Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Cảnh sát NSW: Đừng sử dụng Windows cho ngân hàng trên Internet

NSW Police: Don't use Windows for internet banking

By Munir Kotadia

Oct 8, 2009 5:31 PM

Theo: http://www.itnews.com.au/News/157767,nsw-police-dont-use-windows-for-internet-banking.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 08/10/2009

Lời người dịch: Đây là lời của một thanh tra trinh thám từ Cảnh sát của NSW nhân danh của chính phủ NSW tại một buổi điều trần về tội phạm không gian mạng vừa diễn ra tại Sydney, trong đó có sự tham gia của các nghị sĩ quốc hội và các nhà cung cấp, kể cả Microsoft và McAfee, rằng “ông sử dụng 2 luật lệ để tự bảo vệ mình khỏi bọn tội phạm không gian mạng khi tiến hành ngân hàng trực tuyến (internet banking): Luật lệ đầu tiên, ông nói, là không bao giờ nháy lên các đường siêu liên kết tới site ngân hàng và thứ hai là tránh Microsoft Windows”. Ông này cho rằng an toàn nhất khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến là phải có được sự khởi động sạch cho các thiết bị hoặc bằng Linux, hoặc bằng Apple iPhone và ông “đã giải thích rằng phương pháp được ông khuyến cáo đã đảm bảo “100% sự cài đặt sạch sẽ””. Không rõ, số người sử dụng Windows trong các dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam là bao nhiêu? 100% hay 99,99%? Một con số nào khác hay không ai dám sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam? Một lần nữa cảnh báo được đưa ra: HÃY VỨT BỎ WINDOWS CÀNG NHANH CÀNG TỐT. Xem thêm: Tới lúc phải vứt bỏ Windows.

Tội phạm không gian mạng chứng thực cho Linux, iPhone khi tiến hành ngân hàng trực tuyến.

Người tiêu dùng muốn kết nối an toàn cho dịch vụ ngân hàng Internet của họ phải sử dụng Linux hoặc Apple iPhone, theo một thanh tra trinh thám từ Cảnh sát NSW, người đã đưa ra bằng chứng nhân danh của Chính phủ NSW tại cuộc điều trần công khai ngày hôm nay về Tội phạm Không gian mạng tại Sydney.

Thanh tra trinh thám Bruce van der Graaf từ Đơn vị Thanh tra Tội phạm Máy tính đã nói tại buổi điều trần rằng ông sử dụng 2 luật lệ để tự bảo vệ mình khỏi bọn tội phạm không gian mạng khi tiến hành ngân hàng trực tuyến.

Luật lệ đầu tiên, ông nói, là không bao giờ nháy lên các đường siêu liên kết tới site ngân hàng và thứ hai là tránh Microsoft Windows.

“Nếu bạn đang sử dụng Internet cho một giao dịch thương mại, hãy sử dụng một đĩa khởi động Linux – như là Ubuntu hoặc một số các thứ khác. Puppylinux là một phát tán nhỏ dễ chịu mà nó khởi động khác nhanh”.

“Nó trao cho bạn một hệ điều hành sạch sẽ tuyệt vời và chỉ hoạt động trong bộ nhớ của máy tính và là cách thức an toàn tuyệt vời cho việc làm việc với ngân hàng trên Internet“, van dẻ Graaf nói.

Sự góp mặt của các nghị sĩ quốc hội nghe van der Graaf là rất nhiệt thành về gợi ý của ông nhưng đã không hiểu những gì ông hàm ý và đã hỏi để làm rõ.

“Ông có thể cần giải thích hơn nữa cho chúng tôi”, một nghị sĩ quốc hội nói, trong khi một nghị sĩ khác đã trả lời, “vâng, chúng tôi cần hiểu điều đó”.

Để trả lời, van der Graaf đã giải thích 'khởi động một máy tính' có nghĩa là gì và đã giải thích rằng phương pháp được ông khuyến cáo đã đảm bảo “100% sự cài đặt sạch sẽ”.

