Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

5 năm sau, 5 cách mà Ubuntu đã làm cho Linux con người hơn


-->
5 years later, 5 ways that Ubuntu has made Linux more human
Hôm nay là kỷ niệm lần thứ 5 của phát tán Ubuntu Linux. Để kỷ niệm 5 năm trước của thứ màu nâu này, chúng tôi đã quyết định nhìn vào 5 cách mà Ubuntu đã giúp hệ điều hành Linux nguồn mở này trở nên con người hơn.
Today is the fifth anniversary of the Ubuntu Linux distribution. To celebrate the past five years of brown, we decided to have a look at five ways that Ubuntu has helped make the open source Linux operating system more human.
By Ryan Paul | Last updated October 20, 2009 9:28 PM CT
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/10/2009
Lời người dịch: Cộng đồng Ubuntu đã có được một bước tiến dài trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của mình 20/10/2004-20/10/2009, và dù cho cộng đồng này còn chưa sửa được lỗi số 1 của phát tán này (Microsoft có phần lớn thị phần trong thị trường máy tính cá nhân mới. Đây là một lỗi, mà Ubuntu được chỉ định để sửa), thì nó cũng đã được chính bản thân Microsoft thừa nhận như một đối thủ cạnh với hệ điều hành Windows, đặc biệt là trên máy trạm. Xem thêm: “Microsoft thừa nhận Linux đe doạ đối với Windows”.
Canonical đã công bố phiên bản đầu tiên của phát tán Ubuntu Linux vào ngày 20/10/2004. 5 năm sau, Ubuntu là ngôi sao của máy tính để bàn Linux và đã đạt được một mức độ phổ biến và chia sẻ trí tuệ mà nó là chưa từng thấy trong hàng loạt những thứ ngon lành của hệ điều hành nguồn mở.
Con đường đi lên tới hàng sao này và việc nó đang trở thành xác đáng của dòng chính thống đã được chèo lái bởi một sự giao hòa của những đặc tính quan trọng về kỹ thuật và triết lý mà chúng phân biệt ra được trải nghiệm của Ubuntu. Hân hạnh với kỷ niệm lần thứ 5 của Ubuntu, chúng ta sẽ nhìn vào 5 cách mà Ubuntu đã làm cho nền tảng Linux này trở nên con người hơn.
1. Qui định về ứng xử của Ubuntu
Phát tán Ubuntu Linux được gọi sau một nguyên lý triết học của người châu Phi mà nó nói rằng sự cải tiến cho tốt hơn của một cá nhân và cộng đồng sẽ được kết hợp vào nhau. Triết lý này là cốt lõi của sự phát triển Ubuntu và được hình thành trong mã nguồn tốt của Ubuntu, một tập hợp đơn giản các qui định mà các thành viên của Ubuntu cam kết tuân thủ. Dù những nội dung của qui định ứng xử này là tốt bên trong phạm vi những cảm giác chung, thì việc có một tiêu chuẩn được soạn theo luật khuyến khích sự hợp tác kính cẩn và quan tâm tới người khác, làm cho Ubuntu được chào đón đối với những người đóng góp mới.
Qui định ứng xử này gần đây đã được cập nhật để khuyến khích sự minh bạch và sức diễn cảm của nó. Benjamin Mako Hill, một tong những tác giả ban đầu của qui định này, đã viết về khái niệm của nó trong một bài trên blog hôm nay.
“Trong ngày làm việc đầu tiên của tôi cho công ty mà nó có thể trở thành Canonical, tôi đã nói chuyện với Mark Shutleworth về một số ý tưởng về sự cai quản của cộng đồng. Một phần trong phản ứng đối với một số hành vi khó chịu trong những dự án phần mềm tự do khác mà tôi đã làm việc, Mark và tôi đã đồng ý rằng một số dạng của tiêu chuẩn rõ ràng cho hành xử trong Ubuntu có thể sẽ là một thứ tốt lành. Qua bữa ăn trưa của những gì theo nghĩa đen là ngày làm việc của tôi về Ubuntu, tôi đã viết một bản phác thảo qui định ứng xử mà nó về cơ bản đã là phiên bản mà Ubuntu đã sử dụng cho tới ngày hôm nay”, ông viết. “Qui định ứng xử này đã trở thành một dạng tuyên ngôn của cộng đồng chúng tôi và là một tiêu chuẩn được tôn trọng một cách rộng rãi. Mọi người đối xử với qui định này như một sự phản ảnh của những gì mà 'Ubuntu' - cả khái niệm và dự án của chúng tôi dựa vào”.
