Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Ủy ban Thương mại Liên bang gần tới bước cuối trong việc phát hành nghiên cứu về các Thực thể Đòi quyền lợi Bằng sáng chế


Federal Trade Commission nears final step in launching Patent Assertion Entities study
Posted 13 Jun 2014 by Mark Bohannon (Red Hat)
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/06/2014
Lời người dịch: Đây là nhận định của nữ chủ tịch Ramirez của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ về hệ thống bằng sáng chế của Mỹ: vai trò của FTC “chỉ là một phần của một câu trả lời rộng lớn hơn”. Quả thực, như bà đã quan sát thấy, “Các lỗi trong hệ thống bằng sáng chế có khả năng nuôi dưỡng nhiều các chi phí thực có liên quan tới các hoạt động của PAE... sự thương mại hóa có hiệu quả các bằng sáng chế chất lượng thấp đặt ra một dạng thuế de facto lên hoạt dộng kinh tế sản xuất với ít hoặc không có lợi ít bù trừ cho những người tiêu dùng. Các chi phí kiện tụng cao bổ sung thêm vào vấn đề đó bằng việc cho phép các PAE ép buộc các đối tượng ngắm phải trả tiền cho giấy phép hoặc dàn xếp các chi phí gắn kèm từ giá trị kinh tế của các bằng sáng chế có liên quan. Ngắn gọn, các PAE khai thác các vấn đề nằm bên dưới trong hệ thống bằng sáng chế để gây tổn hại cho đổi mới và người tiêu dùng”. Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.
Ủy ban Thương mại Liên bang - FTC ( Federal Trade Commission) cuối cùng sắp đưa ra nghiên cứu được biết trước từ lâu để xem xét các tác động gây hại của các Thực thể Đòi quyền lợi về bbằng sáng chế - PAE ( Patent Assertion Entities).
Vào tháng 5, FTC đã đưa ra lệnh đề xuất rà soát lại - trước đó được biết tới như là một 'nghiên cứu điểm 6(b)' và thường được tham chiếu về thông tin tới một 'nghiên cứu của giới công nghiệp' - đi theo các bình luận dài vào mùa thu năm ngoái mà từng được ủng hộ mạnh mẽ đối với hành động của FTC. Bây giờ, FTC đang ở bước áp chót, và các bình luận công khai là cần thiết một lần nữa để phát hành nghiên cứu đó.
Vì sao ư? Vì những rắc rối về Luật Giảm Công việc giấy tờ, Văn phòng Quản lý và Ngân sách - OMB (Office of Management and Budget) bây giờ phải trao sự phê chuẩn cho FTC để tiến hành nghiên cứu. OMB đang tìm kiếm đầu vào của công chúng về việc liệu có làm thế hay không, nó giải thích vì sao các bình luận công khai ở giai đoạn này một lần nữa là cần thiét. Nếu bạn cảm thấy một nghiên cứu như vậy là quan trọng và cần thiết, thì tôi thúc giục bạn chia sẻ các quan điểm của bạn với OMB. Các bình luận về lệnh rà soát lại có thời hạn trước 18/06 và có thể được đệ trình bằng điện tử.
Tầm quan trọng hành động của FTC
Như tôi đã viết trước đó trên Opensource.com, hành động của FTC là tiềm tàng một động thái lịch sử của cơ quan này. Đó chính là tột điểm của sự vượt ra ngoài mong đợi và làm việc của FTC và Đơn vị Chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ. FTC từng là một tiếng nói sớm về “chủ nghĩa hoài nghi” về các thực tiễn của PAE, như được phản ánh trong báo cáo Thị trường IP phôi thai từ năm 2011 của nó.
