Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2019TT
Cơ sở giáo dục - Đơn vị tiến hành tập huấn
Thời gian
Số lượng học viên
Ghi chú
30
2 ngày 21-22/12/2019
18
Đợt 1
29
2 ngày, 28-29/11/2019
20
Đợt 1
28
2 ngày, 26-27/11/2019
20
Đợt 1
27
2 ngày, 21-22/11/2019
08
Đợt 1
26
2 ngày, 13-14/11/2019
30
Đợt 1, 15 trường
25
2 ngày, 08-09/11/2019
20
Đợt 1
24
2 ngày, 04-05/11/2019
30
Đợt 1, 16 trường
23
2 ngày, 30-31/10/2019
30
Đợt 1, 16 trường
22
2 ngày, 21-22/10/2019
20
Đợt 1
21
2 ngày, 24-25/09/2019
20
Đợt 1
20
2 ngày, 17-18/09/2019
20
Đợt 1
19
2 ngày, 10-11/09/2019
13
Đợt 1
18
2 ngày, 29-30/08/2019
19
Đợt 1
17
2 ngày, 26-27/08/2019
24
Đợt 1
16
2 ngày, 22-23/08/2019
10
Đợt 1
15
2 ngày, 15-16/08/2019
15
Đợt 1
14
2 ngày, 12-13/08/2019
21
Đợt 1
13
2 ngày, 05-06/08/2019
25
Đợt 1
12
2 ngày, 02-03/08/2019
14
4 trường ĐH, CĐ
11
2 ngày, 13-14/06/2019
25
Cán bộ trong và ngoài ĐHSPKT
10
1 ngày, 21/05/2019
35
Đợt 2
09
1 ngày, 15/05/2019
27
Đợt 2 đầu tiên
08
1 ngày, 10/05/2019
20
Đợt 1
07
1 ngày, 08/05/2019
15
Đợt 1
06
1 ngày, 16/04/2019
10
Đợt 1
05
1 ngày, 27/03/2019
10
Đợt 1
Tổng số trong năm 2019 cho tới hết tháng 12/2019:
519
> 70 trường
2018 trở về trước
04
Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA), 34 thư viện đại học-cao đẳng tham gia
7 ngày trong tháng 08/2018
60
Hầu hết là các cán bộ thư viện
03
1 ngày, 17/11/2017
11
Đợt 1
02
1 ngày, 03/11/2017
11
Đợt 1
01
Đại học Thăng Long, Hà Nội
2 ngày 21-22/09/2017
10
Khóa đầu tiên
Tổng số:
92
37 trường
Tổng số toàn bộ các năm cho tới hết năm 2019:
611Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.