Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

David Price: Mở - Chúng ta làm việc, sống và học tập như thế nào trong tương lai

Là đầu đề bài trình bày với một số thành viên của Câu lạc bộ các Lãnh đạo CNTT - ITLC (IT Leader Club) ngày 14/06/2014 và nó cũng là đầu đề cuốn sách cùng tên của tác giả David Price.
Tài liệu nói về triết lý của thế giới mở và tiên đoán của David Price về sự dịch chuyển của thế giới sang Mở từ nay cho tới 30-50 năm tới, nó đã, đang và sẽ phá vỡ những mô hình học tập cũ kỹ hiện đang tồn tại ở cả trong các cơ sở giáo dục lẫn tại các doanh nghiệp và các nơi làm việc khác. Một mô hình học tập mới đã và đang được định hình, mô hình Học tập Chung Toàn cầu - GLC (Global Learning Commons) dựa vào các công cụ của Mạng Học tập Cá nhân (Personal Learning Network), được tạo thuận lợi bằng các công cụ mạng và truyền thông xã hội, mà nội hàm của nó là 'học tập tự xác định' (heutagogy) sẽ thay thế cho mô hình học tập 'dẫn dắt trẻ em' (padagogy) và mô hình 'giáo dục người lớn' (andragogy).
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.