Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Con mắt đen cho Máy tính Đám mây

A Black Eye for Cloud Computing

Ron Miller Techwriter10 is offline Offline | Oct 13th, 2009, 4:27 pm

Theo: http://www.daniweb.com/news/story229934.html#

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/10/2009

Lời người dịch: Với máy tính đám mây, chỉ trong 1 tuần đã có 2 vụ để mất dữ liệu liên quan tới Apple và Microsoft. Tác giả khuyên: “Khi chúng ta chuyển sang con đường mới này về máy tính, hãy đừng làm loạn lên và ném con trẻ ra ngoài với nước tắm, mà chúng ta không thể bỏ qua một cách vu vơ việc sao lưu dữ liệu và những lo lắng về rò rỉ dữ liệu như những lo lắng về tính đồng bóng của sự kiểm soát. Đây là thứ gì đó mà chúng ta tất cả phải quan tâm. Thứ gì đó mà chúng ta tất cả đưa ra những câu hỏi khó và thứ gì đó mà chúng ta cần nắm lấy một cách nghiêm túc hơn nhiều vì lần sau, các dữ liệu có thể là của bạn và nó sẽ không trừu tượng như vậy. Hãy nhớ cuối cùng đây chính là các dữ liệu của bạn và luôn chắc chắn sẽ có một cách cho bạn để sao lưu cục bộ sao cho bạn cũng có một bản sao trong trường hợp nhà cung cấp của bạn biến thành ai đó không đủ khả năng, như Apple và Microsoft”.

Để đặt nó một cách nhẹ nhành, thì đây là tuần tệ hại cho máy tính đám mây. Trước hết tất cả các từ nói ra là Microsoft, những người nắm giữ các dữ liệu cho những người sử dụng các điện thoại Sidekick hoàn toàn bị đút vào bít tất các dữ liệu. Tôi ngụ ý là sự tiêu tùng, ra đi, bay hơi mất. Gặp lại bạn sau nhé, tạm biệt. Nếu bạn không có một bản sao lưu, thì bạn khá xoáy khá nhều vì những người giữ các dữ liệu đã cam kết cho tội lỗi cuối cùng và đánh mất nó.

Trong khi chờ đợi, các báo cáo của Unofficial Apple Weblog rằng MobileMe có thể có sự rò rỉ dữ liệu và để mọi người thấy một cách ngẫu nhiên các nội dung sổ địa chỉ của bạn. Đây là dạng kịch bản ác mộng mà những người nói không với máy tính đám mây dường như luôn muốn đưa ra, mà chúng ta nhanh chóng bỏ qua như thể hình như nó không xảy ra vậy. Vâng, nó đã xảy ra và nó đã xảy ra 2 lần trong một tuần.

Chúng ta không nói về sự mất mát ở đây

Tháng trước, tôi đã đùa vui về sự cuồng chiến mà chúng đã được phát triển khi Gmail bị sập trong ít giờ đồng hồ trong một bài viết của tôi, có tên là Ngày mà Gmail vẫn còn đứng vững: Một câu chuyện thần thoại của sự khủng khiếp, nhưng việc đánh mất một dịch vụ trong vòng ít giờ đồng hồ là một sự quấy rầy nhỏ. Việc mất dữ liệu của bạn ư? Đó là một thảm họa và không có chuyện bọc đường cho nó. Rằng 2 kịch bản của ngày tận thế cho máy tính đám mây đã xảy ra, Apple và Microsoft, làm cho tình trạng này còn tệ hại hơn nhiều.

Khó mà bảo vệ

Như một fan hâm mộ máy tính đám mây, tôi có xu hướng bỏ qua những lý lẽ kiểm soát mà tôi nghe được khi mọi người nói họ sẽ không để các dữ liệu của họ khỏi tầm mắt của họ. Lý lẽ dễ nhất ở đây, mà thành thực mà nói là một lý lẽ mà các nhà cung cấp luôn dường như muốn nói, rằng các dữ liệu của bạn có thể là an toàn hơn với họ so với việc nó (dữ liệu) ở với bạn. Sau tất cả họ có những hệ thống thất bại về an toàn, những bản sao lưu của những bản sao lưu của họ và dữ liệu của bạn là an toàn hơn với họ vì bạn sẽ không thông suốt. Hơn thế, uy tín của họ là nổi bật, đúng không? Nếu thứ gì đó như vậy xảy ra, vâng toàn bộ mô hình kinh doanh của họ về cơ bản là trong làn mây khói.