Ông đã giải thích xa hơn rằng khởi động sạch có thể vượt qua được bất kỳ sự lây nhiễm nào trên hệ thống. “Nếu bạn có một ổ đĩa cứng bị lây nhiễm … thì điều đó cũng không phải là vấn đề gì”, ông nói.

Cybercrime expert endorses Linux, iPhone when banking online.

Consumers wanting to safely connect to their internet banking service should use Linux or the Apple iPhone, according to a detective inspector from the NSW Police, who was giving evidence on behalf of the NSW Government at the public hearing into Cybercrime today in Sydney.

Detective Inspector Bruce van der Graaf from the Computer Crime Investigation Unit told the hearing that he uses two rules to protect himself from cybercriminals when banking online.

The first rule, he said, was to never click on hyperlinks to the banking site and the second was to avoid Microsoft Windows.

"If you are using the internet for a commercial transaction, use a Linux boot up disk - such as Ubuntu or some of the other flavours. Puppylinux is a nice small distribution that boots up fairly quickly.

"It gives you an operating system which is perfectly clean and operates only in the memory of the computer and is a perfectly safe way of doing internet banking," van der Graaf said.

The collection of MPs listening to van der Graaf were very enthusiastic about his suggestion but didn't understand what he meant and asked for clarification.

"You may need to explain further for us," said one MP, while another responded, "yes, we need to understand that".

In response, van der Graaf explained what 'booting a computer' means and explained that his recommended method guaranteed a "100 percent clean installation".

He further explained that the clean boot would bypass any infections on the system. "if you have an infected hard disk ... that wont be an issue," he said.

Van der Graaf cũng nhắc về iPhone, mà ông đã gọi là “hoàn toàn an toàn” cho ngân hàng trên Internet.

“Một lựa chọn khác là Apple iPhone. Nó chỉ có khả năng chạy một qui trình mỗi lúc nên thực sự sẽ không có nguy hiểm từ sự lây nhiễm”, ông nói.

Van der Graaf nói ông đã nhắc tới 2 giải pháp thay thế cho Windows vì ông đã lo ngại về bất kỳ luật nào trong tương lai mà nó có thể đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc các ngân hàng kiểm tra những người sử dụng của họ đã có sự bảo vệ hay chưa trước khi cho phép họ kết nối [vào Internet].

“Nếu bạn đã có một luật lệ nơi mà các ISP có thể phải kiểm tra đối với các tường lửa hoặc những thứ như vậy, thì mọi người đang sử dụng hệ thống an toàn hơn này có thể không có khả năng thực hiện ngân hàng trên Internet của họ. Mọi người sử dụng một iPhone, mà nó là hoàn toàn an toàn, có thể sau đó không có khả năng thực hiện ngân hàng Internet của họ nữa”, ông bổ sung thêm.

Cuộc điều trần này tiếp tục vào ngày mai khi các nhà cung cấp bao gồm cả Microsoft và McAfee sẽ thực hiện các trình diễn của họ.

Van der Graaf also mentioned the iPhone, which he called "quite safe" for internet banking.

"Another option is the Apple iPhone. It is only capable of running one process at a time so there is really no danger from infection," he said.

Van der Graaf said he mentioned the two alternatives to Windows because he was concerned about any future law that could require internet service providers or banks to check their users had protection before allowing them to connect.

"If you had a rule where ISPs would have to check for firewalls or that sort of thing, people using this safer system would not be able to do their internet banking. People using an iPhone, which is quite safe, would then not be able to do their internet banking," he added.

The hearing continues tomorrow when vendors including Microsoft and McAfee will make their presentations.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

1 nhận xét:

  1. Bill Chan - Minister Of Magic03:11 2 tháng 1, 2010

    Thôi, đừng phá hoại các sản phẩm tuyệt vời của Microsoft bằng đồ Linux, Open Office dở ẹt đó đi. Ai ngu gì đổi chức năng tốt lấy mấy thứ bỏ đi đó chứ. Linux làm gì có antivirus mạnh như windows? Clamwin so sánh với Symantec Norton hay McAfee, Kaspersky, ESET...
    an ninh? Microsoft Windows(TM) Server 2008 tuyệt hơn tất cả. Linux xứng đáng để cho lợn xài thôi

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.