Trong quá khứ, các nghiên cứu như vậy của giới công nghiệp đã dẫn tới các hành động chính sách chính của FTC, thậm chí các cải cách của Quốc hội và tư pháp, bao gồm cả việc xem xét đầu vào thị trường thuốc nói chung (bị chậm trễ). Nghiên cứu của giới công nghiệp lần này, nơi mà FTC có kế hoạch thu thập thông tin về các thực tiễn mua sắm, đòi quyền lợi, kiện tụng và cấp phép của các PAE, có thể có những tác động rộng lớn nhất cho sự ép tuân thủ và chính sách chống độc quyền cho thập kỷ tiếp đến.

Lãnh đạo trong vấn đề quan trọng này tới từ cấp cao nhất của Cơ quan này. Mùa hè trước, nữ chủ tịch của FTC Edith Ramirez đã đưa ra lộ trình của FTC đối với những kẻ hung hăng kiện tụng bằng sáng chế mà đã đưa vào việc tiến hành nghiên cứu này. 2 lĩnh vực nghiên cứu, phản ánh các mối quan tâm của FTC, có khả năng sẽ tập trung vào các vụ kiện gây phiền toái của các bên thứ 3 và 'việc tư nhân hóa'.
Các hành động của FTC phản ánh chi tiết hơn các mối quan tâm mà tổng thống Obama đã đưa ra vào năm ngoái.
Nghiên cứu sẽ sử dụng quyền lực độc nhất của FTC để khai thác sâu hơn những gì FTC thấy như là các chi phí không trực tiếp của các PAE. Như nữ chủ tịch Ramirez đã nêu, các chi phí đó “bóp méo những khuyến khích đổi mới” bao gồm, ví dụ, “các bằng sáng chế được đòi quyền lợi đối với các sản phẩm làm nảy sinh rủi ro làm giá cao của các bằng sáng chế”. Hơn nữa đứng đầu danh sách có thể là liệu “có sự đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao hay không, nơi mà lưu ý bằng sáng chế là rất khó, các phí cấp phép... phản ánh những đầu tư mà người triển khai đã thực hiện để mang một sản phẩm ra thị trường, thay vì giá trị thực về kinh tế của bằng sáng chế”.
Hơn nữa, nghiên cứu 6(b) có thể có khả năng đào sâu vào các chi tiết về hoạt động trước khi kiện tụng của các PAE, mà bà đã lưu ý “luôn được thương thảo dưới cái bóng của luật pháp”. Ngày nay, các dữ liệu sẵn có về các hoạt động của PAE được cho là đã tập trung vào các vấn đề kiện tụng. Nhất định, việc đi tới đáy của độ lớn của sự hoàn vốn cho các nhà sáng chế và các công ty khởi nghiệp thực thụ có thể là một chủ đề chính, mà nữ chủ tịch Ramirez đã thừa nhận trong bài phát biểu gần đây trong tháng 6 (“bằng chứng theo kinh nghiệm về độ lớn của sự hoàn vốn cho các nhà đầu tư và các công ty khởi nghiệp phần lớn không hiện diện” từ các dữ liệu sẵn có công khai).
Lệnh 6(b) được sửa đổi
Như được nêu ở trên, các bình luận FTC nhận được vào tháng 12 từng ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện nghiên cứu này của họ. Và sự ủng hộ tới từ một sự dại diện rộng lớn của nền kinh tế chúng ta, bao gồm các tiếng nói từ điện tử dân dụng, các hãng marketing truyền thống, các nhà hàng, Internet và thương mại trực tuyến online, viễn thông, phần mềm, hàng loạt các nhà bán lẻ, tạp phẩm, và các nhóm tiêu dùng cũng như Tổng Chưởng lý các bang và một số tiếng nói nổi tiếng của thị trường tự do, bảo thủ.
Lệnh 6(b) sửa đổi phản ánh một số (chắc chắn thiểu số nhỏ) các bình luận FTC nhận được về 'gánh nặng' các yêu cầu. Kết quả là, FTC thực hiện một số bước để:
  • giảm thiểu sự thu thập các dữ liệu bằng sáng chế sẵn có không khai từ những người trả lời nghiên cứu
  • làm rõ rằng nghiên cứu sẽ bao gồm 2 trường hợp điển hình: một là mô tả hoạt động của các PAE nói chung, và cái kia là so sánh hoạt động của các PAE đối với các nhà sản xuất và các thực thể không hoạt động thực tiễn trong khu vực chipset không dây.
