Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Phỏng vấn: Linus Torvalds - Tôi không đọc mã nữa - Phần 4 và hết


Interview: Linus Torvalds – I don't read code any more
with Glyn Moody, 13 November 2012, 15:16
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/11/2012
Lời người dịch: Trong phần này có mấy điều siêu quan trọng qua lời thuật của chính Linus Torvalds. Và chúng là: “Amazon không phải là một ví dụ tốt nhất, Google có lẽ là tốt hơn vì họ thực sự có nhiều kỹ sư về nhân làm việc cho họ. Hầu hết thời gian công việc đó được tự bản thân Google làm... Google đã làm việc nhiều hơn về nhân, học đã làm các hệ thống tệp của riêng họ. Họ quen làm các trình điều khiển của riêng họ cho các đĩa cứng của họ vì họ có một số yêu cầu đặc biệt... Trong ít năm - điều này là trong 5-10 năm - Google quen điều này là một lỗ đen. Họ muốn thuê các kỹ sư về nhân và họ có thể hoàn toàn biến mất mặt khỏi trái đất này. Họ muốn làm việc bên trong Google, và không ai bao giờ nghe thấy từ họ thêm nữa, vì họ muốn làm cái thứ đặc chủng của Google, và Google đã không thực sự có phản hồi ngược lại nhiều. Điều đó đã được cải thiện khổng lồ, có lẽ vì Google đã nằm lại lâu trong các phiên bản 2.4 trước đây của chúng tôi. Họ đã nằm trong đó nhiều năm, vì họ đã làm quá nhiều sửa đổi nội bộ cho phần cứng đặc chủng của họ cho mọi thứ, tới độ chỉ việc nâng cấp nhân của họ cũng đã từng là một vấn đề lớn đối với họ. Và một phần vì toàn bộ dự án Android họ thực sự đã muốn ngược lên dòng trên tích cực hơn nhiều. Bây giờ họ tích cực hơn, mọi người không biến mất ở đó bao giờ nữa. Hóa ra là nhân sẽ tốt hơn, tới điểm mà ở đó nhiều vấn đề chỉ trở thành các chi tiết thay vì các lỗ hổng có khe khổng lồ. Họ đã giống, OK, chúng tôi có thể thực sự sử dụng nhân tiêu chuẩn và sau đó chúng tôi tinh chỉnh chút xíu trên đỉnh thay vì tiến hành cuộc đại phẫu chỉ để làm cho nó làm việc được trong nền tảng của họ”. Điều này để nhắc nhở bất kỳ công ty gọi là “Đại Gia” nào ở Việt Nam đừng có mà phát huy trí tưởng bở rằng có thể tự mình vào lúc này phát triển nhân Linux cho sản phẩm của riêng mình mà không cần ngược lên dòng trên. Hãy nhớ là, đến Google còn phải chịu. Xem các phần [01], [02], [03], [04].
Amazon, Gooogle và thư điện tử
Glyn Moody: Liệu những người ở Amazon có tham gia trực tiếp vào công việc của nhân Linux hay không?
Linus Torvalds: Amazon không phải là một ví dụ tốt nhất, Google có lẽ là tốt hơn vì họ thực sự có nhiều kỹ sư về nhân làm việc cho họ. Hầu hết thời gian công việc đó được tự bản thân Google làm. Tôi nghĩ Amazon đã cóthứ có các thành phần tiêu chuần hơn. Một cách cẩn thận, họ đã thay đổi cách thức họ xây dựng phần cứng - họ bây giờ có thiết kế tham chiếu phần cứng của riêng họ. Họ quen mua phần cứng từ HP và Dell, nhưng hóa ra là khi bạn mua 10.000 máy cùng một thời điểm thì dễ dàng hơn để bản thân bạn thiết kế các máy tính đó, và đi trực tiếp tới nhà sản xuất thiết bị gốc và nói: Tôi muốn máy tính này, giống như thế này. Nhưng họ chỉ đã bắt đầu làm điều đó khá gần đây.
