Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

NSA có thể gián điệp những người Anh bất chấp thỏa thuận song phương “không gián điệp”

NSA could spy on Britons despite bilateral "no-spy" agreement – media
21 November, 10:01
Bài được đưa lên Internet ngày: 21/11/2013
Lời người dịch: Dù có cả thỏa thuận song phương “không gián điệp” với đồng minh thân cận nhất của Mỹ là Anh, thì NSA vẫn cứ tiến hành gián điệp dân thường Anh như thường. Nếu ai đó vẫn còn tin vào NSA của Mỹ thì mới là chuyện không bình thường, nó giống như niềm tin của con cừu vào con chó sói. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

© Flickr.com/practicalowl/cc-by-nc-sa 3.0
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) có thể đã ủy quyền mang những người Anh thường dân dưới sự giám sát bất chấp thỏa thuận chính thức “không gián điệp” giữa 2 nước, website New York Times nêu với tham chiếu tới thông tin bí mật được cựu nhân viên NSA Edward Snowden cung cấp.
Theo tài liệu đề năm 2005 và được đánh dấu là một phác thảo, các dịch vụ tình báo Mỹ có thể gián điệp những công dân Anh “theo những điều kiện đặc biệt” mà không cần tìm xem thỏa thuận trước đó hoặc thông báo cho Luân Đôn.
NSA đã từ chối bất kỳ bình luận nào về việc liệu bản phác thảo đó đã được phê chuẩn và thực sự được áp dụng hay chưa trong thực tế.
Trước đó, bằng chứng được Snowden cung cấp cho các nhà đài có liên quan tới các động thái của các dịch vụ tình báo Mỹ về các đồng minh của Mỹ đã gây ra căng thẳng trong các mối quan hệ của Washington với Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico và các nước khác.
Vào năm 2007, Anh đã ủy quyền cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) giữ cơ sở dữ liệu của mình các số điện thoại di động và các địa chỉ thư điện tử của những người dân Anh bình thường, không nghi ngờ gì về bất kỳ vi phạm pháp lý nào, website của BBC nêu hôm thứ năm với tham chiếu tới những tiết lộ từ cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden.
Trước năm 2007, truyền thông Anh nêu, các cơ quan tình báo Mỹ từng có phải xóa khỏi các cơ sở dữ liệu của họ, theo thỏa thuận chia sẻ tình báo song phương, thông tin có liên quan tới người sử dụng Anh mà các cơ quan tình báo Mỹ đã có sở hữu một cách không cố ý.
Nhưng các thay đổi đã từng được tiến hành đối với các thỏa thuận, NSA từng được ủy quyền đề giữ dạng dữ liệu này được lưu trữ, để theo dõi và phân tích các mối liên hệ của mọi người.
Theo BBC, Văn phòng Đối ngoại Anh đã từ chối bình luận về báo cáo đó bằng việc tham chiếu tới nó như là sự đồn đoán.
Trước đó, bằng chứng của Snowden trên các phương tiên đại chúng có liên quan tới các động thái của dịch vụ tình báo Mỹ đối với các đồng minh của Mỹ đã gây ra những căng thẳng trong các mối quan hệ của Washington với Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico và các nước khác.
Voice of Russia, RIA
The US National Security Agency could have been authorized to bring ordinary Britons under surveillance despite the official "no-spy" agreement between the two countries, The New York Times website reports with reference to classified information provided by the ex-NSA officer Edward Snowden.
According to the document that dates back to 2005 and is marked as a draft, US intelligence services can spy on British citizens "under special conditions" without seeking previous agreement of or notifying London.
NSA denied the website any comment on whether the draft was approved and actually used in practice.
Earlier, the media-carried Snowden-provided evidence concerning US intelligence service moves with regard to the US allies caused tension in Washington’s relations with Germany, France, Spain, Brazil, Mexico and other countries.
In 2007, the UK authorized the US National Security Agency to keep in its database the mobile phone numbers and e-mail addresses of ordinary Britons, unsuspected of any legal offence, the BBC website reports Thursday with reference to revelations by the ex-US intelligence agency officer Edward Snowden.
Prior to 2007, the British media report, the US intelligence agencies were bound to delete from their databases, under the bilateral intelligence sharing agreement, the British user-related information that the US intelligence agencies had unintentionally come in possession of.
But once changes were made to the agreements, NSA was authorized to keep this kind of data stored, to keep an eye on and analyze human contacts.
According to the BBC, the British Foreign Office has refused to comment on the report by referring to it as speculation.
Earlier, the media-carried Snowden's evidence concerning US intelligence service moves with regard to the US allies caused tension in Washington’s relations with Germany, France, Spain, Brazil, Mexico and other countries.
Voice of Russia, RIA
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.