  • đơn giản hóa và thu hẹp nhiều câu hỏi nghiên cứu (và đã tạo ra một bảng tính sẽ xúc tác cho những người trả lời nghiên cứu để trả lời dễ dàng hơn các yêu cầu thông tin)
  • thu hẹp khung thời gian của nghiên cứu ít đi 1 năm
Theo tôi, FTC đã khắc phục được các nhược điểm để dàn xếp các bình luận và quan tâm đó. Red Hat đã ủng hộ Lệnh ban đầu.
Đánh giá của tôi là những thay đổi không ảnh hưởng vật chất tới khả năng của FTC để tiến hành hành động quan trọng này và bắt đầu nghiên cứu 6(b) của mình.
FTC tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động này, gần đây nhất trong lời chứng trước Quốc hội vào tháng trước. Và Ủy viên mới được bổ nhiệm của FTC Terrell McSweeny đã chỉ ra công việc của FTC về PAE là một ưu tiên cao. Trước khi ra nhập FTC, bà đã phục vụ như là Cố vấn trưởng về Chính sách Cạnh tranh và các mối Quan hệ Liên Chính phủ của Bộ tư pháp và từng tham gia trong việc tổ chức hội thảo kỹ thuật chung về chủ đề này.
Như nữ chủ tịch Ramirez đã chỉ ra trong vài trường hợp, vai trò của FTC “chỉ là một phần của một câu trả lời rộng lớn hơn”. Quả thực, như bà đã quan sát thấy, “Các lỗi trong hệ thống bằng sáng chế có khả năng nuôi dưỡng nhiều các chi phí thực có liên quan tới các hoạt động của PAE... sự thương mại hóa có hiệu quả các bằng sáng chế chất lượng thấp đặt ra một dạng thuế de facto lên hoạt dộng kinh tế sản xuất với ít hoặc không có lợi ít bù trừ cho những người tiêu dùng. Các chi phí kiện tụng cao bổ sung thêm vào vấn đề đó bằng việc cho phép các PAE ép buộc các đối tượng ngắm phải trả tiền cho giấy phép hoặc dàn xếp các chi phí gắn kèm từ giá trị kinh tế của các bằng sáng chế có liên quan. Ngắn gọn, các PAE khai thác các vấn đề nằm bên dưới trong hệ thống bằng sáng chế để gây tổn hại cho đổi mới và người tiêu dùng” [nhấn mạnh được bổ sung thêm].
Mà, như bà kết luận, “có thể và nên được làm nhiều hơn nữa”. Tuy nhiên, nhiều điều hơn không thể được làm cho tới khi FTC nhận được sự phê chuẩn để tiến hành nghiên cứu. Nếu bạn đồng ý, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe. Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với OMB cho tới 18/06, như liên kết ở trên.
The Federal Trade Commission (FTC) is finally on the cusp of its long-anticipated study to examine the harmful effects of Patent Assertion Entities (PAEs).
In May, the FTC released its revised proposed order—formally known as a '6(b) study' and often informally referred to an 'industry study'—following lengthy comments last fall which were strongly supportive of the FTC action. Now, the FTC is at the next-to-final step, and public comments are needed one more time to get the study out of the gate.
Why? Due to the intricacies of the Paperwork Reduction Act, the Office of Management and Budget (OMB) must now grant approval to the FTC to conduct the study. OMB is seeking public input on whether to do so, which is why public comments at this stage are again needed. If you feel such a study is important and needed, I urge you to share your views with OMB. Comments on the revised order are due on or before June 18 and can be filed electronically.
The importance of the FTC action
As I’ve written previously on Opensource.com, the FTC action is potentially an historic move by the agency. It is the culmination of extensive outreach and work by the FTC and the Antitrust Division of the United States Department of Justice (DOJ). The FTC was an early voice of "skepticism" regarding PAE practices, as reflected in its seminal IP Market Place report in 2011.
