Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Định nghĩa OER của vài bang điển hình của nước Mỹ có luật OER được thông qua


1. BANG TEXAS, SB 810, năm 2017, đã ban hành
Tài nguyên giáo dục mở là “tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép tự do sử dụng, sử dụng lại, sửa đổi, và chia sẻ với những người khác, bao gồm các khóa học đầy đủ, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, các video theo thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và bất kỳ công cụ nào khác, các tư liệu, hoặc các kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức”.
hoặc: OER State Policy Playbook, page 3


2. BANG COLORADO: S.B. No. 258, năm 2017, đã ban hành
Tài nguyên giáo dục mở” ngụ ý các tài nguyên dạy, học nghiên cứu chất lượng cao nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tự do sử dụng hoặc tái mục đích và có thể bao gồm các tài nguyên khác là sẵn sàng hợp pháp và sẵn sàng cho các sinh viên không mất chi phí hoặc với chi phí rất thấp. Tài nguyên giáo dục mở có thể gồm toàn bộ các khóa học, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, nội dung được giảng viên tạo ra, các video thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và các công cụ, các tư liệu, hoặc các kỹ thuật khác được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức.
Ý kiến đóng góp của Creative Commons Mỹ: Đây là định nghĩa OER cứng cỏi, nhưng việc bổ sung thêm “theo giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu, không mất phí bản quyền, không độc quyền, vĩnh viễn,không thể thu hồi” có thể củng cố thêm cho nó. Đáng lưu ý là mệnh đề thứ 2 (bắt đầu bằng “và có thể gồm”) không cho phép các tư liệu có thể không thực sự được coi là mở.


3. BANG CALIFORNIA, S.B. No. 1359, năm: 2016, đã ban hành, chương 343
Tài nguyên giáo dục mở” là các tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu chất lượng cao nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ, như giấy phép Creative Commons, cho phép những người khác tự do sử dụng và tái mục đích, và có thể gồm các tài nguyên khác sẵn sàng hợp pháp và không mất chi phí cho các sinh viên. “Tài nguyên giáo dục mởgồm, nhưng không bị giới hạn tới, các khóa học đầy đủ, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, các nội dung được giảng viên tạo ra, các video thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và bất kỳ công cụ, tư liệu hay kỹ thuật nào khác được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức.
hoặc: OER State legislative guide, page 13


4. BANG OREGON, H.B. No. 2871, năm 2015, đã ban hành, chương 727
Như được sử dụng trong các phần 1-4 của Luật 2015 này, “tài nguyên giáo dục mở” ngụ ý các tài nguyên dạy, học và nghiên cứu:
(a) Nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tự do sử dụng và tái mục đích nó; và
(b) Tuân thủ Luật 1990 đối với những người Mỹ khuyết tật (42 U.s.C. 12101 et seq.) và với bất kỳ tiêu chuẩn bổ sung nào về khả năng truy cập được Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học thiết lập bằng quy định.
hoặc: OER State legislative guide, page 20
Blogger: Lê Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.