only one of the big three mobile operators who has not yet agreed to reveal such transparency on surveillance -- and it may put that company in a tough spot, since it apparently has "deep links" with French intelligence.
Either way, it's nice to see an outbreak in transparency when it comes to government surveillance.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.