Tôi không biết liệu Amazon có đứng đằng sau bước rèm đó không, hay liệu Google chỉ hướng tới công nghệ nhiều hơn. Amazon đã làm việc nhiều hơn về không gian của người sử dụng, và họ đã sử dụng nhân khá tiêu chuẩn. Google đã làm việc nhiều hơn về nhân, học đã làm các hệ thống tệp của riêng họ. Họ quen làm các trình điều khiển của riêng họ cho các đĩa cứng của họ vì họ có một số yêu cầu đặc biệt.
Glyn Moody: Công việc của Google về nhân từng hữu dụng thế nào đối với ông?
Linus Torvalds: Trong ít năm - điều này là trong 5-10 năm - Google quen điều này là một lỗ đen. Họ muốn thuê các kỹ sư về nhân và họ có thể hoàn toàn biến mất mặt khỏi trái đất này. Họ muốn làm việc bên trong Google, và không ai bao giờ nghe thấy từ họ thêm nữa, vì họ muốn làm cái thứ đặc chủng của Google, và Google đã không thực sự có phản hồi ngược lại nhiều.
Điều đó đã được cải thiện khổng lồ, có lẽ vì Google đã nằm lại lâu trong các phiên bản 2.4 trước đây của chúng tôi. Họ đã nằm trong đó nhiều năm, vì họ đã làm quá nhiều sửa đổi nội bộ cho phần cứng đặc chủng của họ cho mọi thứ, tới độ chỉ việc nâng cấp nhân của họ cũng đã từng là một vấn đề lớn đối với họ. Và một phần vì toàn bộ dự án Android họ thực sự đã muốn ngược lên dòng trên tích cực hơn nhiều.
Bây giờ họ tích cực hơn, mọi người không biến mất ở đó bao giờ nữa. Hóa ra là nhân sẽ tốt hơn, tới điểm mà ở đó nhiều vấn đề chỉ trở thành các chi tiết thay vì các lỗ hổng có khe khổng lồ. Họ đã giống, OK, chúng tôi có thể thực sự sử dụng nhân tiêu chuẩn và sau đó chúng tôi tinh chỉnh chút xíu trên đỉnh thay vì tiến hành cuộc đại phẫu chỉ để làm cho nó làm việc được trong nền tảng của họ.
Amazon, Google and email
Glyn Moody: Do Amazon people get involved directly with kernel work?
Linus Torvalds: Amazon is not the greatest example, Google is probably better because they actually have a lot of kernel engineers working for them. Most of the time the work gets done by Google themselves. I think Amazon has had a more standard components thing. Actually, they've changed the way they've built hardware – they now have their own hardware reference design. They used to buy hardware from HP and Dell, but it turns out that when you buy 10,000 machines at some point it's just easier to design the machines yourself, and to go directly to the original equipment manufacturers and say: I want this machine, like this. But they only started doing that fairly recently.
I don't know whether [Amazon] is behind the curve, or whether Google is just more technology oriented. Amazon has worked more on the user space, and they've used a fairly standard kernel. Google has worked more on the kernel side, they've done their own filesystems. They used to do their own drivers for their hard disks because they had some special requirements.
Glyn Moody: How useful has Google's work on the kernel been for you?
Linus Torvalds: For a few years – this is five or ten years ago – Google used to be this black hole. They would hire kernel engineers and they would completely disappear from the face of the earth. They would work inside Google, and nobody would ever hear from them again, because they'd do this Google-specific stuff, and Google didn't really feed back much.
That has improved enormously, probably because Google stayed a long time on our previous 2.4 releases. They stayed on that for years, because they had done so many internal modifications for their specialised hardware for everything, that just upgrading their kernel was a big issue for them. And partly because of the whole Android project they actually wanted to be much more active upstream.
Now they're way more active, people don't disappear there any more. It turns out the kernel got better, to the point where a lot of their issues just became details instead of being huge gaping holes. They were like, OK, we can actually use the standard kernel and then we do these small tweaks on top instead of doing these big surgeries to just make it work on their infrastructure.
