Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Các nhà đầu tư: AT&T và Verizon phải nói có bao nhiêu dữ liệu khách hàng đi tới NSA


Investors: AT&T and Verizon must say how much customer data goes to NSA
Các khách hàng của các công ty điện thoại có thể chuyển mạng nếu họ cảm thấy tính riêng tư của họ đang bị tổn thương, các quỹ đầu tư nói
Phone companies' customers could switch networks if they feel their privacy is being compromised, say investment funds
Juliette Garside, telecoms correspondent
The Guardian, Thursday 21 November 2013 17.56 GMT
Bài được đưa lên Internet ngày: 21/11/2013
Verizon nói nó từng đánh giá một đề xuất từ các nhà đầu tư rằng nó xuất bản số các yêu cầu mà nó đã nhận được về các dữ liệu của khách hàng mỗi 6 tháng. Ảnh: Chris Hondros/Getty Images
Verizon said it was evaluating a proposal from investors that it publish the number of requests it has received for customer data every six months. Photograph: Chris Hondros/Getty Images
Lời người dịch: Trích đoạn: “Các nhà đầu tư lớn tại công ty điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới này đã yêu cầu họ mở ra cách có bao nhiêu dữ liệu khách hàng họ đã chuyển cho Mỹ và các chính phủ nước ngoài. Các tài liệu từ người thổi còi Edward Snowden của NSA chỉ ra rằng AT&T và Verizon đã cài đặt thiết bị để sao chép, quét và lọc dung lượng lớn giao thông mà đi qua các mạng của họ”. Giám đốc điều hành Verizon, Lowell McAdam, khi được hỏi về các bổn phận pháp lý của hãng, gần đây đã nói: “Chúng tôi là các nhà cung cấp viễn thông lớn nhất đối với chính phủ Mỹ, và bạn phải làm những gì các khách hàng của chúng tôi nói cho chúng tôi”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Các nhà đầu tư lớn tại công ty điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới này đã yêu cầu họ mở ra cách có bao nhiêu dữ liệu khách hàng họ đã chuyển cho Mỹ và các chính phủ nước ngoài. Các tài liệu từ người thổi còi Edward Snowden của NSA chỉ ra rằng AT&T và Verizon đã cài đặt thiết bị để sao chép, quét và lọc dung lượng lớn giao thông mà đi qua các mạng của họ.
AT&T và Verizon Communications là chủ sở hữu của Verizon Wireless (Verizon Không dây), sẽ đối mặt với biểu quyết tại các cuộc họp các nhà đầu tư thường niên của họ sau các yêu cầu chính thức từ một trong những quỹ hưu khu vực nhà nước lớn nhất New York và một hãng đầu tư tư nhân lớn. Quỹ Hưu Chung của Nhà nước ở New York với 16 tỷ USD, quản lý lương hưu của hơn 1 triệu nhân viên nhà nước, và Trillium Asset Management, một hãng quản lý đầu tư nằm ở Boston với 1.3 tỷ USD để quản lý, đã đưa ra các yêu cầu với cả 2 nhà mạng phải xuất bản số các yêu cầu mà họ nhận được về thông tin của các khách hàng mỗi 6 tháng.
Các nhà đầu tư nói các khách hàng có thể chuyển sang các mạng khác nếu họ nghĩ tính riêng tư của họ đã bị tổn thương.
AT&T cũng đã từng cảnh báo rằng thiện chí của nó để hợp tác với sự giám sát do nhà nước bảo trợ có thể làm hại tới các tham vọng của hãng để mở rộng việc kinh doanh của hãng ở châu Âu. Hãng được nêu sẽ xem xét một vụ thầu đối với Vodafone, mạng di động có trụ sở ở Anh với các trạm tiền đồn khắp châu Âu, châu Phi và châu Á.
Giám đốc điều hành Verizon, Lowell McAdam, khi được hỏi về các bổn phận pháp lý của hãng, gần đây đã nói: “Chúng tôi là các nhà cung cấp viễn thông lớn nhất đối với chính phủ Mỹ, và bạn phải làm những gì các khách hàng của chúng tôi nói cho chúng tôi”.
Một người phát ngôn của Verizon nói: “Chúng tôi đã nhận được đề nghị và chúng tôi hiện đang đánh giá nó”. Một người phát ngôn cho AT&T nói: “Như thực tiễn tiêu chuẩn mà chúng tôi xem xét cẩn thận các đề xuất của tất cả các nhà đầu tư nhưng tại thời điểm này trong quá trình chúng tôi không kỳ vọng bình luận về chúng”.
Big investors in America's two largest mobile phone companies have demanded they disclose how much customer data they hand over to the US and foreign governments. Documents from the NSA whistleblower Edward Snowden show AT&T and Verizon have installed equipment to copy, scan and filter large amounts of the traffic that passes through their networks.
AT&T and Verizon Communications, which owns Verizon Wireless, will face votes at their annual shareholder meetings following formal requests from one of New York's biggest public sector pension funds and a large private investment firm. The $161bn New York State Common Retirement Fund, which manages the pensions of more than 1 million state workers, and Trillium Asset Management, a Boston-based investment management firm with $1.3bn under management, have lodged demands with both networks to publish the number of requests they receive for customer information every six months.
The investors said customers could switch to other networks if they think their privacy has been compromised.
AT&T has also been warned that its willingness to co-operate with state-sponsored surveillance could hamper its ambitions to expand its business into Europe. The company is reported to be considering a bid for Vodafone, the British-based mobile network with outposts across Europe, Africa and Asia.
The Verizon chief executive, Lowell McAdam, when asked about the company's legal obligations, recently stated: "We are the largest telecommunications provider to the United States government, and you have to do what your customer tells you."
A Verizon spokesman said: "We've received the proposal and we're currently evaluating it." A spokesman for AT&T stated: "As standard practice we look carefully at all shareholder proposals but at this point in the process we do not expect to comment on them."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.