2. Chu kỳ đưa ra phiên bản dựa vào thời gian, ngắn.
Ubuntu đã được sinh ra như một dẫn xuất của dự án Debian đáng tôn kính. Một trong những yếu điểm nghiêm trọng nhất của Debian là chu kỳ phát triển dài của nó và lịch trình ra phiên bản không được biết trước. Ubuntu đã áp dụng một chu kỳ ổn định là 6 tháng dựa trên mô hình ra phiên bản của GNOME. Điều này có nghĩa là người sử dụng luôn có được sự truy cập tới các phần mềm mới nhất cho máy tính để bàn. Tính có thể đoán định trước được cũng đã giúp làm cho Ubuntu phổ biến với các nhà cung cấp phần cứng.
3. Dễ dàng cài đặt từ một ảnh CD duy nhất
Ubuntu có thể được cài đặt từ một ảnh CD duy nhất mà nó đưa ra một môi trường máy tính để bàn tổng thể, bao gồm một bộ phần mềm văn phòng nguồn mở. Sự nhấn mạnh về việc phân phối một môi trường cốt lõi được tính chỉnh cao độ thay vì một nỗi lẩu thập cẩm các phần mềm là một khía cạnh quan trọng của Ubuntu. Người sử dụng không phải chọn phần mềm nào họ muốn trong quá trình cài đặt. Ubuntu một các rộng rãi có trách nhiệm cho việc đại chúng hóa cài đặt của Live CD, một mô hình mà kể từ đây đã được áp dụng bởi những phát tán khác. Ubuntu cũng rất dễ dàng để cài đặt cùng với Windows nhờ vào Wubi.
4. Truy cập thuận tiện tới các thành phần sở hữu độc quyền hữu dụng
Dù các lập trình viên của Ubuntu hướng tới việc cung cấp một máy tính để bàn tự do nguồn mở, thì phát tán này cũng làm cho dễ dàng việc cài đặt những thành phần quan trọng sở hữu độc quyền mà nhiều người sử dụng đòi hỏi để có được một hệ thống Linux giàu chức năng.
Khó khăn của việc cài đặt những thứ này trên các phát tán Linux dòng chính thống khác ban đầu đã từng là một trở ngại cho nhiều người áp dụng Linux tiềm năng. Công cụ trình điều khiển được hạn chế của Ubuntu sẽ tự động dò tìm ra và cài đặt theo sở thích các trình điều khiển sở hữu độc quyền mà các gói GStreamer mà chúng cần chơi những nội dung video cụ thể nào đó.
5. Tập trung mạnh vào việc cải thiện tính có thể sử dụng được của máy tính để bàn
Các lập trình viên của Ubuntu được cam kết về việc cải thiện tính có thể sử dụng được trong bản thân phát tán này và trong các dự án dòng bên trên mà chúng sẽ được sử dụng trong cài đặt mặc định của Ubuntu. Sự tập trung mạnh mẽ này về tính có thể sử dụng được từng được hiện diện kể từ những ngày đầu của Ubuntu và đã tăng trưởng qua những năm qua một cách đáng kể. Canonical đã tuyển mộ một đội những người thiết kế chuyên nghiệp và các chuyên gia về tương tác trong năm 2008 và đã tung ra dự án Ayatana đầu năm nay như một cái ô cho một loạt sáng kến về tính có thể sử dụng được như một nỗ lực cắt giảm giấy tờ.
