Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Các bài trình bày từ hội thảo về an ninh an toàn thông tin ở tỉnh Vĩnh Long


 1. Ngày 17/09/2013: Bài trình bày tại các cuộc hội thảo tỉnh Vĩnh Long
Sáng 17/09/2013
Chiều 17/09/2013

Các bài bên dưới với đầu đề: 'An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM' đều có nội dung tương tự như bài trình chiếu ở trên.
 1. Ngày 18/09/2013:
  1. Sáng: Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long
   • An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM
   • Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm
   • Hệ thống giấy phép của PMTDNM và tư liệu mở
  1. Chiều: Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long
   • An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM
 1. Ngày 19/09/2013: Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ
   • An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM
   • Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm
   • Hệ thống giấy phép của PMTDNM và tư liệu mở
 1. Ngày 20/09/2013: Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh
   • Giới thiệu dự án OpenRoad
   • An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM
   • Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm
 1. Ngày 21/09/2013: Ngày hội Tự do cho Phần mềm - SFD - Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh.
   • An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang PMTDNM
   • Mô hình bền vững cho phát triển và ứng dụng PMTDNM
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.