To put it mildly, it's been a bad week for cloud computing. First of all word got out that Microsoft, the keepers of the data for users of Sidekick phones completely hosed the data. I mean kaput, gone, vanished. See you later, bye. If you don't have a back up, you are pretty much screwed because the keepers of the data have committed the ultimate sin and lost it.

Meanwhile, the The Unofficial Apple Weblog reports that MobileMe might be having a data leak and letting people randomly see the contents of your address book. This is the kind of nightmare scenario that cloud computing naysayers always seem to bring up, but we quickly dismiss as not likely to happen. Well, it did happen and it happened twice in one week.

We're Not Talking an Outage Here

Last month, I made fun of they hysteria that developed when Gmail went down for a few hours in my post, The Day Gmail Stood Still: A Tale of Horror, but losing a service for a few hours is a minor annoyance. Losing your data? That's catastrophic and there is no sugar coating it. That these two cloud computing doomsday scenarios were perpetrated, not by some Mom and Pop cloud company, but by two of the largest computing organizations, Apple and Microsoft, makes the situation all that much worse.
Tough to Defend

As a fan of cloud computing, I tend to dismiss the control arguments I hear when people say they won't let their data out of their sight. The easiest argument here, which frankly is the one that vendors always seem to say, is that your data is probably safer with them than it is with you. After all they have fail-safe systems, back-ups of their back-ups and your data is safer with them because you won't be as thorough. What's more their reputation is on the line, right? If something like this happens, well their whole business model is basically up in smoke.

Apple và Microsoft không phải là các nhà cung cấp chuyên về Đám Mây

Nếu Google hoặc Salesforce đánh mất hoặc để rò rỉ các dữ liệu theo cách này, thì có thể là một thất bại lạ thường thực sự vì đây là những gì mà họ làm để sống. Đó lại đã là Apple và Microsoft, còn khủng khiếp hơn, nhưng đây lại không phải là mô hình kinh doanh hàng đầu của họ. Họ vẫn còn bán các dịch vụ khác, phần cứng, phần mềm và những thứ khác nữa. Kinh doanh đám mây là một thứ phụ ngoài lề và có thể đó là vấn đề.

Khi chúng ta chuyển sang con đường mới này về máy tính, hãy đừng làm loạn lên và ném con trẻ ra ngoài với nước tắm, mà chúng ta không thể bỏ qua một cách vu vơ việc sao lưu dữ liệu và những lo lắng về rò rỉ dữ liệu như những lo lắng về tính đồng bóng của sự kiểm soát. Đây là thứ gì đó mà chúng ta tất cả phải quan tâm. Thứ gì đó mà chúng ta tất cả đưa ra những câu hỏi khó và thứ gì đó mà chúng ta cần nắm lấy một cách nghiêm túc hơn nhiều vì lần sau, các dữ liệu có thể là của bạn và nó sẽ không trừu tượng như vậy. Hãy nhớ cuối cùng đây chính là các dữ liệu của bạn và luôn chắc chắn sẽ có một cách cho bạn để sao lưu cục bộ sao cho bạn cũng có một bản sao trong trường hợp nhà cung cấp của bạn biến thành ai đó không đủ khả năng, như Apple và Microsoft.

Apple and Microsoft Are Not Pure Cloud Vendors

If Google or Salesforce lost or leaked data in this fashion, it would be truly a monumental failure since this is what they do for a living. That it was Apple and Microsoft, is still horrible, but this is not their primary business model. They still sell other services, hardware, software and so forth. The cloud business is a sideline and maybe that's the problem.

As we navigate this new way of computing, let's not panic and throw the baby out with the bath water, but neither can we idly dismiss data backup and data leak concerns as the worries of control freaks. It's something we should all be concerned about. Something we should all be asking hard questions about and something we need to take much more seriously because next time, the data could be yours and it won't be so abstract. Remember it's ultimately your data and always make sure there is a way for you to back it up locally so that you have a copy too in case your vendor turns out to be someone incompetent, like say Apple or Microsoft.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.