Những khía cạnh này của Ubuntu tất cả đã đóng góp vào thành công đáng ghi nhận của phát tán này. Ubuntu đã đi qua một quãng đường dài trong 5 năm qua nhưng vẫn còn một con đường dài nữa ở phía trước trước khi lỗi ô nhục số 1 (Microsoft có phần lớn thị phần trong thị trường máy tính cá nhân mới. Đây là một lỗi, mà Ubuntu được chỉ định để sửa) có thể khép lại được. Phiên bản sắp tới Ubuntu 9.10, dự kiện ra trong tuần sau, là một bước quan trọng khác tiến lên trước.

Canonical announced the very first release of the Ubuntu Linux distribution on October 20, 2004. Five years later, Ubuntu is the star of the Linux desktop and has achieved a level of popularity and mindshare that is unprecedented among the various flavors of the open source operating system.
This ascent to stardom and growing mainstream relevance were driven by a confluence of important technical and philosophical characteristics that differentiate the Ubuntu experience. In honor of Ubuntu's fifth anniversary, we are going to look at five ways that Ubuntu has made the Linux platform more human.
1. The Ubuntu Code of Conduct
The Ubuntu Linux distribution is named after an African philosophical principle which holds that the betterment of the individual and community are interconnected. This philosophy is at the core of Ubuntu development and is formalized in the Ubuntu code of conduct, a simple set of rules that Ubuntu members commit to follow. Although the contents of the code of conduct are well within the boundaries of common sense, having a codified standard encourages respectful and considerate collaboration, making Ubuntu more inclusive and welcoming to new contributors.
The code of conduct was recently updated to boost its clarity and expressiveness. Benjamin Mako Hill, one of the original authors of the code, wrote about its conception in a blog entry today.
"On my first day working for the company that would become Canonical, I talked with Mark Shuttleworth about some ideas for community governance. Partially in reaction to some harsh behavior in other free software projects we'd worked on, Mark and I agreed that some sort of explicit standard for behavior in Ubuntu would be a good thing. Over lunch of what was my literally first day working on Ubuntu, I wrote a draft of code of conduct that was essentially the version that Ubuntu has used until today," he wrote. "The code has become a sort of constitution of our community and a widely enforced standard. People treat the code as a reflection of what 'Ubuntu'—both the concept and our project—stands for."
2. Short, time-based release cycles
Ubuntu was born as a derivative of the venerable Debian project. One of the most serious weaknesses of Debian is its long development cycles and unpredictable release schedule. Ubuntu adopted a consistent six-month cycle based on the GNOME release model. This means that users always have access to the latest desktop software. The predictability has also helped to make Ubuntu popular with hardware vendors.
3. Easy installation from a single CD image
Ubuntu can be installed from a single CD image which provides a comprehensive desktop environment, including an open source office suite. The emphasis on delivering a highly refined core environment instead of a software smorgasbord is an important aspect of Ubuntu. Users don't have to choose what software they want during the installation process. Ubuntu is largely responsible for popularizing Live CD installation, a model that has since been adopted by other distros. Ubuntu is also very easy to install alongside Windows thanks to Wubi.
4. Convenient access to useful proprietary components
Although the Ubuntu developers aim to provide a free and open desktop, the distro makes it easy to install important proprietary components that many users require to have a functioning Linux system. The difficulty of installing these bits on other mainstream Linux distributions had previously been an impediment to many prospective Linux adopters. Ubuntu's restricted driver tool will automatically detect and optionally install proprietary drivers that are required by the user's hardware. The distro also includes a codec tool that will help users install the GStreamer packages that they need to play certain video content.
5. Strong focus on improving desktop usability
The Ubuntu developers are committed to improving usability in the distro itself and in upstream projects that are used in the default Ubuntu installation. This strong focus on usability has been present since the earliest days of Ubuntu and has grown considerably over the past year. Canonical recruited a team of professional designers and interaction experts in 2008 and launched the Ayatana project earlier this year as an umbrella for various usability initiatives such as the Papercuts effort.
These aspects of Ubuntu have all contributed to the distro's remarkable success. Ubuntu has come a long way over the past five years but still has a long road ahead before the infamous Bug #1 can be closed. The upcoming release of Ubuntu 9.10, scheduled for next week, is another important step forward.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.