In the past, such industry studies have led to major policy actions by the FTC, even reforms by Congress and the judiciary, including looking at entry into the generic drug market (pay-for-delay). This industry study, where the FTC plans to collect information regarding the acquisition, assertion, litigation, and licensing practices of PAEs, could have wide-reaching implications for antitrust enforcement and policy over the next decade.
Leadership on this important issue has come from the top of the Agency. Last summer, FTC Chairwoman Edith Ramirez laid out the FTC's roadmap on patent litigation aggressors that included undertaking this investigation.. The two areas of study, reflecting FTC concerns, are likely to focus on third-party nuisance suits and 'privateering'.
The FTC actions reflect in more detail the concerns laid out by President Obama last year.
The investigation will utilize the FTC’s unique authority to explore in more depth what the FTC sees as the indirect costs of PAEs. As Chairwoman Ramirez stated, these costs "distort incentives to innovate" including, for example, "patents asserted against existing products [that] raise the risk of patent hold-up." Also at the top of the list could be whether "particularly in the high-tech sector, where patent notice is notoriously difficult, licensing fees ... reflect investments the implementer has made to bring a product to market, rather than the true economic value of the patent."
Moreover, the 6(b) study would be able to dig into details of the pre-litigation activity of PAEs, which she noted "are always negotiated in the shadow of the law." To date, the data available on PAE activities has largely focused on litigation issues. Certainly, getting to the bottom of the magnitude of the return to the actual inventors and startups would be a key objective, which Chairwoman Ramirez acknowledged in June recent speech ("empirical evidence of the magnitude of the return to inventors and start-ups was largely absent" from publicly available data.)
The modified 6(b) Order
As noted above, the comments received by the FTC in December were strongly supportive of their undertaking this study. And the support came from a wide and broad representation of our economy, including consumer electronics, traditional marketing firms, restaurants, Internet and online commerce, telecom, software, a variety of retailers, grocers, and consumer groups as well as state Attorneys General and some well-known free-market, conservative voices.
The modified 6(b) Order reflects some (certainly a small minority) of comments received by the FTC about the 'burdensomeness' of the requests. As a result, the FTC took some steps to:
  • minimize the collection of publicly available patent data from study respondents
  • clarify that the study will include two case studies: one describing PAE activity generally, and one that compares PAE assertion activity to that of manufacturers and non-practicing entities in the wireless chipset sector
  • simplify and narrow many study questions (and created a spreadsheet that will enable study respondents to more easily respond to the information requests}
  • narrow the study timeframe by one year
In my view, the FTC has bent over backwards to accommodate these comments and concerns. Red Hat supported the original Order.
My assessment is that the changes do not materially affect the ability of the FTC to undertake this important action and begin its 6(b) study.
The FTC continues to emphasize the importance of its action, most recently in testimony before Congress last month. And, newly installed FTC Commissioner Terrell McSweeny has indicated the FTC’s work on PAE is a high priority. Prior to joining the FTC, she served as Chief Counsel for Competition Policy and Intergovernmental Relations DOJ and was involved in organizing the joint workshop on the subject.
As Chairwoman Ramirez has pointed out on several occasions, the FTC role is "just one piece of a broader response." Indeed, as she has observed, "Flaws in the patent system are likely fueling much of the real costs associated with PAE activities. ... effective monetization of low quality patents imposes a de facto tax on productive economic activity with little or no offsetting benefit for consumers. High litigation costs add to the problem by allowing PAEs to coerce targets to pay license or settlement fees that are detached from the economic value of the patents at issue. In short, PAEs exploit underlying problems in the patent system to the detriment of innovation and consumers." [emphasis added.]
But, as she concludes, "more can and should be done." However, more cannot be done until the FTC receives approval to proceed with the study. If you agree, let your voice be heard. Share your views with OMB by June 18, at the link above.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.