Glyn Moody: Cuối cùng, ông nói rằng ông đã bỏ ra nhiều thời gian của ông để trả lời thư điện tử: khi ai đó dường như luôn là một cao thủ tinh hoa, làm điều làm ông lo lắng?
Linus Torvalds: Tôi không nói rằng nó làm tôi lo lắng. Tôi kết thúc bằng việc không lập trình nhiều nữa. Khi tôi 20 tuổi tôi đã thích làm các trình điều khiển. Nếu tôi chưa bao giờ phải làm một trình điều khiển thiết bị nào trong đời tôi một lần nữa, thì tôi sẽ hạnh phúc. Một số dạng đau đầu tôi có thể không phải làm.
Tôi thực sự thích làm Git, nó rất thú vị. Khi tôi đã bắt đầu toàn bộ thiết kế, đã bắt đầu lập trình trong không gian của những người sử dụng, mà tôi đã không làm 15 năm qua, thì nó giống như, wow, điều này thật dễ dàng. Tôi không cần lo lắng về tất cả mọi điều đó, tôi có kho vô tận, malloc chỉ làm việc. Nhưng trong không gian của nhân, bạn phải lo về việc khóa, bạn phải lo về an ninh, bạn phải lo về phần cứng. Làm việc với Git, đó đúng là một sự xả hơi. Nhưng nó làm buồn chán.
Dự án khác tôi vẫn còn liên quan là máy tính lặn. Chúng tôi đã có một sự tiến bộ lớn trên site kernel.org. Từng thực sự đau đớn đối với những người duy trì, và FBI đã tham gia chỉ để chỉ ra những gì đã xảy ra. Trong vòng 2 tháng chúng tôi đã hầu như không phát triển nhân - vâng, mọi người từng vẫn tiến hành sự phát triển nhân, nhưng site chính nơi mà mọi người có cùng nhau đã sập, và nhiều lập trình viên nhân phần cốt lõi đã bỏ nhiều thời gian kiểm tra rằng không ai đã thực sự nhảy vào các máy tính cả. Mọi người mắc bệnh hoang tưởng một chút.
Nên có vài tháng công việc chính của tôi, từng là để tích hợp công việc từ những người khác, về cơ bản là đi mất, vì site tích hợp chính của chúng tôi đi mất. Và tôi đã làm phần mềm divelog của tôi, vì tôi thấy chán, và điều đó thật là vui. Nên tôi vẫn làm với việc lập trình, nhưng cuối cùng thì tôi luôn quay lại với nhân.
Glyn Moody: Finally, you say that you spend most of your time answering email: as someone who has always seemed a quintessential hacker, does that worry you?
Linus Torvalds: I wouldn't say that worries me. I end up not doing as much programming as sometimes I'd like. On the other hand, it's like some kinds of programming I don't want to do any more. When I was twenty I liked doing device drivers. If I never have to do a single device driver in my life again, I will be happy. Some kind of headaches I can do without.
I really enjoyed doing Git, it was so much fun. When I started the whole design, started doing programming in user space, which I had not done for 15 years, it was like, wow, this is so easy. I don't need to worry about all these things, I have infinite stack, malloc just works. But in the kernel space, you have to worry about locking, you have to worry about security, you have to worry about the hardware. Doing Git, that was such a relief. But it got boring.
The other project I still am involved in is the dive computer thing. We had a break-in on the kernel.org site. It was really painful for the maintainers, and the FBI got involved just figuring out what the hell happened. For two months we had almost no kernel development – well, people were still doing kernel development, but the main site where everybody got together was down, and a lot of the core kernel developers spent a lot of time checking that nobody had actually broken into their machines. People got a bit paranoid.
So for a couple of months my main job, which was to integrate work from other people, basically went away, because our main integration site went away. And I did my divelog software, because I got bored, and that was fun. So I still do end up doing programming, but I always come back to the kernel in the end.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.