Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Chỉ dẫn mua sắm CNTT-TT dựa vào tiêu chuẩn - Các yếu tố thực tiễn tốt


Là tài liệu của Ủy ban châu Âu dành cho các nhân viên của Ủy ban, đi cùng với tài liệu 'Thông báo từ Ủy ban tới Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban châu Âu về Kinh tế và Xã hội và Ủy ban về các vùng - Chống lại sự khóa trói: xây dựng các hệ thống CNTT-TT mở bằng việc làm cho sử dụng tốt hơn các tiêu chuẩn trong mua sắm công', xuất bản ngày 25/06/2013, 45 trang.
Đây cũng là tài liệu được Ban Tổng giám đốc về Công nghệ thông tin - DIGIT (Directorate-General for Informatics) của Ủy ban châu Âu - EC (European Commission) trình bày trong cuộc gặp 3 bên giữa EC, Úc & New Zealand và Việt Nam trong 2 ngày 21-22/10/2013 tại Brussels, Bỉ.
Bạn có thể tải về tài liệu tiếng Việt ở: http://ubuntuone.com/5HjnNgyI0TbV4poktzFH95
Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: http://ubuntuone.com/5ck2koLpesGu0fjGUTAGVQ
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.